Nyheter.

2021-04-22 10:00
Arbets­miljöverket har utfärdat ett hot om vite på 1,6 miljoner kronor om Göteborgs stad inte löser problemen inom hemtjänsten.
Arbets­miljöverket har utfärdat ett hot om vite på 1,6 miljoner kronor om Göteborgs stad inte löser problemen inom hemtjänsten.
Puffetikett
ETC Göteborg

Kommunen vill jobba bort minutstyrningen

Göteborgs stad riskerar att få betala miljonböter på grund av stressen och den dåliga arbetsmiljön inom hemtjänsten. Nu finns en politisk samsyn kring att minutstyrningen som infördes för tre år sedan blev misslyckad och att man ska jobba för att ta bort den. Men fackförbundet Kommunal menar att det krävs mer för att lösa problemen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

– Det är skrämmande att det tar sådan tid att lösa det här. Hur svårt kan det vara?, säger Anna-Karin Grönlund, Kommunals huvudskyddsombud inom hemtjänsten i Göteborg.

Det har gått tre år sedan hemtjänstskyddsombud runt om i staden skickade in runt 40 anmälningar till Arbetsmiljöverket om den bristande arbetsmiljön. Anmälningarna var kopplade till minutstyrningen som införes i hemtjänsten samma år. I kommunens nylanserade app PluGo fick personalen följa schemat minut för minut och checka in och ut hos omsorgstagarna.

– Det var inte bra innan heller, men när mobilappen infördes blev det så tydligt tidsstyrt. Man måste checka in och checka ut i tid för att de ska ha in pengar, det blev ännu stressigare än innan, säger Anna-Karin Grönlund.

Arbetsmiljöverket gav skyddsombuden rätt och konstaterade att det finns arbetsmiljöproblem i form av bland annat teknikstrul och otillräcklig restid mellan omsorgstagarna. Man såg att personalens scheman till och med kunde ha ”minustid”, det vill säga att personalen ska vara hos nästa omsorgstagare innan man lämnat den tidigare. Arbets­miljöverket utfärdade därför ett hot om vite på en miljon kronor till Göteborgs stad, och när bristerna fortfarande inte hade rättats till i november 2020 gav man kommunen ett nytt viteshot på 1,6 miljoner kronor. Arbets­miljöverket kräver att kommunen bland annat ska planera in restider och kringuppgifter i personalens scheman, samt förtydliga vilka kringuppgifter personalen gör mellan besöken hos omsorgstagarna. De gav kommunen till 2 april att genomföra kraven.

”En bit kvar”

Nu när datumet har passerats har både kommunen och Kommunal skickat in yttranden till Arbetsmiljöverket, där kommunen menar att man lever upp till kraven medan Kommunal anser att man fortfarande inte gör det.

– De har genomfört några åtgärder men det är inte tillräckligt. Det är en bra bit kvar fortfarande, säger Anna-Karin Grönlund.

– Vi har lagt in mer luft i scheman och förtydligat vilka arbetsuppgifter som är kringuppgifter. Problemet är att vi inte kan tidsstyra allt som händer varje dag. Det går inte att gissa när det kan tänkas hända saker, utan vi behöver ett annat arbetssätt, säger Elisabet Lann (KD), ordförande i den nya äldrenämnden.

Vite på 1,6 miljoner

Samtidigt har kommunen överklagat Arbetsmiljöverkets krav till förvaltningsrätten eftersom man menar att de är otydliga och att det därför är svårt för kommunen att veta vad man ska göra för att leva upp till dem och undgå den nya vitet på 1,6 miljoner. Det första vitet, på en miljon, har Arbetsmiljöverket redan ansökt till förvaltningsrätten om att få döma ut. Daniel Bernmar (V), andra vice ordförande i äldrenämnden, tycker att det är pinsamt att det tar så lång tid för kommunen att lösa arbetsmiljöproblemen.

– Sveriges näst största stad driver en hemtjänst som inte tryggar personalens arbetsvillkor. Vi är inne på det tredje året med dåligt arbetsmiljö, det har varit det sedan de borgliga tog över. Det var inte bra innan heller men vi var på väg i rätt riktning. När de borgliga tog över vände allt, säger Daniel Bernmar.

