Nyheter.

2017-11-09 13:00
Carlstens fästning är en av anledningarna till att många besökare dras till Marstrand. Det är ett byggnadsminne och blir inte en del av reservatet, men omges av natur och stigar som ofta används för friluftsaktiviteter. Foto: Annelie Moran
Carlstens fästning är en av anledningarna till att många besökare dras till Marstrand. Det är ett byggnadsminne och blir inte en del av reservatet, men omges av natur och stigar som ofta används för friluftsaktiviteter.

Nu ska naturen på Marstrand skyddas

Marstrand och flera omgivande öar blir naturreservat. Det meddelade Länsstyrelsen förra veckan.

– Det är välbesökt hela året om och det finns väldigt höga naturvärden, som lövskogar och jordbrukslandskap på södra Koön med många hotade arter, säger Jennifer Hood, biolog på länsstyrelsen.

– Om de fortsätter bygga så blir det som vid Medelhavet till slut. Hade vi haft det varmare så hade vi redan haft casino och höghus här, säger Dag Egnell, som är född på Marstrand och har bott där hela sitt liv.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Han är glad att ön med omgivning blir naturreservat eftersom det innebär att byggnationer begränsas. Han får medhåll av Lennart Åkerström som bott på ön i 45 år och gjort honom sällskap på trappan utanför Dag Egnells bostad vid den nu folktomma strandpromenaden. De pratar om hur ön översvämmas av besökare under sommarmånaderna, då de själva flyr fältet med sina segelbåtar.

En annan person som bott på ön hela sitt liv, men som inte vill ha sitt namn i tidningen, hoppas att besökare ska ta bättre hand om ön nu när det blir naturreservat.

– Jag ser att folk som kommer och promenerar på ön plockar med sig diverse saker, som näckrosor från dammen. Om det kommer upp skyltar och så om naturreservat så kanske folk blir lite mer betänksamma om vad de gör.

Populärt friluftsområde

Reservatsbildningen kommer troligtvis inte påverka vardagslivet i området särskilt mycket, det är redan ett populärt turistmål, båttrafiken ska inte inskränkas och privata tomter har ritats bort. Men förhoppningen är att det som ses som kustmiljöns största hot ska avvärjas.

– Exploatering är det som vi ser som ett framtida rejält hot. Alla kommuner bygger väldigt mycket och i sådana här kustnära, vackra lägen så är det alltid en risk för exploatering, säger Jennifer Hood, biolog på länsstyrelsen och en av de som arbetat med reservatsbildningen.

Marstrandsborna Lennart Åkerström och Dag Egnell tycker det är bra att ön blir en del av det nya reservatet. Då kanske besökarna tar bättre hand om naturen och planer på exploatering avvärjs. Foto: Annelie Moran
Marstrandsborna Lennart Åkerström och Dag Egnell tycker det är bra att ön blir en del av det nya reservatet. Då kanske besökarna tar bättre hand om naturen och planer på exploatering avvärjs.

Hela Marstrandsön, Koön, havet runt och flera småöar ingår i de totalt 1 000 hektar stora området. Västkuststiftelsen kommer att förvalta reservatet med målet att kustlandskapet ska bevaras och utvecklas. Det handlar om både natur- och friluftsvärden på land och i havet.

– Det är väldigt mycket friluftsliv i området, det är ett jättepopulärt för seglare, vandrare och folk som åker dit över dagen på utflykter, som kanotister, ornitologer och folk som tältar. Det är välbesökt hela året om. Och det finns också väldigt höga naturvärden, som lövskogar och jordbrukslandskap på södra Koön med många hotade arter, säger Jennifer Hood.

136 rödlistade arter

Hon förklarar att vissa delar av området är beroende av att det finns betesdjur och av kontinuerlig skötsel så att markerna hålls öppna.

– Det är också en anledning till att göra naturreservat. Då har staten möjlighet att gå in och ordna skötsel i området om det inte längre finns några djurägare, säger hon.

Det karga kustlandskapet som karakteriserar öarna ska bevaras och vårdas. I och med reservatsbildningen skyddas det även från exploatering. Foto: Annelie Moran
Det karga kustlandskapet som karakteriserar öarna ska bevaras och vårdas. I och med reservatsbildningen skyddas det även från exploatering.

Totalt har 136 rödlistade arter registrerats på Marstrandsön genom tiderna. De finns på land i åldrade lövskogar, på standängar och i hällmarker.

– Det handlar mycket om lavar och mossor som är knutna till gamla lövträd. Sen även kärlväxter, alltså blommor, i det här landskapet. Och mycket insekter, som fjärilar och skalbaggar som finns i både de här gamla träden och i det öppna landskapet, säger Jennifer Hood.

Men även i vattnet finns mjuka ålgräsbevuxna havsbottnar och stenskrevor som är viktiga platser för fiskar, ryggradslösa djur och fåglar att hitta mat och växa upp på.

Under sommaren kryllar Marstrand av bad- och båtgäster, som även tar del av friluftslivet. Möjligheten att ta med sig båten till öarna kommer inte att inskränkas. Foto: Annelie Moran
Under sommaren kryllar Marstrand av bad- och båtgäster, som även tar del av friluftslivet. Möjligheten att ta med sig båten till öarna kommer inte att inskränkas.

Naturreservatet har bildats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samarbete med Kungälvs kommun. Även kommunen är positiv till det nya reservatet.

”Området har höga naturvärden och dess betydelse för friluftsliv och besöksnäring kan knappast överskattas.” skrev Kungälvs kommun ett remissvar inför beslutet. Arbetet påbörjades redan 2003, men nedprioriterades en tid för att återupptas igen runt 2010 för att avslutas förra veckan

De skyddade ytorna i det nya reservatet finns på Marstrandsön, som för många göteborgare kännetecknas av Carlstens fästning, och Koön som knyts ihop med Marstrandsön via färja.

Dessutom ingår en rad andra öar, som Kråkorna, Prästholmarna, Koholmen och Halsholmen.

l Tätorterna på öarna ingår inte och Rosenlunds reservat försvinner, men området med sina ädellövskogar tas upp i det nya reservatet.

Syftet med bildandet är att bevara miljöer med viktiga och unika natur-, kultur- och friluftsvärden. Nu begränsas den påverkan som tillåts i området, exempelvis begränsas nybyggen och skadliga verksamheter som avverkning av träd, samtidigt som området ska skötas om och hållas tillgängligt för besökare.

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland