Nyheter.

2020-06-24 08:47
  • I dag har det gått nästan exakt tre år sedan Tynnered graderades som särskilt utsatt. Bild: Hanna Sistek
    I dag har det gått nästan exakt tre år sedan Tynnered graderades som särskilt utsatt.
  • Niklas Svensson, kommunpolis i lokalpolisområde syd i Göteborg. Bild: Privat
    Niklas Svensson, kommunpolis i lokalpolisområde syd i Göteborg.
  • Kristina Moro, koordinator för SSPF i Västra Göteborg. Bild: Privat
    Kristina Moro, koordinator för SSPF i Västra Göteborg.
Puffetikett
ETC Göteborg

Negativa trenden bruten: Tynnered kan tas bort från lista över utsatta områden

Det har hänt mycket i Tynnered sedan det för tre år sedan klassades som ett särskilt utsatt område. Kommunen ser att ”Västra Göteborgsmodellen”  har varit ett framgångskoncept, polisen har satt in mer resurser och brotten har minskat. Kommunpolis Niklas Svensson tror inte att området i dag hade klassats som särskilt utsatt, samtidigt ser han en risk för en upptrappning.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

När polisen för fem år sedan släppte sin första lägesrapport över särskilt utsatta områden i Sverige fanns sex områden i Göteborg med på listan. När nästa lista släpptes i juni 2017 fanns en nykomling med – Tynnered/Grevegården/Opaltorget. Bakgrunden till detta började dock redan i augusti 2013 när en 20-årig man sköts till döds i en bil på Grevegårdsvägen. Det blev starten för en gängkonflikt som kostat flera människor livet.

– Varför området har klassats skiljer sig lite från varför andra områden klassats. Det handlar om en väldigt blodig konflikt mellan två gäng, ett antal grova våldsbrott och mördade personer. Sedan ligger området strategiskt bra till för att sälja narkotika, med köpstarka områden runt omkring, säger Niklas Svensson, kommunpolis i lokalpolisområde syd i Göteborg.

Fokuserade på andra områden

Att Tynnered inte listades som särskilt utsatt redan från början tror han beror på att polisen då fokuserade på andra områden. Nackdelen blev att polisresurser flyttades från Tynnered till andra delar av staden.

– År 2015 tog man bort tolv stycken tjänster i syd som man fördelade mellan Hisingen och Nordost med anledning av att man visste att de skulle bli särskilt utsatta områden-klassade. Detta var egentligen inte så konstigt, men med facit i handen kanske vi skulle behövt ha dem kvar i Syd. Men det handlar ju hela tiden om prioriteringar, säger Niklas Svensson.

När Tynnered väl hamnade på polisens lista kom resurserna tillbaka, även om det dröjde ett år innan poliserna var på plats.

– Det positiva med att det blir ett särskilt utsatt område är att vi får mer resurser. Oktober 2018 fick vi tillbaka våra tolv tjänster i samband med att vi påbörjade ett pilotprojekt gällande nya arbetslistor som har bättre täckning på kvällspassen. Så vi har många poliser och jobbar väldigt riktat mot problemen som finns i området, säger Niklas Svensson.

Har gått tre år

I dag har det gått nästan exakt tre år sedan Tynnered graderades som särskilt utsatt. Parallellt med polisen har flera andra aktörer arbetat mot kriminaliteten i området. Till exempel finns SSPF som är ett samverkansforum mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

– Vi samverkar kring ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller redan har börjat ett kriminellt identitetsskapande. Vi försöker fånga upp de här ungdomarna på olika sätt, säger Kristina Moro, koordinator för SSPF i Västra Göteborg.

Enligt henne förändrades SSPF:s arbete inte så mycket 2017, men lite mer fokus på just Tynnered blev det ändå.

– Vi fick inte så mycket mer resurser inom förvaltningen. Utan vi fick omstrukturera de resurserna vi hade. Vi har två fältarbetare i Västra Göteborg, som jobbar uppsökande med ungdomar, och de har tidigare jobbat i hela området. Men när Tynnered blev särskilt utsatt koncentrerade vi fältarbetarna till centrala Tynnered med syfte att skapa en relation till ungdomarna som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet och för att skapa en bättre kunskap om var ungdomarna hänger och vad de gör, säger Kristina Moro.

