Nyheter.

2020-08-08 09:30
 • Park- och naturnämnden gav ett ­enhälligt nej till medborgarförslaget om ett naturbad i Färjenäsparken. Bild: Shutterstock
  Park- och naturnämnden gav ett ­enhälligt nej till medborgarförslaget om ett naturbad i Färjenäsparken.
 • Det är på Norra älvsidan de olika möjligheterna till badplats i älven diskuteras. Vattnet på Hisingssidan är renare och lämpar sig bättre för ett friluftsbad. Bild: Sanna Arbman Hansing
  Det är på Norra älvsidan de olika möjligheterna till badplats i älven diskuteras. Vattnet på Hisingssidan är renare och lämpar sig bättre för ett friluftsbad. 
 • Den mindre bassängen på Allmänna badet i Jubileumsparken, kallad ”Pöl harbour”, ska kompletteras med ett nytt större hamnbad. Men då hela Frihamnsprojektet drabbats av ekonomisk osäkerhet är det just nu lagt på is. Bild: Sanna Arbman Hansing
  Den mindre bassängen på Allmänna badet i Jubileumsparken, kallad ”Pöl harbour”, ska kompletteras med ett nytt större hamnbad. Men då hela Frihamnsprojektet drabbats av ekonomisk osäkerhet är det just nu lagt på is.
Puffetikett
ETC Göteborg

Inte läge att hoppa i älven än

De göteborgare som drömmer om nära bad i älven tycks få fortsätta att vänta. Förslaget om ett naturbad i Färjenäsparken fick ett enhälligt nej i Park- och naturnämnden. Planerna på ett nytt hamnbad i Jubileumsparken lades på is innan sommaren, men där finns otydligheter som gör att de badsugna kan i alla fall kan fortsätta att hoppas.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det var ETC Göteborgs krönikör Gert Gelotte som lade fram medborgarförslaget om ett naturbad i Färjenäsparken på Hisingen. Tanken var att när de sista husen på Norra Älvstrandens kajkant är klara för inflyttning så öppnas parken ända ner till älven. Där skulle det gå att anlägga en sandstrand och det finns rester av äldre pirar som skulle kunna användas som fundament för bryggor.

– Jag bor ett par hundra meter där ifrån och promenerar ofta förbi. Jag känner även till stället sedan jag var barn och bodde i Sandarna. Färjenäsparken känns som ett självklart ställe för en badplats. Där finns fotbollsplan, lekplats, kafé och till och med en liten strand, berättar Gert Gelotte.

Togs upp för behandling

Hans förslag fick tillräckligt många röster för att tas upp och behandlas av Park- och naturnämnden, som bad sin förvaltning att göra en utredning. Men där tog det sedan stopp.

I en utredning som Stadsledningskontoret gjorde 2019 om ett friluftsbad i Sannegårdshamnen, uppskattades investeringskostnaden till 14 miljoner och den årliga driftkostnaden till 2,8 miljoner kronor. Park- och naturförvaltningen antog att ett friluftsbad i Färjenäsparken skulle hamna i ungefär samma kostnadsnivå. De menade även att vattenkvaliteten längs älven inte är tillräckligt bra för att motivera ett nytt friluftsbad under en relativt lång tid framöver. En enhällig nämnd röstade i våras därför nej till förslaget.

– Vi utredde och kom fram till att det skulle bli alldeles för kostsamt. Och vattnet i älven är ju tyvärr inte rent. Hade vi haft ohämmat med pengar så skulle jag gärna se flera badplatser, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande i Park- och naturnämnden.

Inte förvånad

Gert Gelotte menar att han inte förvånades nämnvärt över avslaget.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Det är alltid enklast att säga nej. Något kostar det ju. Men det som förvånade mig är att de istället ska anlägga ett promenadstråk där. Då får man göra i princip samma sak, förutom att rensa i botten.

Han menar att vattenkvaliteten enligt de mätningar som gjorts inte är så pass dåliga att det inte skulle gå att anlägga en badplats.

– Det är vissa dagar då vattnet inte är tjänligt, när det regnar. Då öser det ner dagvatten. Men det problemet finns även på andra ställen. Exempelvis i Köpenhamn, men där har man ett varningssystem som går ut när det inte är tjänligt att bada. Så nog hade det gått om de velat.

Även i de andra svenska storstäderna Malmö och Stockholm har man lyckats bygga bad i centrummiljö.

– Jo det går ju har de visat, och vi vill ju det här med. Planen har hela tiden varit att vi ska öka upp och göra ett större jubileumsbad, men där fick vi ändra prioriteringsordningen. Vi måste helt enkelt få till de ekonomiska ramarna först, säger AnnaSara Perslow.

Prioriteringsordningen hon pratar om handlar om Allmänna badet i Jubileumsparken.

Där lades det nya stora hamnbadet, som ska komplettera dagens mindre bassäng, på is i våras. Anledningen var att hela Frihamnsprojektet drabbats av ekonomisk osäkerhet, så andra delar av parken fick prioriteras att färdigställas före badet.

– Det handlar om exploateringspengar och investeringsbeslut. Det är ju en stor stadspark som ska byggas med flera stora områden. Och det är viktigt att påpeka att det är en året runt-yta som ska fungera hela året, och inte bara när det går att bada, säger AnnaSara Perslow.

Kan stå i konflikt med avtal

Jubileumsparken, som är tänkt att stå helt klar 2023, har en budget på 347 miljoner kronor. Av dem är 193 miljoner så kallade exploateringsbidrag, vilket betyder intäkter på själva markförsäljningen. När Fastighetskontoret drog i bromsen för hela Frihamnsprojektet bedömdes intäkterna som osäkra och därför ville Park och natur prioritera parkdelen och vänta med badet. Baddelen skulle stå klart nästa år men nu ser det ut som att det blir byggande på land som görs först.

Under sommaren har det dock visat sig att den här omkastningen av prioritetsordning kan stå i konflikt med tidigare avtal. Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB äger marken som Jubileumsparken ska byggas på, och är en av projektägarna till Frihamnen. De menar just att prioritetsordningen redan är fastslagen i kommunfullmäktige och har vänt sig till Park och natur och påpekat detta.

– Jag är ju hyfsat ny som ordförande för Park- och naturnämnden, men har blivit smärtsamt informerad om alla saker som pågår. Det här är sådant som hänt nu under semestertider, men vi kommer självklart sätta oss ner efter sommaren alla parter och vrida och vända på det här, säger AnnaSara Perslow.

Inledande möten mellan Älvstranden Utveckling AB och Park och natur har redan hållits. Men Göteborg får helt enkelt vänta tills badandet för det här året är över innan vi kan tänkas få besked om huruvida vi kan hoppa i älven för dopp nästa år.