Nyheter.

2019-11-08 08:30
  • Aldrig förr har en så stor andel unga vuxna i Göteborgsregionen varit ofrivilligt boende hemma hos sina föräldrar. Bild: Pi Frisk/SvD/TT
    Aldrig förr har en så stor andel unga vuxna i Göteborgsregionen varit ofrivilligt boende hemma hos sina föräldrar.
  • Stefan Runfeldt är bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen och har tagit fram den nya rapporten ”Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen 2019”.  Bild: Lisen Däldborg
    Stefan Runfeldt är bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen och har tagit fram den nya rapporten ”Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen 2019”.
Puffetikett
ETC Göteborg

Rekordmånga unga bor kvar hos föräldrarna – mot sin vilja

Bostadsbrist, osäkra boendeformer och en ökad ekonomisk utsatthet. Det är verkligheten för många unga vuxna i Göteborg, där andelen som bor hos sina föräldrar är högst i hela landet. Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Aldrig förr har en så stor andel unga vuxna i Göteborgsregionen varit ofrivilligt boende hemma hos sina föräldrar. Det visar en ny rapport som Hyresgästföreningen har tagit fram. När mätningarna startade 1997 uppgav 15 procent att de bodde hemma, i år är siffran 25 procent.

Ofrivilliga mambos

Att vara mambo, boende hemma hos en eller båda av sina föräldrar, blir allt vanligare enligt Hyresgästföreningen. Det är en direkt konsekvens av den växande bostadsbristen, menar Stefan Runfeldt, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen.

– Det vi ser nu är konsekvenserna av att det inte har byggts tillräckligt med bostäder i relation till befolkningsökningen, och de som väl har byggts har varit för dyra. Att vara ofrivilligt hemmaboende har allvarliga sociala och praktiska följder, säger han.

I dag vill drygt 30 000 unga vuxna mellan 20 och 27 år i Göteborgsregionen flytta från sina föräldrar men saknar möjlighet. Förutom de sociala konsekvenserna det innebär att inte kunna leva självständigt, där var tredje person tvekar inför att bilda familj på grund av bostadssituationen, innebär det också stora förluster för arbetsmarknaden och kommunen. Istället för att börja jobba måste färdigutbildade studenter flytta från staden när de förlorar sina studentboenden och företag har svårigheter att rekrytera ny personal.

– Det är ett misslyckande från politikernas sida, på både statlig och kommunal nivå. Vi ser ett regionalt och nationellt problem där staten behöver ta större ansvar i finansiering genom exempelvis topplån och investeringsstöd, och kommunen måste sluta sälja ut allmännyttan, säger Stefan Runfeldt.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Ekonomisk utsatthet

Rapporten visar att nästan varannan ung vuxen i Göteborg har fått ekonomisk hjälp av vänner eller föräldrar för att kunna flytta hemifrån. Av de som väl flyttar har 37 procent mindre än 6 350 kronor kvar att röra sig med när boendekostnaden är betald, vilket är vad en ensamstående person beräknas behöva för att klara sina grundläggande utgifter, enligt Konsumentverkets riktlinjer.

I Göteborg är det fastighetsnämnden som ansvarar för stadens mark- och bostadspolitiska uppgifter. Styr gör Alliansen, men deras lösning heter sänkt skatt och fler bostadsrätter. Hampus Magnusson (M) är vice ordförande i fastighetsnämnden.

– Vi stoppar den skattehöjning som de rödgrönrosa partierna vill lägga på göteborgarna. Den slår hårdast mot dem som tjänar minst. Och på riksplanet föreslår vi en skattesänkning med 266 kronor i månaden vilket gör skillnad för dem som tjänar minst, säger han.

De allra flesta i gruppen unga vuxna i ekonomisk utsatthet bor i hyresrätter, vilket enligt rapporten också är den populäraste boendeformen. I den budget som Alliansen nu har lagt fram finns ett förslag på att omvandla 4000 hyresrätter till bostadsrätter fram till 2022, ett förslag som Hyresgästföreningen ställer sig kritiska till. De menar att fler bostadsrätter inte är lösningen på bostadssituationen, utan tvärtom gör en svåråtkomlig bostadsmarknad ännu mer otillgänglig.

– Det vi behöver är fler hyresrätter till rimliga priser. Vi kan se att de unga vuxna som möter störst utmaningar i sin boendesituation också har minst möjligheter att förändra den, säger Stefan Runfeldt.

”Till för att lyfta området”

Hampus Magnusson menar istället att det är genom olika typer av boendeformer som krisen kommer att lösas.

– Det är en win-win på alla sätt. De här ombildningarna är till för att lyfta områden där hyresrätter är dominerande, vi ser att när folk äger sitt eget boende skapar det stabilitet i områden. Många som vill äga ett eget boende tvingas lämna Göteborg i dagsläget för att kunna göra det, och det vill vi ändra på.