Nyheter.

2020-09-30 15:30
Bild: Hanna Strömbom
Puffetikett
ETC Göteborg

Stora brister när smittan tog sig in på Göteborgs äldreboenden

Svagt ledarskap, otillräcklig tillgång på skyddsutrustning och stor personalrörlighet. Dessa är några av de bristerna i hur Göteborgs kommun hanterat coronasmittan på äldreboenden enligt en extern granskning.

Den externa granskningen över hur smittspridningen kunde leda till så många dödstal bland äldre presenterades i dag för första gången för politikerna i kommunstyrelsen. Den visade på flera brister. Problem som pekas ut är bland annat bristande kunskap om basal vårdhygien och om hur smitta sprids. Det konstateras också att det inte funnits tillräckligt med skyddsutrustning för personalen och att åtgärderna för att stoppa smittan införts för sent. Utredningen konstaterar även att det funnits problem med ledarskapet och en stor personalrörligheten bland äldreboendena. Vänsterpartiets Daniel Bernmar, kommunalråd med ansvar för äldrefrågor, lyfter också fram dessa punkter som problematiska.

– Det är tydligt att det har varit en alldeles för dålig styrning och ledning. det har varit alldeles för svårt för cheferna att göra sitt jobb. Det har funnits stora problem med skyddsutrustning och personalkontinuitet. Det finns väldigt mycket att jobba med. Tyvärr har högerstyret ingen självinsikt. De vill fortfarande genomföra nedskärningar och inte göra något åt den bristande personalkontinuiteten, säger han.

Enligt Elisabet Lann (KD), kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen, bekräftade utredningen att kommunen börjat jobba med rätt åtgärder för att motverka smittspridning.

– Jag tycker att slutsatserna låg väldigt bra i linje med de slutsatser som vi dragit, så det visar att vi har börjat arbeta med rätt lösningar, säger hon.

Men hon pekar också att ledarskapet har varit ett problem.

– De lyfte flera gånger brister i ledarskapet och visade även på flera svårigheter i det, bland annat att vissa chefer varit sjuka. De lyfte flera gånger att det även handlat om slump och otur, att man ibland inte kunnat råda över vissa omständigheter. De slutsatser som som visar på medvetna tillvägagångssätt för att stoppa smittan som fungerat bra tar vi till oss och tillämpar i hela organisationen, säger hon.

Utredningen har utförts av revisionsbyrån KPMG som fördjupat sig i 17 av kommunen 70 äldreboenden och bygger bland annat med intervjuer med vårdpersonal.