Nyheter.

2017-09-22 05:30
Pendeltågen ska flyttas från den nuvarande säckstationen till spår som löper vidare till nya stationer i Haga och vid Korsvägen. Men flera organisationer kritiserar Trafikverkets beräkningar av Västlänkens miljönytta. Foto: Annelie Moran
Pendeltågen ska flyttas från den nuvarande säckstationen till spår som löper vidare till nya stationer i Haga och vid Korsvägen. Men flera organisationer kritiserar Trafikverkets beräkningar av Västlänkens miljönytta.

Sifferbråket om Västlänken

Byggnationen av Västlänken kommer att få konsekvenser för miljön, precis som alla andra byggprojekt. Frågan är bara om den är värd den miljömässiga kostnaden. Ja säger Trafikverket. Nej säger flertalet organisationer som är mot infrastrukturprojektet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Om två veckor startar förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen. Flera organisationer har offentligt visat sitt missnöje med byggnationen av Västlänken, exempelvis Stoppa Västlänken nu, Västsvenska folkinitiativet och Trädplan.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Organisationerna pekar på en rad miljökonsekvenser i staden som de anser är oacceptabla. Alla organisationer framför inte samma argument, men några som lyfts upp i debatten är att hundratals träd tas bort, vilket innebär en förlust av gröna lungor och koldioxidfällor, och att ett alternativ med centralstation i Gårda som kräver mindre tunnel genom lera inte utreds vidare.

Men kärnan i kritiken gäller mängden utsläpp som genereras under byggtiden i relation till den mängd utsläpp som tågtunneln förväntas spara in i framtiden. Miljönyttan med andra ord.

Räknar på gamla siffror

Flertalet av organisationerna har samlats i paraplynätverket Skona Göteborg som är med och säger sitt i prövningen av villkoren i den ansökan som Trafikverket lämnat in till Mark- och miljödomstolen.

Peter Danielsson är en av Skona Göteborgs utredare och ifrågasätter besparingen i koldioxidutsläpp när Västlänken står klar. Han menar att Trafikverkets beräkningar bygger på siffror som togs fram när förutsättningarna såg annorlunda ut och att de inte längre gällde när Västlänksförslaget lämnades till regeringen för godkännande, trots att det fanns nyare siffror.

Ritning över centralen efter Västlänken. Bild: Metro Arkitekter
Ritning över centralen efter Västlänken.

I Trafikverkets ansökan som nu ligger hos Mark- och miljödomstolen så står det att Västlänken kommer att spara 24 000 ton koldioxid årligen. Men inte heller den siffran stämmer, menar Peter Danielsson.

– Man har räknat på att man ska kunna köra fler godståg genom Gårdatunneln. Det bygger på att tunneln är full, men den är inte full på långa vägar, säger Peter Danielsson, som menar att det går att öka antalet tåg redan i dag utan Västlänken.

Utsläppet ökar

Peter Danielsson ser inte att Trafikverket heller har visat regeringen hur mycket utsläpp det blir totalt under byggnationen. Han ifrågasätter den siffra på mellan 300 000 till 400 000 ton koldioxidekvivalenter under byggtiden som uppges i Trafikverkets Miljökonsekvensbeskrivning.

I och med att Skona Göteborg har helt andra siffror på hur stora utsläppen av koldioxid är och hur många år det kommer ta innan den klimatpåverkan tjänats in med hjälp av Västlänken, så ifrågasätter de även samhällsekonomiska nyttan med hela tågtunneln.

– De räknade med att samhället skulle minska sina miljökostnader för koldioxidutsläppen, men eftersom de inte minskar, utan i praktiken ökar så blir det en ökad kostnad på över en miljard, säger Peter Danielsson och pekar även på att de ökningar av tågresandet som Trafikverket förväntar sig är orimliga.

Peter Danielsson.
Peter Danielsson.

Även utsläppen av kväveoxider och partiklar ökar i samband med byggnationen. Peter Danielsson menar att Västlänken kommer att driva upp halterna till oacceptabla nivåer, som kan ge fler personer problem med luftvägarna.

– Man får se vad Trafikverket är beredd att göra och vad Mark- och miljödomstolen föreskriver, om man ska överskrida normen och ta de konsekvenser som det ger. Det handlar om vilken respekt man har för människors hälsa, säger han.

Trafikverket: Använt tillgängliga fakta

Trafikverket anser att det inte är deras uppdrag att gå in i debatten om deras beräkningar är korrekta, men påpekar att de gjort sina bedömningar utifrån de uppgifter som tagits fram.

– Vi har använt tillgängliga fakta och etablerade beräkningsmetoder för att komma fram till våra slutsatser. De bygger på den samhällsekonomiska kalkyl och klimatkalkyl som tagits fram för projektet, förklarar Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig för projektet på Trafikverket.

Läs mer av Trafikverkets kommentarer här.

Organisationens kritik

Beräkningarna av den minskning av koldioxidutsläpp som Västlänken kommer att innebära i färdigt skick stämmer inte.

Återbetalningstiden kommer att bli betydligt längre, eftersom utsläppen inte kommer att minskas som Trafikverket uppger, så lång att det inte blir någon miljövinst.

Ökningen av halterna av kväveoxider och partiklar på de platser där arbetsfordon och maskiner är mest aktiva leder till ökade hälsoproblem.

Visionen som visar hur mycket tågresandet förväntas öka de närmaste åren är orealistiskt optimistisk.

Träd som försvinner minskar upptaget av koldioxid från luften.