Nyheter.

2019-10-04 11:00
De kommunala verksamheterna inom Göteborgs stad ger upphov till drygt en halv miljon ton avfall per år. Enligt stadens klimatstrategiska program ska detta avfall minska med 30 procent per göteborgare fram till 2030. Bild: Adam Wrafter/SvD/TT
De kommunala verksamheterna inom Göteborgs stad ger upphov till drygt en halv miljon ton avfall per år. Enligt stadens klimatstrategiska program ska detta avfall minska med 30 procent per göteborgare fram till 2030.
Puffetikett
ETC Göteborg

Prisbelönt avfallsprogram hamnar i papperskorgen

Göteborgs stad har lovat att minska mängden avfall med 30 procent fram till 2030. Samtidigt har de styrande politikerna beslutat att inte ge fortsatt stöd till det prisbelönta avfallsprogrammet Skrota skräpet.

De kommunala verksamheterna inom Göteborgs stad ger upphov till drygt en halv miljon ton avfall per år. Enligt stadens klimatstrategiska program ska detta avfall minska med 30 procent per göteborgare fram till 2030.

Skrota skräpet, ett projekt för att stötta Göteborg Stads verksamheter med att förbättra sin källsortering och minska avfallsmängderna, började 2014. Sedan dess har satsningen kommit att inkludera över 400 verksamheter i regionen och äldreboendet i Sekelbo i Kortedala, som var ett av pilotprojekten, lyckades minska sitt avfall med över 30 procent. Det sparade verksamheten tio ton koldioxid och 120 000 kronor i inköpskostnader. För detta tilldelades verksamheten ett klimatpris.

Röstat nej till finansiering

Nu har de styrande politikerna röstat nej till ett fortsatt finansiering av projektet. Karin Pleijel (MP) är kritisk till att projektet avbryts i förtid.

– Pilotprojektet visade sig vara otroligt effektivt. Avfallen och utsläppen har minskat, samtidigt som det har sparat pengar genom exempelvis återanvändning av material. Att tänka på skräp kan låta tråkigt, men det blir lönsammare i det långa loppet. Vi behöver göra allt vi kan inför klimatkrisen vi står inför, då är alla vägar lika viktiga, säger hon.

Utvärderingar som kretslopp- och vatten har gjort visar att om alla verksamheter inom kommunen minskar avfallet lika mycket som pilotverksamheten har gjort skulle stadens kostnader minska med cirka 18 miljoner kronor per år.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Demokraternas Peter Danielsson lade fram förslaget att inte förlänga finansieringen av projektet, som röstades igenom med stöd av M, L och KD. Från Demokraternas håll menar man att det har varit ett lyckosamt projekt, men att staden har ett stort ekonomiskt underskott vilket kräver att nedskärningar görs. Vidare anser partiet att det krävs ett tydligare helhetstänk kring stadens utsläpp och att det borde vara upp till varje enskild förvaltning att ta eget miljöansvar.

– Projektet har varit en typ av konsultverksamhet som har kostat pengar för Kretslopp- och vattenförvaltningen, samtidigt som det borde vara upp till förvaltningarna att ta hand om sin egen återvinning, säger Peter Danielsson.

Han får medhåll från Claes Johansson (M), ordförande i Kretslopp- och vattennämnden.

– Att återvinna borde vara en självklarhet i alla förvaltningar och är något som inte ska ligga ovanpå verksamheten. De rödgröna har många gånger startat upp sådana här småprojekt som istället tar uppmärksamhet och fokus från förvaltningarnas egentliga kärnuppgifter, säger han.

Vilka alternativ som istället ska tas fram för att hålla målen med att minska avfallet är fortfarande inte klart. Demokraterna hänvisar till det nya avfallsprogrammet som alla kommuner i Göteborgsregionen gemensamt ska ta fram. Projektet Skrota skräpet skulle ha finansierats genom skattemedel med fyra miljoner kronor för 2020 och tre miljoner per år för nästkommande fyra år, 2021–2024.

”Inte stora pengar”

Karin Pleijel menar att kostnaden i relation till vinsten, både den ekonomiska och ekologiska, inte är stor.

– I en kommunal budget är det inte stora pengar, det motsvarar ungefär tre heltidsanställningar per år. Om ansvaret istället ska ligga på respektive förvaltning tror jag att det kommer att rinna ut i sanden.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Avfall i Göteborg

Göteborgs befolkning är cirka 548 166 personer vilket under 2018 innebar 220 503 ton i hushålls­avfall. Det har skett en konstant ökning bland göteborgarna sedan 2012, då siffran låg på 214 746 ton. Generellt sett går det att se att mängden hushålls­avfall under en högkonjunktur ökar, för att sedan minska under en lågkonjunktur.

Källa: Göteborgs stad