Nyheter.

2015-07-31 08:39
 • Charlotte Jern och undersköterskorna Erika Timberg och Carmen Nunez arbetar på Svartedalens äldreboende. Bild: Christian Egefur
  Charlotte Jern och undersköterskorna Erika Timberg och Carmen Nunez arbetar på Svartedalens äldreboende. 
 • Charlotte Jern, enhetschef. Bild: Christian Egefur
  Charlotte Jern, enhetschef.
 • Charlotte Jern och undersköterskorna Erika Timberg och Carmen Nunez arbetar på Svartedalens äldreboende. Bild: Christian Egefur
  Charlotte Jern och undersköterskorna Erika Timberg och Carmen Nunez arbetar på Svartedalens äldreboende. 

Succé med sex timmars arbetsdag förlängs

Försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende blir förlängt över hela 2016. Utvärdering från forskarna dröjer, men för undersköterskorna är det redan en succé med fler anställda, färre sjukskrivningar och en rejält mycket bättre arbetsmiljö.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Följeforskaren Bengt Lorentzon, som dokumenterar och utvärderar den förkortade arbetsdagen åt kommunen, har lång erfarenhet av försök med sex timmars arbetsdag. Redan 1989 när det första försöket gjordes uppe i Kiruna var han socialchef där.

– Men det var inget försök egentligen, utan mer en arbetsreform. Det som tydligt särskiljer det här försöket i Göteborg från samtliga tidigare försök är att vi undersöker kvaliteten i arbetet. Inom hälso- och sjukvård kan man inte ha samma typ av produktivitetstanke som i industrin. Vi går efter de kvalitetsmått som finns med i socialtjänstlagen, och uppfylls de i högre grad med kortare arbetsdag så har man ökat produktiviteten.

Bengt Lorentzon exemplifierar med ifall hyresgästerna upplever att de får en innehållsrikare vardag eller känner att personalen bättre kommer ihåg deras önskemål.

Mer information behövs

Från början var det sagt att projektet skulle pågå ett år, det vill säga 2015 ut. Men Kommunfullmäktige i Göteborg antog efter budgetdebatten 15 juni Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Feministiskt Initiativs förslag till budget för 2016. Där finns sextimmarsförsöket med, så åtminstone år 2016 ut kommer Svartedalens äldreboende fortsätta med sitt nya schema. Men även om Bengt Lorentzon behöver mer tid och information för att kunna göra rent statistiska slutsatser, så är förändringen redan en rungande succé enligt de anställda.

– Det har gått fantastiskt bra! Tack vare den förkortade arbetsdagen har vi fått ett skift till, vilket har gett 14 nya anställningar. Det har blivit vinn-vinn för de anställda och deras familjer. Förutom mer tid hemma och att de blivit mindre trötta, så är det även enklare att vabba och sådant, säger enhetschefen Charlotte Jern.

Positiv respons

Bengt Lorentzon är benägen att hålla med, i alla fall i det här skedet.

– Enligt de enkäter vi gjort än så länge är undersköterskorna oerhört positiva och upplever stora förändringar. Och om undersköterskorna är piggare och gladare så blir hyresgästerna också piggare och gladare. Det är svårt att slå fast, men det är en tydlig indikation än så länge via våra intervjusamtal.

Erika Timberg och Carmen Nunez har arbetat inom äldrevården 10 respektive 24 år och representerar två olika grupper. Erika fick gå ner från åtta till sex timmar, men Carmen jobbar i dag mer.

– Det var annorlunda för mig då jag varit sjukskriven på deltid innan. Nu jobbar jag i stället heltid, säger Carmen.

Följer upp personalhälsan

Skulle Svartedalen återgå till åtta-timmarsschema efter prövoperioden skulle hon få sjukskriva sig igen.

– Förändringen märks även på fritiden, men allra mest här på jobbet. Vår arbetsmiljö var inte bra tidigare, men de problemen är faktiskt helt borta i dag och vi anställda orkar mycket mer, säger Erika.

Förutom enkätundersökningar med de anställda och samtalsintervjuer med de boende granskas den faktiska hälsan via friskprofiler före och efter. Man vill kontrollera om både den upplevda och mätbara hälsan förändras.

– Dessutom har vi en stor källa till information genom personaldata, sjukfrånvaro till Försäkringskassan, timanställningar, övertidsersättning och annat. Det är väldigt väsentligt då det aldrig funnits så bra datasystem som i dag, säger Bengt Lorentzon.