Nyheter.

2020-06-13 08:30
 • Saga Pilblad Hjerpe och Josefine Karlsson från Klimatstudenterna på varsin sida om Elin Gunnarsson, ordförande i Göteborgs universitets studentkårer. Tillsammans lyfter de      ett krav om att universitetet förbjuder korta flygresor för personalen. Bild: Christian Egefur
  Saga Pilblad Hjerpe och Josefine Karlsson från Klimatstudenterna på varsin sida om Elin Gunnarsson, ordförande i Göteborgs universitets studentkårer. Tillsammans lyfter de ett krav om att universitetet förbjuder korta flygresor för personalen. 
 • Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet. Bild: Johan Wingborg
  Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet. 
Puffetikett
ETC Göteborg

Studenter kräver flygstopp på universitetet

8 000 flygresor på sträckor under 50 mil på ett år. Så ser facit ut för Göteborgs universitets resande. Nu har organisationen Klimatstudenterna fått med sig kårerna och tillsammans kräver de att universitet börjar leva som de lär och förbjuder korta flygresor.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Klimatstudenterna finns vid flera lärosäten i Sverige och arbetar för att driva på klimatomställning på universiteten. Frågan om korta flygresor, under 50 mil, är något som göteborgsföreningen har tryckt på om länge.

– Klimatstudenterna har ju jobbat med den här specifika frågan sedan starten egentligen. Men vi började ännu mer aktivt att kritisera det i höstas. Sedan bestämde vi tillsammans med Elin här att vi skulle göra en gemensam kampanj, berättar Josefine Karlsson.

Gjorde 28 000 resor

Hon och Saga Pilblad Hjerpe är alltså medlemmar i Klimatstudenterna Göteborg och Elin Gunnarsson är ordförande för Göteborgs universitets studentkårer, GUS.

Under 2018 gjordes kring 28 000 flygresor av anställda vid Göteborgs Universitet inräknat gästföreläsare och medföljande anhöriga enligt beräkningar från Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV. Av de flygresorna gjordes alltså hela 8 000 på en sträcka under 50 mil, och det är en del universitetet enkelt skulle kuna åtgärda, menar studentorganisationerna.

– Vi kräver ett förbud mot flyg under 500 kilometer, om det inte krävs av akuta fall som medicinska skäl, säger Saga Pilblad Hjerpe.

1 161 flygresor skedde mellan Göteborg och Stockholm, där flyget dessutom ger marginell tidsvinst gentemot tåg.

– Det handlar även om att man ska hjälpa infrastrukturen i Sverige. Men sen är det väl värt att säga också att GU har en resepolicy där det står att flygresor under 50 mil bara ska godkännas i särskilda fall. Men vad de särskilda skälen är finns ingen definition av och det tillämpas ganska godtyckligt på institutionerna. De skälen måste ses över, säger Elin Gunnarsson.

Skrev brev till rektor

Klimatstudenterna och GUS senaste åtgärd är att de skrivit ett brev till rektor Eva Wiberg, där de uppmanar henne till just ett hårdare förbud gällande korta affärsrelaterade flygresor. De vill att bussen eller tåget ska vara normen.

Att studenterna nu står samlade ger en större styrka i kraven menar de.

– För att representera fler studenter ville vi få med oss alla kårer på universitetet. Klimatstudenterna är ju en rätt liten grupp, säger Saga Pilblad Hjerpe.

– GUS jobbar en del med hållbarhetsfrågor och vi sitter med som studentrepresentanter på en del sätt på universitetet. Bland annat jobbar vi i Klimatramverket som är ett åtagande som de allra flesta universitet i Sverige har skrivit på. Det handlar om att man ska halvera koldioxidutsläppet till 2030.  Så då passade det bra att vi gick samman med Klimatstudenterna i den här frågan, tillägger Elin Gunnarsson.

Bra respons

Responsen på studentorganisationernas krav har varit god. I alla fall bland övriga studenter. Från universitetets håll är det blandad kompott.

– Generellt så skulle jag säga att det fortfarande på sina håll på universitetet pratas om att det man bidrar med är forskning och utbildning kring klimatet, inte att man själva ska vara hållbara på det viset. Diskussionen hamnar påfallande ofta i den återvändsgränden, säger Elin Gunnarsson.

– Jag kan hålla med om att kunskapsbildning är ett universitets primära syfte, men det blir ju ingen trovärdighet om man inte själva följer det man lär ut. Man har snarare ett större ansvar för att leva som man lär, fortsätter hon.

Uppropet de skapat nu, och brevet till rektor Eva Wiberg, är än så länge obesvarat.

2018 stod de korta flygresorna för 7 procent av universitetets utsläpp, och de skulle gå snabbt och enkelt att kapa, menar studenterna.

– Vi är självklart inte emot andra åtgärder som klimatväxlingssystem heller, men att flyga till Stockholm, Oslo, Köpenhamn, det kan vi inte fortsätta att göra, säger Josefine Karlsson.

Policyn efterlevs inte

Klimatstudenterna menar att den policy som GU redan har om att undvika korta flygresor helt enkelt inte efterföljs.

– I dagsläget kommer det bara upp som en påminnelse när man bokar i deras system, att man ska undvika flyg, men den är bara att klicka bort, säger Saga Pilblad Hjerpe.

6 500 människor

Det jobbar omkring 6 500 människor på universitetet så även student­erna är noga med att understryka att det finns olika synsätt inom universitetet, och att vissa und­viker flyget till varje pris.

– Många av de här resorna sker ju utomlands, och det kan finnas skäl som att det inte går att ta sig fram på annat vis. Men generellt vill vi se en tydligare regel än den uppmaning som finns idag och inte fungerar, säger Elin Gunnarsson.

Mitt i pågående coronapandemi så flygs det just nu inte ändå. Det skulle kunna göra att diskussionen känns oangelägen för tillfället, men så ser inte Klimatstudenterna det.

– Jag tänker att det här är en chans att se hur enkelt det är att använda exempelvis videolänkar, och att det är en möjlighet att se ställa om och se att de här resorna inte behövs, säger Saga Pilblad Hjerpe.

Läs vidare på nästa sida: Svaret: Policyn ska ses över

GU:s flygresor

Under 2018 gjordes kring 28 000 flygresor av anställda vid Göteborgs Universitet.

Utsläppen av de resorna är trettio gånger större än de som orsakats av universitetets samtliga resor med bil, taxi och bilpool under året.

8 000 resor skedde på en sträcka under 50 mil

Flygresorna står för ungefär 67 procent av Göteborgs universitets mätta utsläpp

Källa: Göteborgs centrum för hållbar utveckling