Nyheter.

2020-01-14 14:33
  • Sjuksköterskeprogrammet är ett av de populäraste på hela universitetet. Bild: Johan Wingborg
    Sjuksköterskeprogrammet är ett av de populäraste på hela universitetet.
  • Nästa vecka börjar Frida och Maria den fjärde terminen på sjuksköterske­programmet i Göteborg. Bild: Sanna Arbman Hansing
    Nästa vecka börjar Frida och Maria den fjärde terminen på sjuksköterske­programmet i Göteborg.
  • Inger Jansson tror att många lockas av bredden på sjuksköterskeprogrammet. Man kan forska, jobba utomlands och välja bland många olika specialistutbildningar. Bild: Sanna Arbman Hansing
    Inger Jansson tror att många lockas av bredden på sjuksköterskeprogrammet. Man kan forska, jobba utomlands och välja bland många olika specialistutbildningar.
Puffetikett
ETC Göteborg

Sjuksköterskeutbildningen är stekhet

Många sjuksköterskor har låga löner och stressiga arbetsdagar. Trots det är sjuksköterskeprogrammet ett av de mest eftertraktade på Göteborgs universitet.

På Hälsovetarbackens bibliotek sitter ett trettiotal studenter med nackarna böjda över uppslagna böcker och anteckningsböcker. Datorernas laddningssladdar korsar varandra under borden och vid entrén står ett skelett på hjul som man får låna med sig till sin plats. Det är bara en vecka kvar av terminen och intensiv tentaperiod för många av sjuksköterskestudenterna.

Sjuksköterskeprogrammet är ett av de populäraste på hela universitetet. Till vårterminen sökte över 1 700 personer och bara utbildningarna till läkare, psykolog och socionom är mer attraktiva.

Bra marknad lockar

I det gemensamma lunchrummet på Hälsovetarbacken pluggar sjuksköterskestudenterna Frida, Maria och Jenni till en tenta om psykisk ohälsa bland äldre. De tror att programmet är populärt för att det är lätt att få jobb när man är färdig. Många lockas också av att göra någonting meningsfullt för andra människor.

– Jag har jobbat med ekonomi och transport länge men ville göra någonting som kändes mer givande. Jag trodde jag skulle vara ganska ensam i min åldersgrupp men det är jag inte. Det verkar vara ganska många som börjar plugga till sjuksköterska senare i livet, säger Jenni.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Facket larmar ofta om att sjuksköterskor har en stressig arbetsmiljö och låga ingångslöner. De senaste årens nedskärningar har inneburit mycket övertid. Maria tänkte mycket på arbetsförhållandena innan hon sökte utbildningen för knappt två år sedan.

– Jag funderade mycket på lönerna, stressen och att man måste jobba många kvällar och helger, om man inte arbetar på vårdcentral. Men jag hade svårt att se mig själv i en annan yrkesroll, så jag bestämde att det ändå får vara värt det, säger hon.

Märker ingen nedgång

Två våningar ovanför lunchrummet arbetar Inger Jansson som är programansvarig för sjuksköterskeprogrammet. Varje termin tar de in 140 studenter och de senaste åren har söktrycket varit högt och stabilt. Inger Jansson och hennes kollegor ser ingen nedgång trots sjuksköterskebrist och stressiga arbetsplatser.

– Jag tror att många ändå vill bli sjuksköterskor för att det finns en positiv identitet. Man har en yrkesstolthet och känsla av att man gör någonting meningsfullt, säger hon.

Många vill bli läkare

Läkarprogrammet är det mest attraktiva programmet på Göteborgs universitet. Till vårterminen sökte över 3 000 personer och det krävdes att man skrivit över 1,6 på högskoleprovet för att komma in. Att komma in på sjuksköterskeprogrammet är betydligt lättare. Inger Jansson tror ändå inte att utbildningen är ett andrahandsalternativ för personer med läkardrömmar.

– Några sådana finns det såklart. Men det finns också de som läst några terminer på läkarprogrammet och bytt för att de märkt att sjuksköterskeyrket passar dem bättre. Det är helt två olika yrken, säger hon.

Inga nya platser

Trots det höga söktrycket vill universitetet inte öppna fler utbildningsplatser. Förra hösten samlades majoriteten av alla svenska lärosäten i Göteborg för att diskutera sjuksköterskeutbildningens framtid. Eftersom det är ett samhällsbärande yrke så är det regeringen som bestämmer hur många som ska utbildas. Universitetens och högskolornas samstämmiga bild är att större klasser skulle sänka kvaliteten på utbildningen.

Inger Jansson tycker snarare att de måste fokusera på studenterna som redan läser programmet, så att de klarar utbildningen utan att hindras av underkända tentor.

– Det är allt fler som inte klarar spärrarna. Det kan bero på att de sökte med sämre betyg men också på att många jobbar mycket vid sidan av utbildningen. Därför fokuserar vi mer på att få rätt studenter som är motiverade att ta sig igenom alla terminer.

De mest sökta programmen på Göteborgs universitet vårterminen 2020 (inom parantes står resultatet som krävdes på högskoleprovet)

Läkare: 3 058 sökande (1,6 hp)

Psykolog: 2 764 sökande (1,75 hp)

Socionom: 2 483 sökande (0,9 hp)

Sjuksköterska: 1 728 sökande (0,7 hp)

Tandläkare: 1 167 sökande (1,35 hp)

Fysioterapeut: 1 148 sökande (1,25 hp)

Källa: Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik för vårterminen 2020. Siffrorna är antalet sökande vid den sista anmälningsdagen.