Nyheter.

2019-11-28 10:16
Västtrafik behöver fler ställen att parkera sina bussar på.  Bild: Thomas Harrysson
Västtrafik behöver fler ställen att parkera sina bussar på. 
Puffetikett
ETC Göteborg

Kritik mot nytt bussgarage i Järnbrott

Kommunen planerar att bygga en ny bussdepå vid Järnbrottsmotet. De boende är oroliga över att det ska bli mer buller och en farlig skolväg för barnen.

Många boende i Järnbrott i Västra Frölunda är vana vid buller och vibrationer från trafiklederna. Att kommunen nu dessutom planerar en stor bussparkering i området blev droppen för många. Omkring 450 personer har skrivit under protestlistorna.

– Det kör redan en del bussar i vårt område. Eftersom allt vilar på lerjord blir det mycket vibrationer. Om 100 till 150 bussar ska köra in och ut här varje dag så blir det ganska jobbigt för många medlemmar i föreningen, säger Johan Sandgren som är ordförande för Järnbrotts egnahemsförening.

Skola i närheten

Idag består det tilltänkta området mest av en äng där det brukar beta kossor. Intill ligger ett koloniområde och skolan Ebba Pettersson med omkring 650 elever från förskoleklass till nian. Johan Sandgren har själv barn på skolan och vet att många är oroliga över hur barnen ska påverkas av busstrafiken. Han är inte emot att kommunen bygger bussgarage men tycker att det finns bättre platser – till exempel i det närliggande industriområdet.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Eftersom bussdepån ska ligga alldeles intill skolan har det genomförts en utredning om hur barnen kommer att påverkas. Två skolklasser fick träffa formgivare och frågorna som kom upp handlade om huruvida skolan skulle behöva flytta, varför ängen skulle försvinna och var kossorna skulle ta vägen. Några barn var oroliga över buller och avgaser.

Måste ligga centralt

Anledningen till att kommunen bygger en ny depå är att Västtrafik behöver fler platser att parkera sina bussar på. Den planeras vid Järnbrott för att bussarna ska behöva åka så få och korta sträckor som möjligt. Bussdepån ska främst användas av elbussar så handläggaren på stadsbyggnadskontoret tror inte att det kommer bli mer buller eller sämre luft.

Enligt Johan Sandgren handlar mycket av de vuxnas kritik om avfarterna. Idag kan inte bussarna åka direkt ut på Järnbrottsmotet utan måste köra igenom ett bostadsområde.

Går vidare ändå 

Trots protesterna valde politikerna i byggnadsnämnden i tisdags att gå vidare med planerna. Det innebär att detaljplanen skickas på granskning och allmänheten får tre veckor på sig att komma med åsikter. Ann Catrine Fogelgren (L), första vice ordförande i nämnden, säger att de kommer lyssna till åsikterna.

– Det är klart att vi lyssnar in protesterna. I det här fallet har vi gjort en barnkonsekvensanalys och när planen kommer tillbaka till nämnden måste de här sakerna vara utredda. Säkerheten för barnen är prio ett.

Kommunen är inte ansvarig för påfarterna, utan dessa måste förhandlas med statliga Trafikverket. Politikerna säger att de ska försöka komma överens med myndigheten om en bra lösning.