Nyheter.

2020-02-14 09:06
  • Att Järntorget står inför stora förändringar råder det inget tvivel om. Det talas mycket om att bevara kulturkvarteren, men oron flera verksamma i området lyfter är att det inte finns någon person med ansvar för att se till att det verkligen blir så. Bild: Adore Adore / Erséus Arkitekter
    Att Järntorget står inför stora förändringar råder det inget tvivel om. Det talas mycket om att bevara kulturkvarteren, men oron flera verksamma i området lyfter är att det inte finns någon person med ansvar för att se till att det verkligen blir så.
  • Nyligen utsåg brittiska The Guardian området kring Järntorget som ett av Europas coolaste områden. Foto: Christian Egefur
    Nyligen utsåg brittiska The Guardian området kring Järntorget som ett av Europas coolaste områden.
Puffetikett
ETC Göteborg

Järntorget befinner sig i ett vägskäl – och det är oklart vem som kör

Göteborgs kulturella nav kring Järntorget befinner sig mitt i ett vägskäl, och området som tidningen The Guardian nyligen utsågs till häftigast i hela Europa för sin ”naturliga coolhet” ska byta kläder. Ska områdets karaktär bevaras så måste man aktivt jobba för det – men ingen tycks äga det ansvaret.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Ljudet från pålningsarbetet ekar taktfast kring Järntorget. Petter Stordalens kommande hotell har inte gått någon förbi, och parallellt ligger hela nya Masthuggskajen med 1 300 nya bostäder i startgroparna. På andra sidan Järntorget, där långgatorna sträcker ut sig bort mot Masthuggstorget, har flera av de gamla ölhaken redan fått kasta in handduken och ersatts av mer fashionabla restauranger, ofta signerade koncernen Avenyfamiljen.

Den norske entreprenören och hotellmagnaten med sin egen person som främsta varumärke har inte försuttit någon chans att prata om sitt hotell som kommer att torna upp sig rakt ovanför biograf Draken, Folkets hus och Folkteatern. ”Ett nytt Avenyn” har lite förenklat blivit ett citat som klistrat sig fast hos befolkningen. Egentligen sade Stordalen att man i området ska få ”fantastiska upplevelser utan att lämna Järntorget. Det ska bli ett folkets avenyn”.

Det finns viss skillnad i begreppen och frågan är hur mycket Clarion Hotel Draken egentligen kommer att påverka.

– Det är kanske inte Stordalen som gör det. Jag tänker att det kan bli ännu mer av en kulturknutpunkt i Göteborg än idag. Men det kanske blir mer ett nöjesområde i framtiden, och inte bara kultur. De här lite billigare barerna och halvolönsamma verksamheterna får det det nog svårare, säger Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö.

"Oundvikligt"

Att staden utvecklas är oundvikligt och heller inte önskvärt att försöka stoppa, menar Siesjö. Men han säger även att en alltför hastig gentrifiering vore dåligt. I korthet skulle det innebära att mindre aktörer som är mindre vinstgivande kommer att trängas bort.

– Gentrifiering är alltid en sorts utvecklingens följeslagare. Det är klart att det alltid finns en risk att den förstör, men då får man försöka styra det så att det inte händer, säger Björn Siesjö.

Oklar styrning

Hur den där styrningen egentligen ska ske är oklart i dagsläget. Folkteatern, som blir direkt påverkade av sin nya granne med cirka 470 hotellrum på 35 våningar kallade förra året på eget bevåg alla berörda parter, som konsortiet av byggherrar, politiker, tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret och representanter för Älvstranden utveckling med flera för ett möte. Sammanlagt samlades ett 60-tal personer i teaterns lokaler.

– Vi har varit rätt aktiva i den här frågan. Men vi upplever att det är svårt att veta vem man ska prata med. Vem håller i stafettpinnen när det gäller kulturkvarteren och att säkerställa att de frågorna kommer med, frågar sig Folkteaterns vd Lotta Lekvall.

Hon är försiktigt förhoppningsfull om att konsten och kulturen kommer att få spela en stor roll i det nya Järntorget. Men precis som Björn Siesjö understryker hon vikten av att man arbetar aktivt för det och styr skutan åt rätt håll. Det kommer inte att hända av sig självt.

– Hela diskussionen om kulturella och kreativa näringar har de senaste 20–25 åren handlat jättemycket om att konst och kultur möter andra branscher och gemensamt så skapas något nytt. Det finns många platser där man satsat på detta i Europa och jag tror att om man medvetet skapar den förändringen så går det att mötas. Men det kan också bli tvärtom. Tar man inte med konsten och kulturen och de förutsättningar som kulturaktörer lever under så är det väldigt lätt att de stora aktörerna tar över och det skapas gentrifieringsprocesser, säger Lotta Lekvall.

