Nyheter.

2019-07-11 08:44
  • Bild: Martina Liljedahl
  • Ghoshana Lindefeldt sörjer fällda träd i ett bostadsområde i Lunden. Medan staden arbetar för att skydda grönområden och träd finns det få regler att förhålla sig till för privata fastighetsägare. Bild: Martina Liljedahl
    Ghoshana Lindefeldt sörjer fällda träd i ett bostadsområde i Lunden. Medan staden arbetar för att skydda grönområden och träd finns det få regler att förhålla sig till för privata fastighetsägare.
Puffetikett
ETC Göteborg

Trädfällning i Lunden väcker ilska

När staden planerar nya områden måste en viss procent avsättas för grönyta och gamla träd skyddas mot avverkning. Men i takt med att bostäder privatiseras minskar inflytandet över den gröna ytorna. En trädfällning i Lunden har väckt starka reaktioner.

– Det här är ingen gallring. Det är ett kalhygge. Jag blir så ledsen, säger Marina Kezele.

Hon bor i ett bostadsområde i Lunden där en bostadsrättsförening nyligen tagit ned träd. Tidigare fanns det en grön kil och en dunge med många olika stora träd mellan bostadsrätterna och hyresrätterna. Nu finns några enstaka små rangliga björkar kvar.

Flera personer som ETC träffar vittnar om att avverkningen om skedde i början av juni gick väldigt abrupt till och skedde utan hänsyn till djurlivet som fanns i området.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Jag såg en ekorre springa i väg, fågelholkar med bon låg kvar i gräset och morgonen efter vaknade jag halv fyra av att ett rådjur, en hind, stod utanför och skrek. Jag har aldrig hört något så hjärtskärande, säger Marina Kezele.

– Jag har bott i Indien i många år och kämpat mot stora bygg­bolag för att rädda 500 år gamla banjanträd och så händer det här hemma utanför mitt fönster, säger grannen Ghoshana Lindefeldt.

Hon med flera grannar tror att huvudskälet till avverkningen är att de boende i bostadsrätterna ska få bättre utsikt och sol på sina balkonger.

Martin Källgård är ordförande för bostadsrättsföreningen som beslutat om avverkningen i Lunden.

Han säger att föreningen har följt de råd som den fått.

– Vi kontaktade staden och frågade vilka skyldigheter vi hade och vad vi får lov att göra. De sa att vi hade skyldighet att se till att ingen blev skadad av nedfallna grenar och se till att det känns tryggt att gå på gångvägen här.

Han säger att han har även fått besked om att inga träd var skyddade i stadsplan eller räknades som skyddsvärda. Men vilken hänsyn som togs till djurlivet kan han inte svara på.

– Vi har anlitat en arborist för att det ska gå rätt till och spara rätt typ av träd, säger han.

Vanlig konflikt i staden

Bakgrunden till trädfällningen var enligt honom att området hade vuxit igen. Dessutom fanns det  starka önskemål från medlemmar om att ta ned träd för att minska inbrottsrisken. Att fler nu har sol på sin balkong har enligt Martin Källgård blivit en bonus.

Jeanette Hansson som är naturområdesförvaltare för Göteborgs stad säger att konflikten mellan att bevara träd och skapa solmöjligheter är vanlig i staden.

– Vi får samtal från boende även i nybyggda områden där träd har bevarats. De undrar om vi kan ta ned träden så att de kan få mer sol.

Samråd kan krävas

För privata fastighetsägare finns det få restriktioner kring gallring och trädfällning. Marklov kan krävas om träd är skyddade i detaljplanen och om det planeras en väsentlig förändring i ett naturområde så måste fastighetsägare samråda med länsstyrelsen. En sådan kan vara avverkning av skyddsvärda träd, förklarar naturhandläggaren Alexander Frisborg vid länsstyrelsen i Västra Götaland.

– Grövre träd, mer än en meter i diameter, eller håliga träd är skyddsvärda och då krävs samråd med länsstyrelsen eftersom det är en väsentlig ändring i naturmiljön. De blir allt ovanligare med äldre träd och de är viktiga för insekter och för att bevara den biologiska mångfalden, säger han.

Ghoshana Lindefeldt är säker på att en gammal ask som togs ned i Lunden är skyddsvärd och har anmält avverkningen till länsstyrelsen i Västra Götaland som ska titta på saken efter sommaren.

En hållbar grön stad

Det talas allt mer om den täta gröna hållbara staden och vikten av att behålla grönytor. Göteborg stad har bland annat antagit mål för en grön och tät stad som bidrar till ett hälsosam livsmiljö och ett rikt djur- och växtliv. Dessutom ska det sparas, eller anläggas, en viss andel grönytor och träd vid nybyggen. Träd bidrar exempelvis till till renare luft, mindre buller och binder regnvatten.

– Det finns ett fokus i dag på att säkerställa att det finns gröna ytor som helhet i planering och detaljplan. Det kan också finnas mening med att bevara gamla träd, som nästan kan ha ett kulturmiljövärde, säger Anna Olsson, översiktsplanerare.

– När träd ska fällas är riktlinjen att inte göra det mellan april och juli då det är parnings- och häckningstid för många djur och fåglar enligt uppgifter från park- och naturförvaltningen.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Skyddsvärda träd

Markägares tillstånd krävs alltid vid trädfällning. Den som vill fälla eller kraftigt beskära ett skyddsvärt träd bör anmäla åtgärden till Länsstyrelsen. Bedöms trädet utgöra en risk för person- eller materialskada råder Länsstyrelsen att ta hjälp av en arborist.

Särskilt skyddsvärda är:

Jätteträd – träd grövre än en meter i diameter.

Mycket gamla träd – ek, bok, tall, gran äldre än 200 år, övriga äldre än 140 år.

Grova hålträd – träd grövre än 40 centimeter med utvecklad hålighet i stammen.

Träd i alléer i tätorter kan vara fredade av det "generella biotopskyddet" och då krävs dispens från Länsstyrelsen.

Ett träd kan även vara skyddat i detaljplan. Då behövs marklov från kommunen.

Källa: Göteborgs stad och Länsstyrelsen