Nyheter.

2021-06-18 14:19
Bild: Sanna Arbman Hansing
Puffetikett
ETC Göteborg

Hyresrätter är redan rekorddyra i Göteborg

Oavsett om det blir marknadshyror eller ej, så är nybyggda lägenheter i Göteborg en dyr historia. Tidigare fanns det krav om billigare bostäder av exploatörer som får bygga på kommunens mark, men de kraven har slopats helt. Nu ligger dessutom ett nytt förslag från Alliansen och Demokraterna om att allmännyttan ska prioritera bostadsrätter framför hyresrätter.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Hyresgästföreningen gjorde 2017 en genomgång och rapport kring kostnaderna att bo i hyresrätt kontra bostadsrätt. Redan då var det i snitt 32 procent billigare att bo i ägt boende i hela landet. I Göteborg och övriga storstadsregioner var siffran betydligt högre. En del i förklaringen är de subventioner som finns inbakade i eget ägande, såsom tomträttsavgäld och ränteavdrag. De höga hyreskostnaderna för nybyggda lägenheter gjorde att en majoritet av hushållen i Göteborg, 54 procent, inte skulle ha råd med en nybyggd lägenhet.

– Det är en historiskt stor skillnad i boendekostnader, sa Erik Elmgren, dåvarande förhandlingschef på Hyresgästföreningen och en av rapportens författare till ETC Göteborg då.

Äger mycket mark

Göteborg äger ovanligt mycket byggbar mark jämfört med andra kommuner. När bostadsbolag, privata eller allmännyttiga, ska bygga nytt så sker det genom förhandling och direktiv från kommunen. Det kallas planmonopol, och det har alla kommuner i Sverige. Tidigare fanns det i Göteborg inbakade motkrav för att få bygga nytt. Kommunen kunde kräva att en tiondel av lägenheterna skulle få en lägre hyra, eller att en viss andel av husen skulle bli hyresrätter. Sådana krav fanns bland annat i pågående byggområden som Masthuggskajen, Frihamnen, Kviberg med flera. Men de kraven har tagits bort från Fastighetsnämndens direktiv för markanvisningar, sedan Alliansen övertog makten i staden. Daniel Bernmar, kommunalråd för Vänsterpartiet, är minst sagt upprörd över utvecklingen.

– Det är ju otroligt problematiskt av högerstyret att driva på bostadssegregationen så hårt. För det är ju det man åstadkommer när man tar bort alla krav på hyresrätter. Det är den bostadsform som det är störst brist på och som behövs mest. Men det är till och med så att man tar resurser ämnade för hyresrätter och flyttar dem till att bygga fler äganderätter, säger Daniel Bernmar.

La fram förslag med D

Så sent som förra veckan lade Alliansen i Göteborg tillsammans med Demokraterna ett förslag i kommunfullmäktige om att AB Framtiden, Göteborgs kommuns helägda fastighetsförvaltningsbolag, ska prioritera byggandet av bostadsrätter över hyresrätter.

Ärendet handlar egentligen om att AB Framtiden vill bilda två nya bolag, som en del i arbetet med att få bort stadens särskilt utsatta områden. Men inför behandling av ärendet i kommunstyrelsen lade Alliansen och Demokraterna till formuleringar om att AB Framtiden ska få i uppdrag att öka arbetet med ombildningar, samt att nybyggnationen i första hand ska vara bostadsrätter och småhus. Punkten gick efter lång och hätsk debatt under kommunfullmäktiges möte till återremiss, och beslut kommer inte att tas förrän efter sommaren.

Socialdemokraternas gruppledare Jonas Attenius menade under mötet att förslaget skulle ändra spelreglerna för hela bostadsmarknaden och jämförde med de omfattande utförsäljningar som för ett par decennier sedan skedde i Stockholm.

– Ni vill öka ombildningar i områden där hyresrätten dominerar. Det är ju hela staden! Det här är en omfattande förändring. Det kräver gängse konsekvensanalys, sa han.

Hälften ingår i allmännyttan

Allmännyttan äger ungefär hälften av alla hyresrätter i Göte­borg. Om även de slutar bygga nya, så kommer det knappt bli några alls, menar Daniel Bernmar.

– I den mån det kommer att byggas hyresrätter alls, så kommer det inte att byggas några billiga. Man attackerar bostadsintegrationsarbetet stenhårt från två håll, säger han.

Fastighetskontoret lyder under sin nämnd, men fastighetsdirektör Martin Öbo hävdade i förra veckan i P4 Göteborg att det redan finns billiga lägenheter i allmännyttan, som till exempel kan användas för särskilt behövande. Han menade att kraven på tio procent med låg hyra var ett offensivt sätt att ”ruska om marknaden”, men även att det knappt var genomförbart i realiteten.

– Det går knappast att producera, bygga en lägenhet för de pengarna. Vem bygger med förlust?, frågade han sig.

Daniel Bernmar vill gärna besvara den fråga.

– De som också bygger med vinst! Idag täljer byggbolag och exploatörer guld. Vi får komma ihåg att de bostadsbyggande aktörerna bygger planerat. De bygger inte för att tillgodose ett behov, utan i den takt som de får ut högst lönsamhet för. Det är ingen hemlighet att det är så marknaden fungerar. Då måste ju vi som markägare ställa krav på snabbt genomförande och sociala och hållbara krav på exploatören, kopplat till vilka typer av bostäder de bygger på vilken plats. Vi kommer aldrig att komma åt bostadssegregationen om vi tillåter marknaden att bestämma. Det är alltid mer gynnsamt att bygga en fet villa i Billdal än ett mer normalt hus i Hammarkullen.

ETC Göteborg har upprepade gånger sökt moderata kommunalrådet Hampus Magnusson, som är ordförande i byggnadsnämnden och vice ordförande i fastighetsnämnden. Han har avböjt att svara på frågor och via sin pressekreterare hänvisat till kristdemokraten Mats Ahdrian som är ordförande i fastighetsnämnden, men inte kommunalråd.