Nyheter.

2021-03-17 11:09
  • Den pågående bostadsbristen i Göteborg tar längre tid än planerat att bygga bort. Nu tittar politikerna på lösningar som fler husbåtar och möjligheten att bo på sin kolonilott året runt. Bild: Janerik Henriksson/TT
    Den pågående bostadsbristen i Göteborg tar längre tid än planerat att bygga bort. Nu tittar politikerna på lösningar som fler husbåtar och möjligheten att bo på sin kolonilott året runt.
  • Bild: Alexandra Bengtsson/SvD/TT
  • Bild: Fredrik Sandberg/TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Kan kolonistugor och husbåtar lösa bostadskrisen?

Göteborgs Stad är inte ens i närheten av att nå målet om att bygga 7 000 extra bostäder innan året är slut. I bostadsbristen som råder växer idéer på nya boendeformer fram. Just nu utreds året runt-boende i kolonistugor och att fler ska bo i husbåtar, vilket väcker frågor om vem som ska bo så, och om det är rätt boendeformer att satsa på.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den pågående bostadsbristen i Göteborg är ett problem som kommunen försöker bygga bort. Men det går trögare än planerat. Att Göteborgs Stad inte kommer leva upp till sin 400-årsjubileumssatsning om att bygga 7000 extra bostäder innan 2021 är slut vet man redan nu.

– Vi har 10 månader kvar av 2021 nu och vi kommer landa på 4300 bostäder när året är slut. Men det betyder inte att resterande bostäder inte blir av, utan vi bedömer att vi kommer att nå målet med 7000 bostäder under andra kvartalet 2023, säger Magnus Uhrberg, projektledare på Fastighetskontoret.

Parallellt med projekten med att bygga bostäder så har idéer på andra boendeformer dykt upp. I nuläget utreder stadens tjänstemän två slags otraditionella boenden. Det är Alliansen som står bakom båda förslagen som har mottagits med blandade reaktioner.

Kolonistugor får hela året

Det ena förslaget handlar om att göra kolonistugor till året runt-boenden. Med dagens regelverk är de som har kolonistugor ägare till själva huset fast hyr marken det står på av kommunen och får endast bo där om somrarna. Enligt det nya förslaget ska det vara möjligt att köpa loss marken och flytta in permanent eller ändra arrendereglerna så att det går att bo där året runt.

– Vi vet att det är många i dag som redan bor i sina koloni­stugor eller vill göra det men inte får göra det, så vi har lagt ett uppdrag om att man ska kunna göra det. Det kan handla om att man kan bo där under olika skeenden i livet, men det kan även vara äldre som kan tänka sig att sälja av sitt ordinarie boende i stan och flytta in där och på så sätt kan det frigöras bostäder inne i staden, säger Hampus Magnusson (M), förste vice ordförande i fastighetsnämnden.

Förslaget fick kritik av Koloniträdgårdsförbundets ordförande Karl-Erik Finnman som uppgav till P4 Göteborg att man generellt sätt är kritisk till att kommuner omvandlar kolonilotter till bostäder.

– Det är inte meningen att vi ska försämra bostadsstandarden i Sverige genom att erbjuda billiga kolonistugor till svenska folket. Felet är att kommunerna inte bygger tillräckligt med bostäder och när de bygger bostäder så är de åt helvete för dyra. Ursäkta franskan, sa han till radiokanalen.

Alliansen fick igenom förslaget om att utreda boendeformen, men det rödgrönrosa–blocket var emot det.

– Vi tycker att det finns ett stort behov av kolonistugor i Göteborg. Det vore synd ta bort de som finns, vi vill se flera. Sedan kan det vara bra med fler småhus men jag tror att man löser det bättre  genom att bygga mer än att konvertera kolonistugor. Det är sådant socialt värde i att semestra nära staden eller av de som bor i lägenhet att ha en trädgård, säger Emmali Jansson (MP), andre vice ordförande i Fastighetsnämnden.

Men om det frigörs lägen­heter inne i staden?

– Det är inte säkert att det skulle frigöra fler bostäder alls för man vet inte alls varifrån de flyttar. Vi vill bevara de kolonistugor som finns och helst bygga fler kolonistugor och bostäder, säger Emmali Jansson.

Hampus Magnusson menar att han inte ser någon motsättning i att skapa fler koloni­stugor och att sälja tomterna.

