Nyheter.

2017-09-07 10:36
I de beslut som Migrationsdomstolen vad gäller åldersbedömning tar står det att Migrationsverket ska utföra en medicinsk åldersbedömning. Foto: Marcus Ericsson / TT
I de beslut som Migrationsdomstolen vad gäller åldersbedömning tar står det att Migrationsverket ska utföra en medicinsk åldersbedömning.

Inget vet hur många som fastnat i ålderskarusellen

Migrationsverkets uppskrivningar av ensamkommande barns ålder är godtycklig, säger flera personer till ETC Göteborg. Vår genomgång visar att det inte förs statistik över hur många som felaktigt blivit 18 år och sedan fått rätt ålder igen. Migrationsministern vägrar kommentera.

Den 7 augusti i år berättade ETC Göteborg om Javid Temori. Han var under åtta månader av sitt liv klassad som över 18 år. Men egentligen var han bara 16. Hans beslut överklagades till migrationsdomstolen, som rev upp beslutet och återsände fallet till Migrationsverket. Efter en ny prövning beslutade Migrationsverket att han är 16 år. Den processen tog åtta månader. Under dessa månader slogs hans liv i spillror. Han fick flytta från det HVB-hem han bodde på och han fick sluta på gymnasiet.

Javid Temori tillsammans med det svenska par han fick med bo för att inte tvingas flytta till ett av Migrationsverkets boende för vuxna.  Foto: Kajsa Sjölander
Javid Temori tillsammans med det svenska par han fick med bo för att inte tvingas flytta till ett av Migrationsverkets boende för vuxna.

Hade det inte varit för det svenska paret som han fick bo hos hade han även tvingats flytta till ett av Migrationsverkets boende för vuxna, som inte är att betrakta som en plats som är lämplig för barn.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Frågan är hur många som har drabbats av samma öde som Javid Temori? ETC Göteborg har försökt ta reda på det, men det förs ingen statistik, och när migrationsdomstolen återvisar fallet till Migrationsverket blir det en ny prövning, och inte formellt en överklagan.

”Har ingen information”

Vi har gått igenom beslut tagna av migrationsdomstolen i Göteborg, som är en av fyra migrationsdomstolar i Sverige, hittills under 2017. Där hittade vi 62 fall där migrationsdomstolen skickat tillbaka ett fall av åldersuppskrivning till Migrationsverket. Men väl hos migrationsverket tar det stopp. Fallen är sekretessklassade hos Migrationsverket, trots att de är helt öppna för allmänheten hos domstolarna. Det går därför inte att gå vidare och se hur det har gått i de nya prövningarna.

– Jag har tidigare kollat upp frågan om ändringsfrekvens av ålder till din kollega och fått svar från vår statistikavdelning att vi tyvärr ännu inte har tillgänglig statistik över ändring av ålder i domstol eller efter de har återförvisats. Vad gäller just de ärenden du skickat i pdf hänvisar jag dig till vårt webbformulär om begäran om allmän handling för egen uträkning. Då krävs det dock att du har fullmakt för att få ta del av uppgifterna i var enskilt ärende, svarar Migrationsverket i ett mejl till oss när vi ber dem att kolla hur det gått i fallen vi sammanställt.

I de beslut som Migrationsdomstolen tar står det att Migrationsverket ska utföra en medicinsk åldersbedömning. De bedömningarna görs av Rättsmedicinalverket. Men inte heller där vet man vilka fall som lett till att någon blir nedskriven efter att ha blivit felaktigt uppskriven.

– Vi har inte tillgång till den information du efterfrågar. Rättsmedicinalverket gör medicinska åldersbedömningar på uppdrag av Migrationsverket i asylärenden. Vi har inga uppgifter om den sökandes egna angivna ålder. Om domstolen anser att en medicinsk åldersbedömning ska göras vänder de sig till Migrationsverket och Rättsmedicinalverket får beställningen på medicinsk åldersbedömning från Migrationsverket. Vi har ingen information om i vilka ärenden domstolen har begärt att en medicinsk åldersbedömning ska göras, svarar de.

