Nyheter.

2017-05-17 10:35
”Det kanske finns ett problem i samhället, eftersom ingen söker utbildningarna? Det behövs större politiska insatser, säger Elisabet Hurtado Lundberg.
”Det kanske finns ett problem i samhället, eftersom ingen söker utbildningarna? Det behövs större politiska insatser, säger Elisabet Hurtado Lundberg.

”Strukturellt problem”

Att köerna är långa på BUP får konsekvenser för både individer och samhället. Det menar Elisabet Hurtado Lundberg som jobbar med psykisk hälsa i Göteborg.

Elisabet Hurtado Lundberg jobbar på Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg, NSPHiG. Hon menar att det finns flera allvarliga konsekvenser av att köerna till BUP nu ringlar sig långa.

– Den värsta konsekvensen är att problemen hos barnen hinner utvecklas rejält när det går för lång tid innan man får vård. Som ung är en månad, eller sex månader, oerhört lång tid. Man hinner tappa mycket i skolan under den tiden om man mår dåligt och inte får hjälp. Om det rör sig om självskadebeteende kan det också få konsekvenser för den fysiska hälsan om det dröjer med behandlingen.

Dessutom finns det en risk att det tar längre tid att bli frisk om det dröjer innan man får tid hos BUP.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


”Hamnar i utanförskap”

Det kan bli väldigt jobbiga situationer för familjer som inte får hjälp i tid och därtill kan samhällets kostnader hinna bli skyhöga när hjälpen dröjer.

– Bara man kollar på gruppen med hemmasittare så är det ju en jättekonsekvens. Man går ut skolan utan några betyg och hamnar i ett utanförskap redan när man är 14 år. Och det är bara en liten del av de som är i kontakt med BUP.

Elisabet Hurtado Lundberg framhåller att det också finns mycket som fungerar bra på BUP i dagsläget.

– Det är ett jättebekymmer att man får vänta. Men det blir lite svartvitt att bara prata om att det är kris.

Hon konstaterar att det inte är första gången det är kö till BUP, utan det är ett återkommande problem, och tycker att det är viktigt att framhålla att det finns ett större strukturellt problem som ligger bakom situationen. Oavsett hur mycket pengar man skjuter till så kvarstår problemet att det finns en brist på personal och det gör det svårt att rekrytera.

– Det kanske finns ett problem i samhället, eftersom ingen söker utbildningarna? Det behövs större politiska insatser.

”Slöseri med resurser”

Ett problem som bidrar till de långa köerna är att skolhälsan inte skickar barnen till primärvården i första hand. BUP är specialistvård och bör därför inte utreda alla fall, utan bara de där specialistvård behövs, menar Elisabet Hurtado Lundberg.

– Det borde bli lika naturligt att skolhälsan söker sig till primärvården som till BUP. Primärvården ska kunna göra en enkel bedömning och avgöra om det här barnet är i behov av specialistvård eller inte. Nu blir det så att BUP får göra den bedömningen och sen skicka tillbaka till primärvården. Det är verkligen slöseri med resurser.

För att det ska kunna fungera måste primärvården stärkas, säger Elisabet Hurtado Lundberg .

– Om man satsar på att få primärvården att ta fler av de här fallen så kommer det hjälpa till att minska köerna till BUP. Inte i dag kanske, men om fem år. Visst, man kan jobba av kön med insatser men det blir bara tillfälligt. Långsiktigt behöver man förstärka primärvården.