Nyheter.

2021-02-17 14:28
Bild: Johan Nilsson/TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Smittan ökar – nu inför VGR nya rekommendationer

De bekräftade fallen av covid-19 ökade i Västra Götalandsregionen under vecka 6, jämfört med veckan innan. Nu inför regionen nya rekommendationer, bland annat på munskydd under andra tider än i rusningen.

– Det är en mycket allvarlig situation då vi åter börjar få en ökning av antalet nya fall med covid-19. Vi befinner oss i ett läge där risken är mycket stor att smittspridningen tar ytterligare fart, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Under vecka 6 ökade de bekräftade covidfallen med 14 procent jämfört med föregående vecka. Behovet av sjukhusvård för de coronasjuka minskar inte heller. Nu rekommenderar regionen bland annat användning av munskydd även under andra tider än i rusningen, samt i vissa situationer i inomhusmiljö.

De nya rekommendationerna börjar gälla idag och fram till och med 14 mars. 

Texten uppdateras.

Regionala rekommendationer Västra Götaland

Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.

Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.

Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning.

Mer info om coronarekommendationer i VGR finns här.