”Jätteviktigt att veta detta”

David Carlsson är föreståndare för ett HVB-hem och ett stödhem för ensamkommande barn. Han ansvarar för in- och utskrivningar på boendena. Han är inte överraskad över vår svårighet i att få tag på statistik om hur många barn som genomlevt samma öde som Javid Temori. Men det är en statistik som borde finnas, menar han.

– Det är jätteviktigt att veta detta, tänker jag. För det påverkar individerna som drabbas enormt mycket.

David Carlsson har insikt i barnens ålderskaruseller då han ansvarar för in- och utskrivning på boendena. Han gör en bedömning av barnets ålder som Migrationsverket får som underlag. Men han upplever att hans uppfattning inte tas med i beräkningen när Migrationsverket bedömer barnens ålder.

– Jag tycker att Migrationsverket agerar godtyckligt. Jag tror inte att de tar hänsyn till den bedömningen som vi gör. Det verkar som att de konstruerar åldern efter det beslut som de ska ta.

David Carlsson har på sitt boende haft åtminstone ett fall där ett barn har skrivits upp i ålder och sedan ner igen. Den ungdomen fick flytta till Migrationsverkets boende för att sedan komma tillbaka som barn sju månader senare.

– Det finns barn som är mer resursstarka eller som har turen att ha en god man som hjälper dem trots att de inte längre klassas som gode män. De som är starka har kanske möjlighet att driva sin sak och komma tillbaka. Men det är inte alla som har den förmånen heller.

Enligt David Carlsson är det väldigt vanligt att barn flyttar efter att deras ålder skrivits upp.

Inte lika högt beviskrav

Advokat Sofia Björkled var Javid Temoris legala ombud. Hon kan, av sekretesskäl, inte uttala sig specifikt om hans fall.

Flera av hennes klienter har fått sina ärenden återförvisade till Migrationsverket för en ny prövning om ålder, men hon har ännu inte fått något beslut där verket gjort sin nya bedömning.

– I några fall har det varit så att de fått en medicinsk åldersbedömning som visat att de varit under 18 år. Men de flesta resultat som jag har sett har nog varit att mina klienter bedömts vara 18 år eller äldre. Det är egentligen inte något konstigt, eftersom det nu gått två år sedan de kom till Sverige och många själva uppger att de nu är drygt 17 år, säger hon.

Har Migrationsverket något rättsligt ansvar i de fall där de gjort fel?

– Nej, eller de anser inte det i alla fall. Sedan kan jag ha åsikter och tycka att de har gjort jättekonstiga bedömningar i vissa fall.

Hon menar att ett exempel är gränsen som har satts av Migrationsverket för att visa att det är sannolikt att man är minderårig.

– Ett barn skall göra sannolikt att det är underårigt, alltså under 18 år. Att göra något sannolikt är inte ett lika högt beviskrav som exempelvis att man ska ha bevisat bortom allt rimligt tvivel att en person är skyldig för ett brott. I vissa fall har vi kunnat visa intyg på intyg från människor som dagligen arbetar med ungdomarna, eller bor med ungdomarna, att de av sin omgivning entydigt bedöms vara under 18. Ändå tror inte Migrationsverket på dem. Så jag menar att man tolkar beviskravet felaktigt. Jag upplever att bedömningarna avseende ungdomarnas åldrar och även deras asylskäl är betydligt hårdare i dag, efter invandringen sommaren och hösten 2015, än den var innan dess, säger hon.

Obesvarade frågor

ETC Göteborg har lyckats nå migrationsministerns Heléne Fritzons presskontakt vid två tillfällen. Vi vill fråga ministern varför det inte finns statistik över hur många fall som skrivs upp och ner i ålder och om det är att betrakta som ett rättssäkert förfarande. Vid båda tillfällena har han utlovat att återkomma.

Efter två veckor får vi svar via sms att frågan om statistik inte är en fråga som migrationsministern ansvarar för och blir åter hänvisade till Migrationsverket. Våra andra frågor om huruvida det är ett rättssäkert förfarande blir dock obesvarade.