Nyheter.

2020-03-18 17:00
  • Det är knappt 400 meter mellan Lindholmen och Masthuggskajen, men vattnet fungerar som en barriär mellan stadsdelarna. Bild: Sanna Arbman Hansing
    Det är knappt 400 meter mellan Lindholmen och Masthuggskajen, men vattnet fungerar som en barriär mellan stadsdelarna.
  • I november konstaterade politikerna i trafiknämnden att linbanan blivit för dyr. Bild: Tomorrow AB
    I november konstaterade politikerna i trafiknämnden att linbanan blivit för dyr.
Puffetikett
ETC Göteborg

Linbanan över älven behöver ersättas – men att hitta nya vägar är svårt

Linbanan skrotades eftersom den visade sig vara alldeles för dyr. Men de nya alternativen med gångbroar och elbåtar kan kosta minst lika mycket. Dessutom är politikerna oense om hur man bäst korsar älven.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

När linbaneutredningen ligger i papperskorgen måste politikerna hitta andra förbindelser över älven. Innan årsskiftet bestämde politikerna i trafiknämnden att man ska undersöka flera olika vägar framåt. En är att ersätta den planerade linbanan med båtar och bussar. Förslaget är att från bygga ut båttrafiken mellan Rosenlund och Lindholmen samt mellan Stenpiren och Pumpgatan. På den norra älvstranden skulle elbussar slussa resenärerna vidare mot Eketrägatan och Wieselgrensplatsen.

Trafiknämndens ordförande Toni Orsulic (M) tycker att utökad båt- och busstrafik är det bästa alternativet på kort sikt. Trafiken går lätt att anpassa efter behoven och kan lätt skalas ner om man hittar en bättre lösning.

– Men nackdelen är att bussar och båtar inte ersätter en fast länk. Du måste ändå göra byten, säger han.

Spårvagn över älven

Ett annat alternativ är att korsa älven med spårvagn. Det finns redan planer på en ny spårvagnssträcka från Brunnsbo till Lindholmen och vidare till Linnéplatsen. Om trafiken ska gå via bro eller tunnel är inte bestämt.

Politikerna vill även titta på en gång- och cykelbro över älven. Trafikkontoret har redan börjat planera för en sådan men det är oklart var den ska byggas. Två alternativ som diskuterats är mellan Lindholmen och Masthuggskajen eller Lilla Bommen och Frihamnen. Miljöpartiet är de största förespråkarna för nya broar och vill egentligen bygga tre stycken. De sneglar mot Paris och London där de centrala vattendragen upplevs som tillgångar snarare än barriärer.

– Broar är ju inte kollektivtrafik men ett komplement till den. Nya gång- och cykelbroar skulle bidra till en fungerande trafiksituation och få staden att växa ihop, säger Karin Pleijel (MP) som är 2:e vice ordförande i trafiknämnden.

Tyvärr är älvbotten så förorenad att det kan dröja. Karin Pleijel tror att det kan handla om minst tio år innan en gång- och cykelbro kan vara på plats.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Det är gifter och grejer som måste tas om hand om först. Jag hade hoppats på en mycket snabbare process, säger hon.

Släpper inte linbanan

Linbanan beskrevs som det överlägset bästa sättet att korsa älven. Resan från Järntorget till Wieselgrensplatsen skulle vara snabb, tyst och miljövänlig. Stadsdelarna skulle länkas samman och gondolerna skulle uppskattas av såväl pendlare som turister. Men när prislappen plötsligt ökade från drygt en till fyra miljarder kronor kastade politikerna i trafiknämnden hela utredningen i papperskorgen.

Alliansen, Demokraterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är överens om att fokusera helhjärtat på de nya alternativa förbindelserna. Vänsterpartiet vill fortfarande bygga linbanan men en billigare variant i enkelt stål och kanske med färre stationer. Miljöpartiet vill också ge linbanan en andra chans, eller åtminstone fortsätta utreda den parallellt med de andra alternativen. Karin Pleijel säger:

– Jag tycker att de andra partierna släppte planerna på linbanan lite väl snabbt. Linbanan blev minst dubbelt så dyr och det är ett högt pris. Men finns det verkligen alternativ som är billigare och lika bra?

Den ursprungliga prislappen för linbanan var 1,1 miljarder. Efter många turer och fördyrningar presenterade trafikkontoret en ny billigare lösning med tre stationer i stället för fyra. Den landade på cirka 2,2 miljarder kronor. Mer båttrafik och en ny gångbro kommer att kosta 1–1,4 miljarder i 2016 års prisnivå, beroende på var bron ska gå. Att driva de nya båt- och busslinjerna uppskattas kosta omkring 84 miljoner om året.

En resa med båt och buss kommer dessutom att ta betydligt längre tid. Idag tar det 18 minuter att åka från Järntorget till Wieselgrensplatsen med spårvagn. Med de nya båtarna och bussarna skulle resan ta 16 minuter medan linbanan hade kört sträckan på 12,5 minuter.

VGR ska tycka till

Hur linbanan ska ersättas är inte bara upp till politikerna i trafiknämnden. Under våren ska frågan behandlas i kommunfullmäktige. Även regionpolitikerna och Västtrafik ska tycka till om hur man bäst går vidare. Eftersom de flesta räknade med att linbanan skulle vara på plats redan nästa år har de parallella utredningarna med färjetrafik och nya broar gått på sparlåga. Nu är det plötsligt bråttom. 30 000 människor reser till Lindholmen Science park varje dag. Vid Masthuggskajen på andra sidan älven ska det byggas 1 300 bostäder och uppemot 6 000 arbetsplatser de kommande åren.

Därför tycker Toni Orsulic (M) att politikerna måste släppa linbanan och titta framåt.

– Staden växer kraftigt på den norra älvstranden. Företag som Volvo satsar i Lundby och om 25 år har du i princip en stad av storlek Halmstad på Hisingssidan. Dagens infrastruktur klarar inte den belastningen.

Läs vidare på nästa sida: Vilka nya förbindelser över älven skulle du vilja se?