Nyheter.

2017-10-10 05:00
Varje vecka skadar sig chaufförer allvarligt. Foto: Fredrik Persson / TT
Varje vecka skadar sig chaufförer allvarligt.

Studie visar att branschen är hårt utsatt

År 2014 låg kvinnliga yrkesförares arbetsskaderisk 150 procent högre än genomsnittet för kvinnor i arbetslivet och varje vecka skadar sig chaufförer allvarligt. Det visar en rapport från Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, Tya.

I studien, som gjorts av arbetsmiljöforskare på uppdrag av Tya, har flera register samkörts. Det har därmed kunnat ge en mer detaljerad bild av skadeläget i branschen. Studien, som har namnet ”Arbetsskador bland distributionsförare och terminalarbetare – orsaker och förslag till åtgärder”, har även kompletterats med intervjuer med nästan 80 transportarbetare.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Terminalarbetare och distributionschaufförer är yrkesgrupper som ligger högt när det kommer till arbetsskador, och distributionschaufförer är mer utsatta än många andra, berättar Elaine Brun, projektledare på Tya.

Långa sjukskrivningar

Studien visar att när olyckor väl händer i transportbranschen leder de ofta till att den som skadats blir sjukskriven länge. Orsakerna till skador kan vara alltifrån stressfaktorer till fallolyckor som orsakad av snö och halka.

– Det finns även skador som uppstår av vissa beteendemönster, man gör saker på samma sätt som man alltid har gjort även om man inte borde. Chaufförer är problemlösare ut i fingerspetsarna och vill göra kunden till viljes och då händer det att de tar genvägar som kan innebära att de skadar sig, särskilt när de upplever tidspress, säger Elaine Brun.

Att arbetsskadorna ökar inom transportbranschen tror hon delvis beror på att godsmängderna har ökat avsevärt under de senaste fem åren.

– Internetförsäljning har gjort att vi i dag har ett helt annat godsflöde och annan lagerhantering. Tempot i samhället har ökat och stressen det orsakar går att se i flera branscher, det är inget som är unikt för transport.

Förändra beteenden

Den långsiktiga lösningen är en beteendeförändring och mer kunskap, menar Elaine Brun. Hon tror att en branschnorm är något som skulle hjälpa.

– Om man upprättar en norm som alla måste följa skulle det mynna ut i en rationell och skadefri godsleverans. Företagen förlorar ju pengar när personal blir sjukskriven, så det är något som alla skulle tjäna på.

Samtidigt är det inte ett arbete som görs på en dag, utan något som kommer att ta tid. Elaine Brun betonar att även om transportbranschen är hårt utsatt när det kommer till arbetsskador finns det också många goda förebilder som tar de här frågorna på allvar.

– Jag är lite allergisk mot att måla fan på väggen hela tiden. Arbetsskador är en tung fråga och det är alltid jättetråkigt när någon skadar sig, men att lägga fokus på skandalolyckor är ingen lösning heller. Det är viktigt att vi lyfter fram goda exempel där arbetsmiljön fungerar bra. Om vi jobbar tillsammans och hjälper varandra så kommer vi att kunna minska skadorna.