Nyheter.

2017-05-18 09:50
Jörgen Fogelklou, SD-ordförande i Göteborg.  Bild: Björn Lindgren/TT
Jörgen Fogelklou, SD-ordförande i Göteborg.

Sverigedemokraterna rasar mot inkluderande blanketter

Fler könsalternativ kommer att införas på kommunens blanketter och enkäter i framtiden. Alla partier utom SD står bakom förslaget. De menar att det inte ingår i kärnverksamheten och att lagen inte kräver det. 

Hos kommunfullmäktige på torsdag kommer Göteborgs stad att anta en ny plan för utformning av dokument i kommunen. Tanken är att dokumenten ska bli mer inkluderande genom att öppna upp för fler kön än man/kvinna i officiella handlingar. ”Det gäller dels hur dessa dokument utformas och vilka formuleringar som används och dels, mer specifikt, då frågor om kön och könsidentitet ställs”, skriver kommunen om förslaget. 

Mariya Voyvodova (S), kommunalråd med ansvar för kultur, mänskliga rättigheter och ungdomsfrågor, menar att förslaget handlar om mänskliga rättigheter.

–  För oss är det oerhört viktigt att göra det här. Vi har sedan tidigare ett bra arbete med hbtq-frågor och nu växlar vi upp för att se till att staden som arbetsgivare och tjänsteut-förare är inkluderad i vårt arbete. 


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Politiskt initiativ

Kommunstyrelsen inledde arbetet i mars 2016, då stadsledningskontoret fick i uppdrag att ta fram centrala riktlinjer för hur dokumenten som Göteborgs stad ansvarar för ska utformas.

– Det är ett politisk initiativ som har sin utgångspunkt i den röd-grön-rosa budgeten. Vi har tydliga inriktningar i den. Dels att vi ska ha en könsuppdelad statistik som i möjligaste mån inkluderar personer som inte identifierar sig som kvinna eller man. Dels att vi vill ha ett inkluderande språkbruk, säger Mariya Voyvodova.

Förslaget fick kommunstyrelsens stöd med en 11–1, där SD:s ledamot Lars Hansson röstade för sin reservation. 

Att öppna upp för fler kön, utan att lagen kräver det är inte något som kommunen ska syssla med säger Jörgen Fogelklou, ordförande för SD i Göteborg. 

– I Sverige finns det två juridiska kön. Vi anser inte att Göteborg ska lägga tid och pengar på att omvandla massa dokument. Det tillhör inte kärnverksamheten: skola, vård och omsorg. 

    I ert yrkande för avslag på förslaget skriver ni att det handlar om en påhittad konflikt, som man lurat i oss. Vad menar ni med det?

– Man har lurat i oss att dagens konfliktlinjer går mellan ras och mellan kön eller mellan vilket lönekuvert vi har. Vi tror inte att konfliktlinjen går där. Vi tror att den riktiga konfliktlinjen går mellan de goda krafterna och de onda krafterna i samhället. Konflikten går mellan de som lurar i våra barn knark och droger mot de som förespråkar ansvar, pliktkänsla och kunskap. 

Det är många som i dag inte identifierar sig själva med något av de två könen. Är det inte rimligt att den informationen samlas in?

– Så länge lagen är att vi har två juridiska kön, så är det det vi har. Sen bryr jag mig inte om någon identifierar sig som det eller det. Om lagen ändras då kanske vi också ska ändra oss. 

Mariya Voyvodova menar att SD:s yrkade är anmärkningsvärt.

– SD menar att de är emot all form av diskriminering och sen motsätter de sig utformningen av dokumenten på ett inkluderande sätt. Det här måste sessom en del av stadens ordinarie arbete. 

SD är, enligt sitt yrkande, oroade över kostnaden för att skriva om dokumenten. Enligt den kostnadsberäkning som finns med i alla kommunala förslag skriver kommunens tjänstemän: ”Det är svårt att i dagsläget bedöma om och hur mycket resurser som det kan kräva. Bedömningen är att detta inte bör få några betydande ekonomiska konsekvenser.”