Nyheter.

2019-09-06 09:14
Den upphandling regionen startade under våren kring Lundby sjukhus avslutades nyligen utan att några anbud kommit in. Bild: Sanna Arbman Hansing
Den upphandling regionen startade under våren kring Lundby sjukhus avslutades nyligen utan att några anbud kommit in.
Puffetikett
ETC Göteborg

Svalt intresse för Lundby sjukhus sätter press på regionen

Vårdföretaget Capio kräver bättre villkor för att driva sjukhuset vidare. I brist på andra intressenter öppnar nu regionen för att bemöta deras krav. Regionpolitikern Ann-Christine Andersson (S) är mycket kritisk till att regionen anpassar sig efter företagets önskemål.

”Ett multinationellt företag kan inte diktera vilka villkor som ska gälla på Lundby sjukhus.”

Vårdföretaget Capio har drivit Lundby närsjukhus i 25 år men nu är deras kontrakt på väg att löpa ut. Under våren hade regionen därför en upphandling där vårdföretag fick anmäla sitt intresse för att driva sjukhuset de kommande året. När upphandlingen avslutades hade regionen inte fått in ett enda anbud.

Capio menar att de gärna hade fortsatt driva sjukhuset men att de inte kunde gå med på vissa saker i det nya avtalet. Ett av deras klagomål gällde en klausul om karenstid, som innebär att privata vårdgivare inte får anställa personer som jobbat inom VG-regionen de senaste sex månaderna.

– För att kunna sköta vården måste vi kunna ersätta personal som slutar eller går i pension. Det är helt orimligt att behöva vänta sex månader på en läkare eller sköterska som jobbar inom regionen. Det är också orimligt för personalen att behöva vara ledig sex månade utan lön innan de börja arbeta privat, säger Henrik Brehmer, informationsdirektör på Capio.

Företaget är också kritiskt till att det nya avtalet ska gälla i tolv år framöver. De vill ha möjlighet att omförhandla under tiden.

– Vi vill ha flexibilitet i avtalet så att vi tillsammans med regionen kan anpassa vården om förutsättningarna förändras. Det är ett måste för att vården ska kunna vara modern och effektiv, säger Henrik Brehmer.

Kan bli ny upphandling

Efter den misslyckade upphandlingen återstår två huvudsakliga alternativ: att låta regionen ta över driften eller att göra om upphandlingen med lägre krav. Johan Fält (M), ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, är inställd på en ny upphandling.

– Vi fick inget anbud och vi såg att det var regler som var lite omöjliga där, säger han.

Regionen har redan börjat planera för att själva ta över driften. Parallellt med det fick nyligen regionens tjänstepersoner i uppdrag att förbereda en ny upphandling. De ska se över hur avtalsvillkoren kan anpassas för att locka vårdföretagen att lägga anbud. Ann-Christine Andersson (S), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, är mycket skeptiskt. Hon menar att man fokuserar på vårdföretagens intressen i stället för att se till patienternas behov.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Capio har gjort ett jättebra jobb och många patienter är nöjda. Men vi får inte låta marknaden styra vilken vård vi beställer. Ett multinationellt företag kan inte diktera vilka villkor som ska gälla på Lundby sjukhus.

”En principfråga”

För henne är det inte detaljerna som karenstid eller avtalslängd som är det avgörande. Det handlar snarare om att det är en viktig principiell fråga.

– Jag har stått på valsedlarna för att representera medborgarna. När de har gått till valurnorna har de inte röstat på något bolag utan på mig som företrädare för medborgarna. Då måste jag göra det bästa för dem, säger hon.

Däremot tycker hon att det vore dumt att skriva ett kortare avtal än det föreslagna på tolv år, eftersom det är bra med långsiktighet.

– Vi vill ha långa stabila avtal. Antagligen vill Capio ha kortare avtalstider för att kunna förhandla upp priserna ofta. Men vi kan inte förhandla priser från morgon till kväll, säger Ann-Christine Andersson (S).

I våras skrev hon en debattartikel i GT tillsammans med partikollegan Håkan Linnarsson där de frågade sig om Capios ointresse egentligen berodde på större saker än några klausuler i ett avtal. De skrev att många stora vårdkoncerner ser sjukhus mer som en möjlighet att göra vinst snarare än att se till patienternas bästa. De frågade sig också om företaget inte tycker att människorna på Hisingen är tillräckligt lönsamma. Henrik Brehmer på Capio avfärdar dock att det skulle ligga ekonomiska intressen bakom deras beslut.

– Det här handlar om detaljer i avtalet. Självklart måste vi driva våra enheter med ekonomi i balans, men det här inte ekonomin som varit diskussionen här, säger han.

Capio vill vara med

Under hösten ska politikerna få förslag på nya avtalsvillkor att ta ställning till. Det är ännu inte klart om karenstiden kommer att tas bort och kontraktstiden kortas. Därefter kan politikerna välja att starta en ny upphandlingsrunda. Capio är intresserat av att lägga ett anbud om regionen anpassar avtalet efter deras synpunkter.

– Om man kan lösa frågorna som vi varit kritiska till så vill vi absolut fortsätta. Det har vi sagt redan från början, säger Henrik Brehmer.

Om inget företag vill ta över driften måste regionen axla ansvaret i januari 2021. Ann-Christine Andersson (S) ser inga hinder för att sjukhuset skulle återgå till att vara offentligt drivet.

– Personligen gör det mig inte så mycket om vårdcentralerna är privata så länge jag har en bra läkare. Men sjukhusen tycker jag ska drivas av regionen. Vi har drivit Lundby sjukhus förut så det är inget som säger att vi inte kan ta tillbaka det.

Läs vidare på nästa sida: Vad har hänt?

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Lundby sjukhus

Sjukhuset grundades 1928 men flyttade till de befintliga lokalerna vid Wieselgrensplatsen år 1966. År 1994 tog Capio (dåvarande Bure hälsa och sjukvård) över driften. Deras kontrakt med regionen förnyades år 2012 och gäller till och med 2020. Idag jobbar cirka 180 personer på sjukhuset och de tar emot över 300 patienter om dagen.