Enligt henne är en positiv effekt av att området hamnade på polisens lista att ideella organisationers uppmärksamhet riktades dit.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– När det blev ett särskilt utsatt område blev det intressant för föreningar och andra organisationer att engagera sig i området, säger hon.

Kalle Bäck, ordförande i stadsdelsnämnden Västra Göteborg, tror att synen på stadsdelen påverkats av att Tynnered hamnat på polisens lista. Men han menar ändå att det kan vara bra att uppmärksamma vad som sker.

– Det är klart att det inte är en bra reklam för stadsdelen, men samtidigt är det viktigt att man uppmärksammar de problem som finns så att vi kan komma till rätta med dem på längre sikt. Om polisen anser att det är viktigt att prata öppet om det, ser jag ingen anledning att inte göra det, säger Kalle Bäck.

Stadsdelen hade redan innan 2017 satsat extra på området eftersom man även då visste att det fanns stora behov där. Enligt Kalle Bäck har satsningarna gett resultat.

– Nyckeln till den framgång vi har uppnått har varit samverkan mellan olika aktörer – kommunen, civilsamhället i form av föreningsliv, bostadsföretag, skolor och polisen. Själva andan har varit avgörande, att vi jobbar gränsöverskridande och inte i stuprör.

Gårdsten togs bort

Efter att området Gårdsten som första område i Göteborg togs bort från polisens lista förra året talades det om att det var tack vare Gårdstensmodellen, där bostadsbolaget Gårdstensbostäder hade varit mycket involverade i områdets utveckling. Kalle Bäck menar att det nu även börjat talas om Västra Göteborgsmodellen som ett framgångskoncept. 

– Det har blivit en modell för det här med samverkan mellan det offentlig och det civila samhället, som vi tycker har varit framgångsrikt. Det handlar om att aktivt söka samarbeten med det civila samhället och näringslivet som finns i stadsdelen. Till exempel att ett företag anställer personer som är längre bort i från arbetsmarknaden, säger han. 

Han tycker att situationen i området har blivit bättre de senaste åren. 

– Min helhetsbild, efter att ha pratat med polisen och andra aktörer, är att det har skett en förbättring. Det är lugnare i området samtidigt som det sker mycket stadsutveckling, Bostadsbolag har rustat upp och vi bygger om vid Opaltorget. Jag får bilden av att vi är på väg åt rätt håll i nuläget och jag hoppas att det håller i sig. Men vi har fortfarande problem, det ska man inte sticka under stolen med, säger Kalle Bäck. 

Brotten har minskat

Polisens brottsstatistik över området visar att den totala mängden brott som anmäls minskat mellan 2016 och 2019. För samma period har antal anmälda narkotikabrott minskat från 116 till 75 och antal anmälningar om våld i offentlig miljö minskat från 24 till 20. Enligt kommunpolis Niklas Svensson är det osäkert om Tynnered kommer att finnas på polisens nya lista över utsatta områden som släpps nästa år.

– I dag tror jag inte att det skulle klassas som särkilt utsatt. Vi har haft två rätt så lugna år när man ser till brottslighet. Vi ser en nedtrappning av våld- och narkotikabrott. En anledning till det är att vi har haft över 20 inlåsta för narkotikabrott och vapenbrott de senaste 1,5–2 åren. Men sedan i julas har de börjat komma ut, säger Niklas Svensson.

Han befarar nu att det kommer ske en upptrappning i området igen. Till exempel skedde det två dagar före nyårsafton ett mord i Biskopsgården som polisen tror har koppling till konflikten i Tynnered.

– Det har varit några skjutningar och incidenter som tyder på att det är något på gång. Sedan märker vi att se samlas, rör sig i olika konstellationer igen. De bär skyddsväst på sig ute. Många rör sig också på andra sidan av staden, de vågar inte befinna sig i Tynnered. Så konflikten kan blossa upp lite var som helst, säger Niklas Svensson.

Särskilt utsatta områden 2019

Bergsjön, Göteborg

Biskopsgården, Göteborg

Hammarkullen, Göteborg

Hjällbo, Göteborg

Lövgärdet, Göteborg

Tynnered/Grevegården/Opaltorget, Västra Frölunda.

Källa: Polisen