Nyheter.

2021-03-28 14:16
Militärövningen Swenex 20 i Göteborgs skärgård i maj förra året.  Bild: Adam Ihse /TT
Militärövningen Swenex 20 i Göteborgs skärgård i maj förra året.
Puffetikett
ETC Göteborg

Kamp mellan skärgårdsbor och försvaret fortsätter

Efter att Göteborgs stad i tio år har kämpat mot Försvarsmaktens begäran om att mångdubbla skjutdagarna i skärgården har opinionen nu vänt. Majoriteten av Göteborgs partier vill nu tillåta en ökad militär närvaro. Skärgårdsborna har dock inte gett upp än, utan driver frågan vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Regeringen godkände Försvarsmaktens ansökan om att utöka sin närvaro i Göteborg södra skärgård redan 2010. Detta överklagades av både Göteborgs stad och skärgårdsbor som bland annat pekade på att det skulle påverka natur, djurlivet och de boendes livskvalité negativt. Under tio års tid har frågan sedan legat på regeringens bord, fram till nu – i slutet av januari meddelade man att man går på Försvarsmaktens linje. Kommunalrådet Grith Fjeldmose (V) tycker att regeringen har kört över Göteborgs stad.

– Det tycker jag absolut. Man har inte alls tagit hänsyn till våra åsikter när vi yttrade oss i frågan, säger hon.

Ökar antalet övningsdagar

Det Försvarsmakten nu får tillåtelse till är att öka antalet skjutdagar i skärgården från 25 per år till 155 och 70 nätter per år samt att utöka den tidigare begränsningen på 100 000 skott årligen till 1,3 miljoner skott, handgranater, sprängningar, robotar med mera. Göteborgs stads bedömning är att ammunitionen som används kommer innebära stora utsläpp av gifter i hav och natur, samt att buller från övningarna kommer drabba både kommuninvånare och djur.

Skärgårdsuppropet, ett nätverk av skärgårdsbor, har sedan start stridit mot en ökad militärnärvaro i området. En av de engagerade är Brännöbon Klas Ålander.

– Det handlar om Sveriges mest tätbefolkade skärgårdsområde där det bor tusentals människor och över 700 barn som går i skola och förskola. Vi vet att när de skjuter är det ett jädra liv, ska det vara så 155 dagar om året? Det handlar inte om att vi är emot försvaret, utan om rimligheten av den här omfattningen och de konsekvenser det här kommer få för miljön och människor, säger han.

Ser flera brister

Skärgårdsuppropet anser att regeringens beslut innehåller flera brister och håller därför på med en ansökan om överprövning till Högsta förvaltningsdomstolen som ska lämnas in i slutet av april.

– Vi vill att man ska göra om processen och göra den transparent och rätta till bristerna. Man måste hitta en lösning där man hittar en balans mellan civilsamhället och försvaret, 155 skjutdagar är inte en balans. Dessutom har området gott om naturreservat, fågelskyddsområden och ett Natura 2000-område och det finns regler kring det här, man måste egentligen göra en Natura 2000-tillståndsprövning. Men det har man struntat i, säger Klas Ålander.

Göteborgs stad har flera gånger invänt mot regeringens beslutet och tidigare ställde en majoritet av partierna sig bakom detta. När frågan behandlades i kommunstyrelsen 2018 var det enbart Moderaterna som ville gå på Försvarsmaktens linje. Socialdemokraterna var enig med MP och V om att den militära verksamheten skulle upphöra eller kraftigt begränsas, men nu har partiet ändrat ståndpunkt i frågan.

– Det stämmer att vi hade en annan ingång tidigare. Vi har ett annat läge i dag, tyvärr så har det säkerhetspolitiska läget försämrats successivt. Vi vill därför respektera regeringens beslut. Vi förstår att ingen vill ha högljudda militärövningar i sin omgivning men vi måste vara beredda på att göra uppoffringar för att försvara Sverige, säger kommunalråd Jonas Attenius (S).

Ser inget ändrat världsläge

Det rödgrönrosa blocket ser däremot inte att världsläget har ändrats på så sätt att det motiverar en ändrad ståndpunkt.

– Jag förstår att man kan ändra åsikt, det kan tillkomma ny fakta och situationen i världen kan ändras. Men vi tycker inte att situationen har ändrats på så sätt att det ena överväger det andra, vi tycker inte att det är rimligt att öka övningar. Vi vill att man ska undersöka om det går att ha det någon annanstans, där det inte är lika nära människor och natur med skyddsvärde, säger Grith Fjeldmose.

Avslog förslaget

Rödgrönrosa har lagt fram ett förslag om att kommunen ska framföra till regeringen att man är starkt kritisk till beslutet samt att stadsledningskontoret ska utreda möjligheterna att gå vidare i ärendet.

– Det här drabbar alla göte­borgare, det handlar om vår skärgård som många besöker om somrarna. Jag ser även miljö­perspektivet med både buller, förstöring av miljön i havet och påverkan på fåglar som häckar, säger Grith Fjeldmose (V).

Men på kommunstyrelsen förra veckan avslog majoriteten förslaget.

Klas Ålander är besviken över att det inte längre finns en politisk majoritet i frågan. Han och många andra skärgårdsbor har engagerat sig i frågan i tio år och är inte beredda att ge upp än.

– Man kan inte bara lägga sig helt platt när man tycker att det är ett dåligt beslut och att man har fog för sig i sin argumentation. Någonstans måste man vara realist och säga att jaha så blev det. Men när det skär in i folks vardag så här mycket kan man inte bara släppa det. Vi får se hur långt vi drar det, säger Klas Ålander.