Nyheter.

2021-05-21 11:00
Bild: Sau-Mao Dai
Puffetikett
ETC Göteborg

Så skulle marknadshyror slå i Göteborg

Hyrorna i Göteborg skulle höjas med 51 procent och staden skulle bli ännu mer segregerad om marknadshyror införs. Detta enligt en analys framtagen av Hyresrättsföreningen – som dock totalsågas av Fastighetsägarna. Striden om marknadshyror får nytt liv inför att regeringens utredning om att införa detta inom nyproduktion nu läggs fram.

Senast den 31 maj ska den omdebatterade utredningen om fri hyressättning för nyproducerade lägenheter presenteras. Utredningen är en av punkterna i januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L, och den fick Vänsterpartiet att utfärda ett hot om att avsätta regeringen ifall ett lagförslag om detta läggs fram. Hyresgästföreningen är en tongivande röst i frågan och driver en omfattande kampanj mot marknadshyror. De menar att ett införande av fri hyressättning inom nyproduktion bara skulle vara ett startskott.

– Vi är helt övertygade om att det här bara är första steget. Vi vet att politiken förbereder marknadshyror i hela beståndet, säger Ronny Bengtsson, tillförordnad regionordförande i Hyresgästföreningen Västra Sverige.

Delade meningar

Vad marknadshyror skulle ge för effekter på hyresmarknaden finns det delade meningar om. Hyresgästföreningen presenterade nyligen en scenarioanalys, framtagen av företaget Ramboll, som pekar på att det skulle leda till kraftiga hyreshöjningar i flera städer. I Göteborg skulle hyrorna höjas med i genomsnitt 51 procent och det skulle i sin tur leda till att ett genomsnittligt hushåll skulle få 12 procent mindre pengar att röra sig med varje månad.

– Det skulle leda till att vissa inte har råd att bo kvar i sina lägenheter. Många måste i dag lämna sina lägenheter på grund av renovräkningar, det här skulle spä på det ytterligare. Det skulle leda till trångboddhet, andrahandskontrakt med ockerhyror och i värsta fall hemlöshet. Vi har i dag 4000 hemlösa i Göteborg, varav 900 är barn, säger Ronny Bengtsson.

Redan i dag är hyrorna generellt sett högre i de centrala stadsdelarna i Göteborg än i de icke-centrala. Invånarns inkomster är också generellt sett högre i de centrala delarna av staden än i förorterna. Enligt analysen skulle marknadshyror spä på dessa skillnader ännu mer. Enligt beräkningarna skulle kvadratmeterpriserna då stiga som mest i de centrala stadsdelarna, och minst i förorter.

– Det skulle skulle bli ett ännu mer segregerat Göteborg där det är plånbokens storlek som avgör ännu mer var du kan bo någonstans, säger Ronny Bengtsson.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset per år skulle öka som mest i Centrum och Majorna-Linné, med 58 procent respektive 67 procent, och minst i Västra Hisingen, 29 procent, och i Angered, 33 procent.

Förhandlas kollektivt

I dag förhandlas hyrorna kollektivt mellan hyresvärden och Hyresgästföreningen och baseras på bruksvärdet, alltså lägenhetens standard, kvalitet, service och så vidare. Vid marknadshyror skulle hyrorna förhandlas mellan hyresgästen och fastighetsägaren utan hyresregleringar och detta skulle alltså, enligt scenarioanalysen, leda till högre hyror i många områden. Vad hyrorna skulle landa på har man beräknat genom att utgå från bostadsrättsmarknaden och hyrorna i nyproduktion. Metoden ifrågasätts dock av Rikard Ljunggren, chef för näringspolitik på Fastighetsägarna GFR. Han menar att det finns flera brister i analysen.

– Det är en mängd antaganden som är helt osannolika. Jag tycker inte att det är en bra rapport rent metodmässigt. De har bestämt vad som är en marknadshyra utan att analysera vad det finns för betalningsvilja. Den är oseriös, säger han.

Vill Fastighetsägarna ha marknadshyror?

