Nyheter.

2019-01-31 10:31
  • Till sommaren planeras den del av Gullbergs strandgata som är i anslutning till arbetsområdet för Hisingsbron att stängas av i sex månader. Bild: Maria-Elena Zelayaer
    Till sommaren planeras den del av Gullbergs strandgata som är i anslutning till arbetsområdet för Hisingsbron att stängas av i sex månader.
  • Bertil Hallman, trafikanalytiker på Trafikverket.
    Bertil Hallman, trafikanalytiker på Trafikverket.
Puffetikett
ETC Göteborg

Snart blir det ännu stökigare i Göteborgstrafiken

I år startar flera projekt som kommer att drabba Göteborgarnas framkomlighet i trafiken ytterligare.

Inom en månad drar det igång stora arbeten vid Delsjövägen som drabbar de bilburna. Till sommaren dras delar av kollektivtrafiken om, meddelade Trafikverket, Göteborgs stad och Västtrafik igår.

Det senaste året har staden präglats av vägarbeten, trafikstockning och upprörda trafikanter.

Så sent som förra månaden öppnade Götatunneln för trafik i båda färdriktningarna och kaos bröt ut.

På grund av köbildningar ska flera bilister ha tappat humöret och bland annat kört mot färdriktningen. Trafikverket har tidigare sagt att de inte är nöjda med trafikläget och arbetar kontinuerligt för att hitta lösningar.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Kollektivtrafiken påverkas

Igår presenterades årets kommande projekt som väntas påverka trafiken och därmed framkomligheten i Göteborg. Enligt Västtrafik är det först till sommaren som resenärer kommer att påverkas fullt ut då kollektivtrafiken kommer att läggas om. Men än är inte hela planeringen klarlagd för exakt hur det kommer att ske.

– Kollektivtrafiken kommer att påverkas mest av arbetena som sker på Älvsborgsbron, vid centralenområdet och i Haga. Framkomligheten begränsas och vi kommer att behöva leda om trafiken, både spårvagnslinjer och busslinjer på sina håll. Sen exakt vilka linjer som det gäller och vilka datum, det är inte färdigt ännu, säger Mette Ramquist presschef för Västtrafik.

Delar av Delsjövägen stängs av

Den som färdas i bil i Göteborg kommer att påverkas betydligt mer redan om cirka en månad då ett antal arbeten kommer att starta på Delsjövägen. Sträckan mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan kommer att stängas för fordonstrafik, vilket väntas medföra stor påverkan på flera intilliggande gator när omfördelningen av motorfordonstrafiken görs. Anledningen är att gatan ska förstärkas med stabiliseringsåtgärder och väntas bli klart först till hösten.

– Klart det får en lokal påverkan, vi är lite bekymrade över belastningen som kan uppstå men det är ett arbete som måste utföras, säger Bertil Hallman trafikanalytiker på Trafikverket.

Går inte att skjuta upp mer

Även Emir Halalkic, projektledare på Trafikkontoret håller med om att det finns bekymmer för hur trafiken kommer att påverkas, men efter att projektet för Delsjön sköts upp förra sommaren på grund av Götatunnelsprojektet finns det inte möjlighet att dröja mer. Den som hoppades att trafiken skulle bli bättre kommer alltså att få vänta.

– Under byggtiden kommer det att bli besvärligare än vad det är idag så är det, för bil i alla fall. Gång och cykel kommer däremot vara öppet under hela perioden, säger Emir Halalkic.

Om drygt fyra månader väntas Sahlgrensgatan att öppnas för biltrafik efter arbetet med att ersätta den över 100 år gamla Vasabron över Vallgraven. Den nya bron väntas bli färdigt till sommaren.

Arbete med Hisingsbron

Till sommaren väntas sen den del av Gullbergs strandgata som är i anslutning till arbetsområdet för Hisingsbron att stängas av i sex månader. Anledningen är att det väntas en större leverans av stål till projektet, men exakta tider för avstängningen är inte beslutat ännu, mer information väntas komma under våren. Under avstängningen planeras en del av den nya Stadstjänarebron att öppnas men än diskuteras trafiklösningar.

Intensiv byggperiod

Göteborg är inne i en intensiv byggperiod som kommer att påverka trafikanters framkomlighet i staden. När biltrafiken i Göteborg under året tar de större smällarna för de olika projekten, finns risken att även kollektivtrafiken störs.

– Framkomligheten kommer att påverka även våra fordon men då är det också tillfälle att få fler att upptäcka fördelarna med att resa kollektivt. Det man vet är att det är trångt både i biltrafiken och ombord i kollektivtrafiken när man reser i rusningstrafik. Så har man möjlighet att resa lite före eller efter så kan ju det såklart vara en möjlighet, säger Mette Ramquist.

Samtidigt betonar hon att det är först i sommar som den större påverkan av kollektivtrafiken kommer att märkas. Under årets första månader berör arbetena främst biltrafiken.

– Då är det väldigt positivt att man har bestämt sig för att prioritera kollektivtrafiken, även gående och cyklister framför bilens framkomlighet. Då handlar det till exempel om att man bygger bussgator och signalljus prioriterar, säger Mette Ramquist.

Staden växer så det knakar, på lite mer än ett decennium har Göteborg ökat med omkring 80 000 invånare.

– Regionen blir större och det kräver fler arbetsplatser, bostäder och infrastruktursatsningar. Sanningen är ju den att den här utveckligen har ju bara börjat, säger Magnus Vennersten-Ingemanson, verksamhetsledare för Trafik Göteborg.

Spår behöver bytas

Men det är inte bara broar som behöver bytas ut, under hela sommaren behöver spåren på Avenyn och Södra vägen, från Valand till Korsvägen också att ersättas. De har blivit slitna och under det arbetet stängs spårvagnstrafiken av längs sträckan. Även busstrafiken påverkas mellan Avenyn, Engelbrektsgatan och Södra vägen och kommer istället att gå i det allmänna körfältet.

Samtidigt som spåren byts ut uppdateras spårområdet med ny granit- och gatsten för att skapa ett starkare underlag som bättre ska klara av dagens busstrafik. Av den anledningen byggs ett av de två körfältet på Södra vägens sydvästra sida om till cykelbana.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Dessa projekt väntas påverka trafiken mest i år

Hisingsbron: I sex månader kommer delar av området stängas av helt.

Delsjövägen: Flera intilliggande gator påverkas när sträckan mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan stängs av.

Älvsborgsbron: Delar av bron stängs av under sommaren till september under en tre årsperiod.