Styrningen infördes med LOV

Vad hände då för tre år sedan som gjorde att minutstyrningen infördes? Och varför har man inte rättat till problemen det gett upphov till? Bakgrunden till att Göteborgs stad började räkna minuterna är att man 2018 införde LOV, lagen om valfrihet, inom hemtjänsten som innebär att medborgarna får välja mellan privat och kommunal hemtjänst. Det var alliansens förslag som röstades igenom med knapp marginal i kommunfullmäktige och med stort motstånd från det rödgrönrosa blocket. I samband med LOV infördes en ny ersättningsmodell där den som utför hemtjänsten betalas för utförd tid, tiden personalen är hos omsorgstagarna, istället för att som tidigare utgå från beviljad tid. Enligt Elisabet Lann är den nya modellen grunden till problemen.

– Jag tror att det var ett misstag att införa den här ersättningsmodellen. Det finns en samsyn bland partierna att det är svårt att komma till rätta med problemen med en modell som bygger på minutstyrning. Vi arbetar nu med att komma bort från minutstyrningen, säger hon.

Enighet för revidering

Nyligen beslutade kommunstyrelsen med en bred enighet att äldreförvaltningen ska utreda en revidering av modellen. Förslaget kom från de rödgrönrosa.

– Vi har sex, sju gånger försökt driva på för att avskaffa LOV inom hemtjänsten, men inte lyckats. Om man inte kan avskaffa LOV så kan man i alla fall göra om ersättningsmodellen så att den inte drivs av minuter och sekunder och det har vi fått gehör för, vilket är ett litet steg men ett steg i rätt riktning. Den nya ersättningsmodellen ska låta personalen vara med professionell och inte vara styrd av minuter, säger Daniel Bernmar.

I den reviderade modellen vill man att ersättning ska baseras på beviljad tid, precis som innan LOV. Skyddsombudet Anna-Karin Grönlund hoppas att detta kan leda till förbättringar, men hon tror dock inte att det kommer lösa alla problem.

– Det låter ju bra om vi får ersättning för beviljad tid istället för utförd tid, eftersom det är mindre tidsstyrt. Ersättningen är ju en viktig del. Men vi behöver fortfarande mer tid för våra kringuppgifter och restid, säger hon.

Vill ha extern utvärdering

De rödgrönrosa har nu även initierat till att kommun­styrelsen beslutat att en extern part ska utvärdera vilka konsekvenser införandet har fått. Daniel Bernmar menar att man inte kan komma till rätta med arbetsmiljöproblemen om LOV inte avskaffas.

– Vi menar att det kostar mycket pengar och inte leder till en bra kvalitet. Det kommer alltid att krävas en ganska omfattande kontrollverksamhet och detaljstyrning med ett LOV-system där aktörer med vinstintressen får driva omsorg, säger han.

Elisabet Lann står fortfarande fast vid att hon vill ha kvar systemet. Hon medger dock att valfriheten inom hemtjänsten fungerat dåligt i Göteborg och att många andra kommuner lyckats bättre med att införa det.

– Jag tror att det finns ett stort motstånd mot LOV i Göteborg vilket gör att vår modell bli väldigt administrativt tung. Det finns kommuner där hemtjänsten kostat mindre, valfriheten är större och kvalitén bättre. Vi måste titta på andra kommuner och se vad vi kan göra i Göteborg, säger hon.

Anna-Karin Grönlund är frustrerad över att det tagit så lång tid men hänt så lite. Hon menar att hemtjänsten förlorar kompetent personal medan tiden går.

– Det är frustrerande att det inte händer något. Vi tappar kompetens för personal sjukskriver sig och slutar på grund av dålig arbetsmiljö. Det är synd för man älskar sitt jobb men man måste ha fungerande arbetsvillkor, säger hon.

Detta har hänt

2018 införes LOV inom hemtjänsten i Göteborg Stad. Samma år infördes en ny ersättningsmodell för ut hemtjänstutföraren ska få betalt som bygger på utförd tid hos omsorgstagaren, istället för beviljad tid som innan.

2018 inkom runt 40 anmälningar till Arbetsmiljöverket från skyddsombud kopplade till minutstyrningen och den nya appen PluGo.

Arbetsmiljöverket riktade ett vitesförläggande på en miljon kronor till staden med krav som skulle vara uppfyllda den 1 maj 2020.

Göteborgs stad lyckades inte uppfylla kraven och i november 2020 ansökte Arbetsmiljöverket till förvaltningsrätten om ett utdömande av vitet.

I december 2020 utfärdade Arbetsmiljöverket ett nytt hot om vite på 1,6 miljoner kronor till Göteborgs stad.

Staden har fått till 2 april på sig att rätta till de kvarvarande bristerna. Kommunen har överklagat det till förvaltningsrätten.