– Det är ett hypotetiskt resonemang. Men vi vill ha en hyresmarknad som speglar lägenheternas värde bättre än bruksvärdessystemet. I dag är det ett stort gap mellan vad folk är villiga att betala för hyresrätter och vad de betalar. Nu är kötid valutan istället för viljan att betala, man kan fråga sig om det är ett rättvist system när man behöver köa i 15 år.

Enligt honom ser Fastighetsägarna förslaget om fri hyressättning för nyproduktion som en steg i riktningen mot en fungerande bostadsmarknad.

– Jag tror inte att det leder till högre hyror utan till en smidigare process där man inte behöver förhandla med Hyresgästföreningen när man bygger nytt. På sikt kan det också leda till att fler hyresrätter byggs eftersom det ökar förutsägbarheten i investeringen, säger Rikard Ljunggren.

Skulle kunna skapa incitament

Förespråkare av marknadshyror för alla hyresrätter pekar också ofta på att en friare hyressättning skulle skapa ännu mer incitament till att bygga nytt. Hyresgästföreningen Ronny Bengtsson tror inte på sådana argumentet.

– Det finns ingen forskning som visar att det kommer byggas mer för att det är marknadshyror. När efterfrågan minskar för att hyrorna höjs kommer det inte byggas mer. Med marknadshyror ökas tillgången på lägenheter men inte för normala människor som inte kommer ha råd att bo i dem, utan får bo i sociala boenden, säger han.

Daniel Bernmar, som är Vänsterpartiets kommunalråd i Göteborg med ansvar för bostadsfrågor, menar att fri hyressättning för nyproduktion skulle drabba många göteborgare och även drabba kommunen skulle behöva ta ett större ansvar för att försörja invånarna med bostäder.

– Det kommer inte bara innebära högre hyra för nyproduktion, det kommer även återspegla sig på övriga hyres­rättsmarknaden. Det finns ingen bostadsbrist bland rika människor utan det är vanliga människor som inte kommer ha råd att bo kvar eller ta sig in på marknaden. Det är kommuner som har ansvar för bostadsförsörjningen så detta kommer att drabba kommunerna också. Bostad är en rättighet som måste garanteras av någon, säger Daniel Bernmar.

Moderaterna positiva

Hampus Magnusson, Moderaternas kommunalråd med ansvar för bostadsfrågor, är mer positiv till fri hyressättning.

– Vi ställer oss i nuläget, med den information vi har, positiva till förslag som gör hyressättningssystemet mindre reglerat men givetvis måste nuvarande hyresgäster värnas. För att ha hela bilden behöver vi dock ta del av utredningen som är planerad att redovisas i slutet av maj, säger han.

Vad som händer efter att utredningen om fri hyressättning för nyproduktion presenteras den 31 är upp till politiken på regeringsnivå. Vänsterpartiets hot om att fälla regeringen ligger fortfarande kvar, uppger Momodou Malcolm Jallow, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, via en presskontakt till ETC Göteborg. Hyresgästföreningens Ronny Bengtsson tror dock inte att det kommer att läggas fram ett lagförslag.

– Det finns ett starkt engagemang bland hyresgästerna mot marknadshyror och tillsammans tror vi att vi kan få politikerna att stoppa förslaget. Om det skulle bli så olyckligt att fri hyressättning för nyproduktion läggs fram som ett lagförslag eller ännu sämre att lagen antas av riksdagen då börjar vi redan dag ett arbetet med att avskaffa lagen, säger Ronny Bengtsson.

Marknadshyror

Vid marknadshyror skulle hyran i genomsnitt höjas med 51 procent i Göteborg, för de hyresrätter som byggts år 2013 eller tidigare.

För en genomsnittslägenhet i Göteborg på 57 kvadratmeter med 2 rum och kök skulle den genomsnittliga månads­hyran öka med mellan 1 370 kronor och 4 080 kronor.

Det årliga kvadratmeterpriset skulle i genomsnitt öka med 58 procent i Centrum, 67 procent i Majorna-Linné, och 56 procent i både Lundby och Örgryte-Härlanda

Västra Hisingen skulle årliga kvadratmeterpriset i genomsnitt öka med 29 procent, i Angered med 33 procent och i Västra Göteborg med 35 procent.

Källa: Scenarioanalys Marknadshyror Göteborg av Ramboll i uppdrag av Hyresgästföreningen.