Nyheter.

2017-09-04 09:39
Stadsledningskontoret måste göra en noggrannare utredning om konsekvenserna av införandet av LOV (Lagen om valfrihetssystem). Anders Dahl, ordförande för Kommunal Centrum, riktar kritik mot planerna på att införa LOV i hemtjänsten. Foto: Hasse Holmberg / TT
Stadsledningskontoret måste göra en noggrannare utredning om konsekvenserna av införandet av LOV (Lagen om valfrihetssystem). Anders Dahl, ordförande för Kommunal Centrum, riktar kritik mot planerna på att införa LOV i hemtjänsten.

Införande av valfrihetslag drar ut på tiden

På förra veckans kommunstyrelsesammanträde underkändes Stadsledningskontorets utredning om LOV (Lagen om valfrihetssystem) och skickades tillbaka. Det innebär att det kan ta över ett år att införa LOV. Mycket talar nu för att det inte sker under mandat-perioden.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, ska införas i Göteborg. Det har en majoritet av ledamöterna i kommunfullmäktige beslutat. Men införandet, som från början var tänkt att ske skyndsamt, drar ut på tiden. Stadens rödgröna ledning begärde att Stadsledningskontoret skulle utreda möjligheten att begränsa LOV till att enbart omfatta non-profit företag. En möjlighet som öppnades när regeringens utredning om begränsningar för vinster i välfärden, populärt kallat Reepaluutredningen, presenterades. Dessutom ville de ha en noggrannare genomgång om krav på kollektivavtal och andra sociala krav som kommunen kunde ställa upp.

Stadsledningskontoret har nu presenterat ett svar på ledningens begäran, men de rödgröna är inte nöjda med svaret. Eftersom SD:s ledamot var frånvarande, och ersättningssystemet gjorde att det blev en socialdemokrat som ersatte honom vid det aktuella kommunstyrelsemötet, hade de rödgröna en rösts majoritet och beslutade att sända tillbaka ärendet och be Stadsledningskontoret att göra om jobbet.

– Vår bedömning är att Stadsledningskontoret inte utrett det här ordentligt. Vi tycker de kunde gjort ett noggrannare arbete. Vi vill inte slarva med förberedelsens inför en så här pass stor reform som LOV är för både de äldre och för personalen, säger kommunstyrelsen ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

Utreddes inte

I Ilmar Reepalus utredning hänvisar han till EU-rätten, som öppnar för att man möjligtvis kan göra en begränsning till enbart non-profit företag i välfärden. Det var det som Stadsledningskontoret skulle utreda men inte gjorde, menar Daniel Bernmar.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– EU-rätten, om man ska vara tydlig, går inte att avgöra på förhand. Det som vi var intresserade av är att man gjorde en rättsutredning om hur det här ser ut. Svaret vi fick i det här, på några veckor i hopskramlade, PM:et var helt enkelt att man svarar att man inte ser någon anledning till att göra en sådan. Men vi menar att det är fullmäktiges mening att man ska göra det och då kan man inte komma tillbaka och underkänna fullmäktiges frågeställningar såhär, säger Daniel Bernmar (V).

Sedan tidigare står det klart att det kommer ta sex månader efter att kommunfullmäktige godkänt förfrågningsunderlaget till att det att LOV är verklighet. Det kommer dessutom ta tid för stadsledningskontoret att göra den nya utredningen. Enligt de Rödgröna tar det i normala fall sex till åtta månader att genomföra en liknande undersökning. Det kan betyda att LOV inte är infört innan nästa val till kommunfullmäktige.

Borgerlig besvikelse

Den borgerliga oppositionen, som drivit igenom frågan i kommunfullmäktige då den rödgröna ledningen saknar majoritet, är besvikna på de rödgrönas agerande.

– Det är tråkigt att sossarna låter sig ledas i det här agerande av V. Frågorna är redan besvarade och vi tycker det är dags att gå vidare med den här frågan nu, säger Jonas Ransgård (M)

För att försäkra sig om att det inte tar för lång tid innan kommunen kan gå vidare med förslaget funderar Alliansen på att försöka få igenom en deadline.

– Det är möjligt att vi får återkomma med en precisering om hur mycket möda det är värt att lägga på det här, säger Jonas Ransgård.