Nyheter.

2016-12-16 06:00
I takt med att stambyten och renoveringar blir nödvändiga i miljonprogramsområdena förväntas fler rättsliga tvister mellan fastighetsägare och hyresgäster som har motsatt sig renoveringar som leder till kraftiga hyreshöjningar.  Bild: Fredrik Sandberg/TT
I takt med att stambyten och renoveringar blir nödvändiga i miljonprogramsområdena förväntas fler rättsliga tvister mellan fastighetsägare och hyresgäster som har motsatt sig renoveringar som leder till kraftiga hyreshöjningar.

Hyresgästföreningen kräver lagändring

Fastighetsägarna vinner i 99 procent av fallen när tvister om renoveringar som leder till hyreshöjningar avgörs i rätten. Nu kräver Hyresgästföreningen en lagändring.

Siffrorna kommer från en ny rapport av Hyresgästföreningen. Det senaste decenniet har en rad rättsliga tvister utkämpats mellan fastighetsägare och hyresgäster kring renoveringar som leder till kraftiga hyreshöjningar.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Hyresgästföreningen vill med rapporten visa att lagtexten som säger att hyresgäster har rätt till inflytande i beslut som leder till stora höjningar inte fyller sitt syfte.

– Det finns exempel där hyresgästerna får inflytande, problemet är att det handlar om fastighetsägarens goda vilja. Lagstiftningen om inflytande är en chimär, säger Roger Höög, jurist hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

– Egentligen är lagtexten inte så dålig, men som praxis har utvecklats genom åren har det blivit dåligt. Vi har hela tiden försökt hitta nya vägar för att skruva praxis mer till hyresgästernas fördel, men nu har vi nått en situation där praxis i stället har hamnat helt till fastighetsägarnas fördel. Det är oacceptabelt, fortsätter Höög.

I takt med att stambyten och renoveringar blir nödvändiga i miljonprogramsområdena förväntas fler liknande fall i framtiden.

För stambyte kan en fastighetsägare inte kräva högre hyra, men i samband med nödvändiga renoveringar passar fastighetsägare gärna på att genomföra ytterligare åtgärder som höjer bruksvärdet och därmed hyrorna. Inte sällan till nivåer som gör att många inte har råd att bo kvar.

Skulle stärka inflytandet

Lagstiftningen fick sin nuvarande form 2002. Den lagtext som formulerades då syftade till att stärka hyresgästernas inflytande och möjlighet att motsätta sig åtgärder som leder till kraftiga hyreshöjningar.

– Vår rapport visar svart på vitt det vi länge har haft på känn. Att syftet som lagstiftaren hade i ändringen 2002 inte har uppfyllts och därför krävs en ändring, säger Susanna Skogsberg som är förbundsjurist hos Hyresgästföreningen och sitter med som expert i regeringens pågående utredning i frågan.

Undersökningen som Hyresgästföreningen har gjort visar att lagändringen från 2002 endast har fått genomslag på så sätt att de hyreshöjningar som åtgärderna skulle leda till oftare omnämns i beslutsskälen. Däremot tycks den inte ha lett till någon skillnad i utfall i de beslut som fattas.

I Svea hovrätt har endast en procent av alla ansökningar avslagits från lagändringen 2002 till slutet av 2015, och inget av dessa avslag har motiverats med att hyreshöjningarna som åtgärderna skulle leda till skulle vara alltför höga.

Läs vidare på nästa sida: En orimlig inskränkning

Några aktuella fall

Nordostpassagen – Linnéstaden

Fastighetsägare: Ernst Rosén

Ärendet är prövat av hyresnämnden och fastighetsägaren har fått tillstånd att renovera. Hyreshöjningarna är förhandlade och landar på 30 procent.

Fastighetsägare: Holger Blomstrand Byggnads AB

Ombyggnation har aviserats och fastighetsägaren har inte velat ha något samråd med de boende.

Vita Björn – Majorna

Fastighetsägare: Wallenstam

Processen pågår. Protester bland boende.

Pennygången – Högsbo

Fastighetsägare: Stena Fastigheter

Hyreshöjningar på 14 procent efter omfattande protester. Stenas ursprungliga krav var 60 procent.

Näverlursgatan – Frölunda

Fastighetsägare: Poseidon

Föreslagna hyreshöjningar 30 procent. Renoveringar påbörjade.

Långströmsgatan – Hisingen

Fastighetsägare: Balder

Fastighetsägaren vill genomföra renoveringar som fruktas leda till hyreshöjningar uppemot 80 procent. Protester bland de boende.

Källa: Allaskakunnabokvar.se