Nyheter.

2017-03-31 06:21
  • Bilåkningen ihop med stadens topografi med höjder och dalar som gör att luften inte strömmar igenom är bovarna.  Bild: Christine Olsson/TT
    Bilåkningen ihop med stadens topografi med höjder och dalar som gör att luften inte strömmar igenom är bovarna.
  • På lång sikt kan förslaget om nya miljözoner innebära att bara el- och vätgasbilar blir tillåtna i centrum, men det ligger i så fall troligtvis en rad år bort. Bild: Fredrik Sandberg/TT
    På lång sikt kan förslaget om nya miljözoner innebära att bara el- och vätgasbilar blir tillåtna i centrum, men det ligger i så fall troligtvis en rad år bort.

Miljözoner kan rädda Göteborgsluften

Ställer sig positiva till förslaget

Transportstyrelsen var färdig med sin rapport i december, och den har nu varit ute på remiss. Kristofer Elo poängterar att ju snabbare en kommun kan tänkas införa de nya miljözonerna, desto större effekt kommer det att få på miljö och luft.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Men först och främst ska regeringen ta beslut, innan ramverket eventuellt kan införas i trafikförordningen. Först därefter blir det upp till kommunerna att ta ställning till miljözonerna, säger Kristofer Elo.

I sitt remissvar till regeringen ställer sig Göteborg dock positiva till förslaget. Men enligt Johan Nyhus, socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för trafik, infrastruktur, park och natur, så behöver inte det betyda så mycket än.

– Vi har ställt oss positiva till möjligheten att kunna införa fler miljözoner. Men med det sagt så betyder det inte att vi kommer att utnyttja möjligheten. Ett sådant beslut är vi inte framme vid än och först måste det passera riksdag och regering, säger Nyhus.

”Nackdelen är ju ekonomisk”

Transportstyrelsen har gjort en fallstudie där de har kalkylerat på troliga effekter om en större kommun inför de nya miljözonerna. I fallstudien tittade de på Stockholm och scenariot att de skulle införa zonerna så snabbt som möjligt.

– Då gav det stora konsekvenser för de boende i områdena. Men vi såg även att kostnaderna för både enskilda och företag skulle bli rätt stora då de behöver byta ut fordonsflottan. Men det är ju på sätt och vis ett ”worst case scenario” på hur det skulle se ut om miljözonerna införs direkt. Men samtidigt så ger det mindre och mindre miljöeffekter ju längre man väntar, säger Kristofer Elo.

Och just de ekonomiska aspekterna är vad som gör Johan Nyhus försiktig i sin inställning.

– Fördelen är att det kan vara en tydlig drivkraft mot att förändra fordonsflottan och miljöarbetet. Att vi kan ta beslut där vi också säger att nu är det viktigt att ställa om. För det är ju det vi alla måste göra och det finns en stor potential i teknikomställningen för fordonsindustrin. Kan vi på något sätt hjälpa till och driva på det så är det jättebra. 

– Nackdelen är ju ekonomisk. Vi måste se att vi är många olika grupper i Göteborg och det är en stor majoritet av göteborgarna som inte kommer att ha råd att köpa de här produkterna i ett tidigt skede. Det måste man också väga in. Den socioekonomiska frågan är stor. Det tar kring 20 till 25 år att byta ut fordonsflottan och det beror på att folk inte har råd.

På lång sikt kan förslaget om nya miljözoner innebära att bara el- och vätgasbilar blir tillåtna i centrum, men det ligger i så fall troligtvis en rad år bort.    

Transportstyrelsens förslag på nya miljözoner

Klass 2

Omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5. Euro är EU:s klassificeringssystem för miljöbilar och avser maxgränser för koldioxid per kilometer.

Klass 3

Omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass 1 och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el, vätgas eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6.