"Uppdelat på flera delar"

Någon tillförordnad från kommunledningens håll att vara spindel i nätet för de här frågorna finns inte i dagsläget. Byggnadsnämndens uppdrag är att ansvara för regleringen av bebyggelse, mark och vatten inom staden. Men även ett övergripande ansvar för att ”utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad”.  Ordförande där är Hampus Magnusson, Moderaterna.

– Det är ju uppdelat på flera olika delar. Vi har en process med fastighetsnämnden, byggnadsnämnden och andra inblandade. Sen har vi Älvstranden som bolag också, säger han.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

"Kommer bli ett nav"

Han ser oerhört positivt på Järntorget med omnejds utveckling och menar att det kommer att bli ett helt annat tryck där med alla nya bostäder, fem till sex tusen nya arbetsplatser med mera.

– Det kommer ju att göra ett underlag även för kulturen. Det kommer att bli ett nav i staden och en helt ny stadsdel, säger Hampus Magnusson.

Men kommer ni aktivt arbeta för att motverka bortträngning av den kultur som redan finns där?

– Vi rabatterar ju sällan några hyror eller så, utan det blir ju nästan en fråga för kulturnämnden då vilka olika verksamheter man känner att man vill stötta. Vi får ju följa var detta landar. Det handlar ju inte bara om att utveckla ett kulturområde utan om att utveckla en hel stadsdel.

Björn Siesjö påpekar att även om förändringarna är påtagliga just nu, så har området kring Järntorget varit i ständig förvandling.

– Jag som ändå har varit här sedan 1983 vet hur långgatorna var på den tiden. Det har skett en kontinuerlig process. Då var det riktigt hejcon bacon. Kul, men lite läskigt för en del.

Han utvecklar:

– Det var ganska ruffiga kvarter. Det är det inte idag. Många gamla rivningslägenheter, och mycket svartklubbar – vilket också är trevligt. Det var en annan sorts Järntorget. Porren var väl inte så kul men den höll igen gentrifieringen på andra lång under en lång tid. Nu är den mest på internet. Jag tror att det finns en utveckling som långsamt går mot en mer penningstark publik. Det kan man ju tycka olika om, men så är det. Det är i längden omöjligt att helt undvika. Det viktiga är att det finns områden kvar i staden som kan fylla funktionen som Järntorgsområdet har idag.

"Staden bör värna"

Lotta Lekvall menar att även de som har större intresse i den penningstarka publiken borde förstå värdet i att bevara den fria kulturen.

– När internationell press skriver om Göteborg, som The Guardian och Times, så är det ju det här området de lyfter och skriver om. För det är här det vibrerar, är levande och finns en experimentlust. Och det tänker ju jag att staden bör värna om.

Röster om Järntorget i framtiden

Daniel Levin

Vd Pustervik

Bild: Christian Egefur

”I grund och botten ser jag positivt på områdets utveckling. Jag har svårt att se att det skulle kunna vara dåligt för oss på Pustervik med massa annan verksamhet som växer fram här. Men samtidigt så måste det offentliga se till att de värden som byggts upp här bevaras om man har den visionen av kulturkvarter som man pratar om. Jag har aldrig haft någon kommunikation med kommunen alls sedan jag tog över på Pustervik, annat än om parkeringstillstånd eller olika tillsynsärenden.”

Lotta Lekvall

Vd Folkteatern

Bild: Christian Egefur

”Vi tar fasta på diskussionen om kulturkvarteren och att det här ska bli ett område där aktörer inom olika områden verkar tillsammans för en spännande, kraftfull, livgivande miljö med mycket konst och kultur. Men min upplevelse är att det inte finns någon nu från politiskt håll som har uppgiften att driva och säkerställa den frågan.”

Conny Pettersson

Chef ABF Göteborg och styrelseordförande för Folkets hus

Bild: Christian Egefur

”Det kommer naturligtvis att påverka oerhört kraftigt och järntorgsområdet kommer att bli något helt annat än idag. Vi i ABF Göteborg hyr stora lokalytor i flera fastigheter runt Järntorget idag och får hyreshöjningar hela tiden. Jag befarar att vi inte finns här om 10 eller 15 år då den här utvecklingen naturligtvis kommer att dra upp priserna ytterligare. Och vi är ändå, som organisation,  priviligierade med stats-och kommunbidrag och har en stabil verksamhet till skillnad från en del andra aktörer. Staden, kommunfullmäktige, har bestämt att området ska utvecklas kraftigt, men det verkar inte finnas någon i kulturens kläder som är med och påverkar utvecklingen, utan taktpinnen finns hos stadsbyggnadskontoret.”

Gentrifiering

Ett begrepp som betecknar en social statushöjning av ett område. Gentrifiering sker exempelvis genom påkostade ombyggnader och  inflyttning av invånare med betydligt högre inkomster än den tidigare befolkningen. I ett första skede kan områdena bli mer vitala med en köpstarkare population, men i processen följer oftast hyreshöjningar och annat som tränger bort de verksamheter som inte är lika lukrativa.