Nyheter.

2019-08-08 11:30
Jonas Attenius (S) - Jenny Broman (V) - Jessica Blixt (D)  Bilder: Press
Jonas Attenius (S) - Jenny Broman (V) - Jessica Blixt (D)
Puffetikett
ETC Göteborg

Så vill partierna lösa skolkrisen

Sparkrav och stora klasser och brist på behöriga lärare i utsatta områden. Så ser situationen ut i Göteborg inför skolstarten. ETC Göteborg har frågat stadens politiker vad de vill göra åt krisen i skolan.

I våras samlades lärare över hela Sverige i en gemensam protest. De krävde bland annat att förskolan och skolan skulle befrias från ytterligare sparkrav och krav på effektiviseringar. Lärarna krävde också att få en dräglig arbetsmiljö och att slippa fler onödiga arbetsuppgifter.

– Arbetsmiljön för lärare har blivit mer och mer tuff. Kraven på effektiviseringar fortsätter, vilket i praktiken betyder att man sparar. Samtidigt är samhällsklimatet tuffare vilket också märks i skolan till slut. Det tillförs inte tillräckligt med resurser för att klara det stora uppdrag som skolan har, säger Andrea Meiling, ordförande i Lärarförbundet i Göteborg.

I Göteborg har det inte lagts några sparkrav på skolorna från politiskt håll. Tvärtom framhåller Helene Odenjung (L), ansvarigt kommunalråd för skolan, att Alliansens budget ökat anslaget till skolorna med cirka 10 procent jämfört med 2018, drygt 570 miljoner kronor. Men trots det är det i dagsläget bara lite mer än var tredje skola som klarar av att hålla sin budget, resten måste hitta olika sätt att spara för att få ekonomin att gå ihop.

Statistiken visar också att det på fler håll i staden är brist på behöriga lärare. I Göteborgs kommunala grundskolor är 83 procent av lärarna behöriga, men i flera av de socioekonomiskt utsatta områdena är behörigheten betydligt lägre.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

I Gårdstensskolans 4–9-klasser är bara hälften av lärarna behöriga och nästan lika illa är det på Hjällboskolan och Lövgärdes­skolan där bara drygt 60 procent av lärarna är behöriga.

Lärarförbundet i Göteborg varnar samtidigt för att klasserna blir allt större och skulle vilja att det infördes regler för hur stor en klass får vara. Förbundet ser också en tendens till att lärarna får mindre och mindre tid till att planera lektioner eftersom undervisningstiden per lärare ökar, säger Andrea Meiling.

– Om man vill ha lektioner som bara når en liten grupp i klassen kan man trycka in hur mycket undervisningstid som helst för lärarna. Men vill man nå hela spannet krävs det tid till efterarbete och analys, och det behövs tid att kunna komma tillbaka till elever som behöver mer stöd, säger hon.

Efter lärarupproret, blir någon skillnad när höstterminen startar tror du?

– Jag är rädd för att det kommer att gå åt fel håll. Finansministern har signalerat att det inte kommer några extrapengar till skolan så det gäller att trolla med knäna.

Läs vidare på nästa sida: Enkät

De här frågorna ställde vi till politikerna

Bara 37 procent av alla skolor i Göteborg har en budget i balans, vad vill du göra åt det?

Tycker du att det bör finnas ett tak för hur stor en klass får vara?

Bör det finnas en ram för hur mycket en lärare ska undervisa per vecka?

Många områden i Göteborg har brist på behöriga lärare. Hur vill du locka lärare dit?