Nyheter.

2017-05-05 09:49
I dag är den genomsnittliga väntetiden till ett asylbeslut, och därmed beslut om ålder, är 486 dagar. Bild: Jessica Gow/TT
I dag är den genomsnittliga väntetiden till ett asylbeslut, och därmed beslut om ålder, är 486 dagar.

I Göteborg tvingas åldersuppskrivna flytta

Ensamkommande unga har ofta hunnit rota sig när de skrivs upp i ålder. En del tvingas flytta, andra får stanna. I Göteborg följer man den striktare linjen och lämnar över de ensamkommande till Migrationsverket.

I dag har många ensamkommande bott länge på samma ställe och fått den hjälp minderåriga har rätt till, för att sedan plötsligt anses vara juridiskt vuxna och därmed inte längre ha rätt till exempelvis god man och särskilt boende. I en del kommuner i Göteborgsregionen har unga som skrivits upp i ålder fått bo kvar, behållit sin gode man och kunnat fortsätta i skolan. I andra har de fått en vecka på sig att flytta. När ensamkommande skrivs upp i ålder kapas ersättningen från Migrationsverket rejält. Då får kommunerna själva avgöra om de ska bära den extra kostnaden under överklagandetiden.

Göteborgs stad har valt att lämna över de unga ensamkommande till Migrationsverket när de skrivs upp i ålder.

– Våra stadsjurister har tittat på juridiken kring detta och gjort en rekommendation, sen är det våra socialsekreterare i stadsdelarna som gör en bedömning i enskilda fall. Ibland finns det ett fortsatt vårdbehov och de får bo kvar, men i de allra flesta fallen bedömer socialtjänsten att det inte finns det utan att behoven kan tillgodoses av Migrationsverket, säger Helene Holmström, verksamhetschef för integration i Göteborgs stad.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Inte bara fråga om pengar

Hon tillägger att det inte enbart handlar om pengar utan även om att personerna gått från kommunens ansvar till Migrationsverkets och därmed ska bo i deras regi. Hon har svårt att se att fler skulle få stanna i kommunens boenden efter lagändringen den 1 maj. Enligt den nya lagen ska Migrationsverket göra en preliminär bedömning av ensamkommandes ålder tidigare i asylprocessen. Syftet är att vuxna inte ska placeras med barn och att se till så att resurser till barn inte går till vuxna.

Iréne Sokolow, pressinformatör på Migrationsverket, förklarar att kommunerna har Socialtjänstlagen att förhålla sig till när en ungdom som kommunen ordnat boende till blir vuxen, oavsett om det handlar om en nyanländ eller svensk medborgare. Då ska kommunen bedöma om det finns ett fortsatt behov av stöd.

I dag är den genomsnittliga väntetiden till ett asylbeslut och därmed beslut om ålder är 486 dagar. När åldersbedömningen nu görs tidigare ska den även kunna överklagas separat i domstol.

– Hur lång tid det tar från det att du ansöker tills att du får en tillfällig åldersbedömning, som du kan överklaga, det vet vi inte än. Det vi vet är att eftersom vi behöver fatta beslutet snabbt så kommer vi har tillgång till färre uppgifter om den sökande, säger Iréne Sokolow och förklarar att vissa handlingar från de olika hemländerna kan ta lång tid för den sökande att skaffa fram och att det extra momentet sannolikt kommer att leda till att fler erbjuds medicinsk åldersbedömning.

Läs vidare på nästa sida: Så hanterar Göteborgs kranskommuner situationen