– Vi vet att det finns efterfråga av kolonilotter och stugor och vi är inte främmande för att titta på mark för detta, säger han.

Fler ska få bo på båtar

Det andra alliansförslaget som nu håller på utredas är att fler ska kunna bo i husbåtar. Det handlar om att upprätta husbåtsplatser på de nya kajerna i Marieholm, återuppta tidigare skrotade planer på husbåtsplatser i Sannegårdshamnen och att det kommunala bolaget Grefab ska utreda vad som krävs för att upplåta permanenta husbåtsplatser i kommunala småbåtshamnar.

– Det är bra att erbjuda alternativa boendeformer och att utnyttja Göteborgs havs­läge, säger Emmyly Bönfors (C), kommunalråd.   

Vill göteborgare bo i hus­båtar?

– Jag har fått flera mejl från personer som tycker att det är en bra idé och som undrar hur vi kommer gå vidare med det.

Idén om husbåtplatser i Sannegårdshamnen kom redan för tio år sedan och då slopades planerna efter protester från boende i närområdet. Även denna gång har närboende börjat höra av sig till politikerna med protestester om att husbåtarna kommer hindra framkomligheten på gång- och cykelstråket vid kajen.

– Det finns en oro över att vattnet ska privatiseras men det är inte syftet, tvärtom så vill vi skapa rörelse och trygghet vid vattnet och vi tror att husbåtar kan bidra till det, säger Emmyly Bönfors.

Vill se hälften till studenter

De rödgrönrosa tycker också att fler husbåtar är ett bra förslag. Socialdemokraterna har dock yrkat på att hälften av husbåtarna borde reserveras till hyres- och studentbostäder.

– Vi tycker generellt att det är väldigt bra att bygga fler husbåtsplatser. Men vi vill inte att bara ett fåtalet ska få möjlighet att bo i husbåtar, det måste finnas en bredd här, säger kommunalråd Jonas Attenius (S).

Partiet fick dock inte medhåll för förslaget.

– Det kan bli aktuellt med studentbostäder och hyresbostäder, men det är för tidigt att bestämma det nu, säger Emmyly Bönfors.

”Låter komiskt”

Patrik Andersson är ordförande i Göteborgs gren av organisationen jagvillhabostad.nu som kämpar mot bostadsbritsen med fokus på unga vuxna som är en av de grupper som har det tuffast på bostadsmarknaden. Han skrattar till lite när han hör om utredningarna om kolonilotter och husbåtar.

– Förlåt att jag skrattar, men det låter lite komiskt, säger Patrik Andersson.

Han är osäker på om husbåtarna är ett bra förslag, även om det skulle bli aktuellt med studentbostäder i dem.

– Det är en jättebra idé och intention att få försöka få till fler bostäder för unga vuxna, men husbåtar är kanske inte det bästa sättet. Det är dumt att sikta in sig på något som från början begränsat, det finns inte så många platser att lägga husbåtar på. Varför ska man satsa på att driva ett sådant projekt.

Vad tycker du att politikerna ska göra?

– Bygg mer bostäder och prioritera unga vuxna. Jag läste häromdagen att kommunen gjorde ett överskott på över två miljarder förra året, ta lite av de pengarna och bygg bostäder. Det är ett konkret förslag, säger Patrik Andersson.

”Börjat bygga ikapp”

Enligt Hampus Magnusson byggs det mer bostäder nu än på länge.

– Vi har börjat bygga i kapp. Nu bygger vi i en högre takt än vad befolkningen ökar, säger han.

Han menar att husbåtarna och kolonistugorna ska ses som ett komplement till vanliga bostäder.

– Vi är öppna för fler förslag, det måste finnas något för alla. Väldigt många vill bo i småhus, så där behöver vi skapa småhus, medan andra vill bo i hyreslägenheter, husbåtar eller i kolonistugor.

Är det fler förslag på otraditionella boenden på gång?

– Nej, inte vad jag kan komma just nu.

Ni kommer bara bygga 4 300 av de 7 000 bostäder som var målet till 2021, är det ett misslyckande?

– Många av de här projekten har blivit försenade av flera olika orsaker. Enligt aktörerna kommer bostäderna byggas, men byggas lite senare. Vi i Alliansen har varit tydliga med att vårt fokus den här mandatperioden är målet om att färdigställa 20 000 bostäder, nästan dubbelt så mycket än förra mandatperioden, och det bedömer våra kontor att man kommer lyckas med, säger Hampus Magnusson.