Nyheter.

2021-08-13 10:15
 • Liseberg vill byta till arbetsgivarorganisation som gagnar bolaget. För de anställda riskerar innebära sämre arbetsvillkor. Bild: Pressbild
  Liseberg vill byta till arbetsgivarorganisation som gagnar bolaget. För de anställda riskerar innebära sämre arbetsvillkor.
 • Christer Holmgren (M), ordförande i Lisebergs styrelse. Bild: Pressbild
  Christer Holmgren (M), ordförande i Lisebergs styrelse.
 • Andreas Andersen, Lisebergs vd och koncernchef. Bild: Pressbild
  Andreas Andersen, Lisebergs vd och koncernchef.
 • Liseberg har i dag omkring 3000 anställda, varav majoriteten är säsongsanställda och omkring 400 är helårsanställda. Bild: Pressbild
  Liseberg har i dag omkring 3000 anställda, varav majoriteten är säsongsanställda och omkring 400 är helårsanställda.
Puffetikett
ETC Göteborg

Lisebergs anställda riskerar att få lägre lön

Samtidigt som Liseberg miljardsatsar på en expandering av nöjesparken, ser de anställda ut att få det magrare. Styrelsen har klubbat igenom ett byte av arbetsgivarorganisation vilket beräknas sänka lönerna. Men Kommunal tänker strida för arbetstagarna.

– Vi har inga som helst intentioner att försämra deras villkor, säger fackförbundets ombudsman Lars Fischer.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

2018 började Liseberg smida planerna på att byta arbetsgivartillhörighet – från den oberoende organisationen Arbetsgivaralliansen till Visita som ligger under Svenskt näringsliv. Under sommaren röstade en majoritet i Lisebergs styrelse ja till att byta. Bara Vänsterpartiet och Socialdemokraterna röstade nej. 

– Underlaget som har tagits fram visar att det finns risk för försämrade villkor för arbetstagarna på Liseberg. Det är så klart en förhandlingsfråga, men de hade jämfört avtalen och det visade på att det skulle bli sämre löneutveckling och sämre villkor för personalen, säger Gunilla Karlsson (S), ledamot i Lisebergs styrelse.

Det hon hänvisar till är Lisebergs analys av vad ett byte arbetsgivarorganisation skulle innebära. I analysen framgår att ett medlemskap i Visita bedöms vara det mest fördelaktiga
för bolaget och innebära att verksamheten får samma villkor som konkurrenterna i branschen. Men det framgår också att vid ett byte skulle Lisebergs lönekostnader minska med omkring 40 miljoner kronor  årligen, vilket för de anställda innebär en lönesänkning med i snitt 18 procent. Lägstalön för en 20-åring skulle exempelvis sänkas från 21 481 kronor i månaden till 19 939 kronor i månaden. Även ob-ersättning skulle bli lägre.

I analysen står det att medlemsavgiften i Visita visserligen är 850 000 kronor högre än den Liseberg betalar i dag, men att ”den högre avgiften kompenseras mer än väl av de lägre lönekostnader som Visita ger”.

Christer Holmgren (M), ordförande i Lisebergs styrelse, avvisar dock att man planerar att sänka lönerna.

– Löner förhandlas mellan arbetsgivare och arbetstagare så det är en förhandlingsfråga. Vi har inte sagt att vi ska sänka lönerna, det är en missuppfattning. Vi har inte beslutat något annat än att vi ska byta arbetsgivarorganisation, säger han.

Han menar att analyser har visat att Visita är ett bättre alternativ för Liseberg bland annat för att organisationen är knuten till besöksnäringen och har kompetens inom frågor som rör den branschen.

– När det presenterades 2018 och även nu kom man fram till att det gagnar vår verksamhet bäst, säger Christer Holmgren.

Gunilla Karlsson menar dock att allt pekar på att det inte är det alternativ som gagnar de anställda bäst.

– Vi tycker att vi som kommunalt bolag ska visa att vi har bra villkor för våra anställda och inte försämra villkoren. Det är dessutom svårt att locka personal till den här typen av arbete, säger hon.

Betydande arbetsgivare

Liseberg är en av stadens stora arbetsgivare för unga personer. I dag har nöjesparken omkring 3000 anställda, varav majoriteten är säsongsanställda och omkring 400 är helårsanställda. I analysen framgår att löneläget vid ett avtal med Visita skulle kunna innebära att Liseberg ”blir mindre attraktiv som arbetsgivare och att medarbetarnöjdheten blir lägre”.

I framtiden planerar dock bolaget att rekrytera ännu fler medarbetare. Liseberg håller nu på med ett miljardprojekt som inkluderar en 10 000 kvadratmeter stor vattenpark och ett upplevelsehotell söder om nöjesparken, och i samband med detta ska nöjesparken bli en helårsöppen destination och dubblera antalet helårsanställda. Bolaget menar att den här satsningen förstärker vikten av att byta till en arbetsgivarorganisation som bättre lever upp till de förändrade kraven och behoven.

Enligt Lisebergs vd och koncernchef Andreas Andersen finns det två primära anledningar till varför man valt att gå med i Visita.

– Det senaste året med pandemin har gjort det väldigt tydligt att det är viktigt att vi har en arbetsgivarorganisation som är vana vid att jobba med besöksnäringsfrågor. Den andra delen handlar om att det på längre sikt, kanske om fem till tio år, att Liseberg har kollektivavtal som går att jämföra med branschen i övrigt. Det finns en större chans att vi får den typen av avtal om vi också ligger i rätt fack när det gäller arbetsgivarorganisation, säger han.

Vad tänker du kring att lönerna blir lägre?

– Det tror jag inte kommer hända här och nu, det är ren teori. För första är det viktigt att förstå att det inte är vår fråga, vi avgör inte vilket kollektivavtal vi kommer få på längre sikt. Sedan är det viktigt att förstå att om vi ska vara en kommunal nöjespark så måste man vara extremt noggrann med att de villkor som vår verksamhet har inte är bättre eller sämre än våra konkurrenters, säger Andreas Andersen.

Oro hos arbetstagare

Enligt Andreas Andersen ska man börja processen med att söka om medlemskap i Visita till hösten och han hoppas att bytet kommer vara genomfört någon gång nästa år. Liseberg är ett kommunalt bolag och det är Kommunal som har avtalsrätten för majorten av parkens anställda, förutom för de som jobbar på restauranger och hotell som är anslutna till Hotell- och restaurangfacket, HRF.

Enligt Kommunals ombudsman Lars Fischer kommer det vid ett byte av arbetsgivarorganisation krävas ett nytt avtal med mellan Visita och Kommunal. Han tror inte att det kommer gå så snabbt och smidigt att komma överens om ett nytt avtal som arbetsgivaren kanske förväntar sig.

– En arbetsgivare bestämmer själv vilket arbetsgivarorganisation de vill vara med i om det finns ett kollektivavtal som är tillämpligt där. Det finns inte i dag, så då får de försöka få ett avtal om de ska vara med i Visita. Vi kan bara förklara att det är vi som styr vilket avtal som gäller, det är inte arbetsgivaren, säger Lars Fischer.

Vad som händer i förhandlingarna får framtiden utvisa, men enligt Lars Fischer kommer fackförbundet kämpa för att arbetsvillkoren inte ska bli sämre. Det finns dock i dag en oro bland medarbetarna för att så ska bli fallet.

– Arbetstagarna är rädda för att man ska få ett sämre avtal än man har i dag, så det är inte glada över det här. De är rädda för att de ska få sämre löner och villkor, säger Lars Fischer.