Nyheter.

2019-01-18 10:05
Anna Hultsbo, projektkommunikatör,  och Niklas Derunger, distriktschef, på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder ska utvärdera tvättekniken. Foto: Annelie Moran
Anna Hultsbo, projektkommunikatör, och Niklas Derunger, distriktschef, på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder ska utvärdera tvättekniken.
Puffetikett
Dagens ETC

Hyllad tvättmetod köps in för skattemiljoner – döms ut som bluff

Ett filter som gör att det går att tvätta i kallvatten och utan kemikalier? Det ska minska miljöpåverkan och spara energi hävdar svenska företaget Swatab. Problemet är att flera forskare sågar tekniken och menar att den saknar vetenskapligt stöd. Smuts, fett och annat finns kvar på kläderna enligt vittnesmål. Familjebostäder i Göteborg har nu infört tekniken för 400 hyresgäster.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Tvätten stank urin, det fanns bajsfläckar kvar och de boende klagade. I våras beslöt fem äldreboenden i Kristianstad att avbryta allt samarbete med Swatab, företaget som säger sig ha uppfunnit ett filter som gör det möjligt att tvätta kallt utan tvättmedel.

Tekniken bygger på ett filter som sitter mellan det inkommande vattnet och tvättrumman. När vattnet passerar filtret avjoniseras det, det vill säga att exempelvis salter filtreras bort. Företaget Swatab menar att processen gör tvätten ren och att varken tvättmedel eller varmvatten behövs. Familjebostäder har därför installerat systemet i tre nybyggda tvättstugor i Tynnered. När alla bostäder är klara i området kommer 550 hyresgäster endast att kunna tvätta i kallvatten och utan tvättmedel.

– Hyresgäster var skeptiska från början. Men sedan man har använt maskinerna och sett att det blev rent och fint, så är det bra, säger Anna Hultsbo, projektkommunikatör på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.

Blev inte rent

Att tvätten skulle bli ”ren och fin” är inte Bo Rosengrens uppfattning. Han är planeringssekreterare på Kristianstads kommun som inledde ett samarbete med Swatab under 2017. Fem äldreboenden fick testa tekniken gratis i åtta olika tvättstugor. I våras beslöt samtliga boenden, oberoende av varandra, att avsluta projektet.

– Detta är något varje verksamhet fått ta ställning till var för sig. Från början fanns någon som tänkt fortsätta använda det, men inte efter att man tänkt igenom det ytterligare, säger Bo Rosengren.

I en utvärdering av projektet i Kristianstad uppger Swatab själva att personal klagat på urindoft i de tvättade kläderna och skriver även att ”fekalier bränner fast i textilen”. Företaget hävdar dock att det hade kunnat avhjälpas genom en särskild tvättcykel med det avjoniserade vattnet.

Att vatten skulle få några särskilda tvättegenskaper när det avjoniseras avfärdas dock av en rad forskare ETC intervjuat. En av dem är Lars Ojamäe, professor i fysikalisk kemi på Linköpings universitet.

– Mig veterligen finns det inga vetenskapliga belägg att det skulle kunna fungera bättre än vanligt vatten från kranen. Jag ser ingen trovärdig mekanism eller fysikalisk princip som skulle kunna motivera varför vatten helt fritt från joner skulle vara märkbart effektivare för vanlig smutstvätt, säger han.

Skepsis mot tekniken

Berit Krömmelbein är enhetschef på Amalia i Kristianstad som var ett av de boenden som testade tekniken. Hon tillträdde under projekttidens gång och var den som beslöt att avbryta samarbetet med Swatab.

– Det kom stegvis. Jag tog beslutet då personalen allt mer påpekade att det inte fungerade okej, säger Berit Krömmelbein.

Hon lägger till att Swatab hävdade att Amalias maskiner var för gamla och därför inte klarade av systemet, men ETC har varit i kontakt med chefer på flera av boendena. Bilden är samstämmig: det fanns fläckar kvar, det luktade och textilier blev förstörda.

– När kunderna fick tillbaka tvätten var de missnöjda. Det var inte rent och luktade inte rent. Vi fick till oss att vi skulle använda Vanish men kläderna blev ändå inte rena, säger Sonja Spirovska, enhetschef på boendet Fjällbacka 1.

Anna Hultsbo och Familjebostäders distriktschef Niklas Derunger känner till att det finns en skepsis mot tekniken.

– Vi ska själva göra en utvärdering enligt konstens alla regler. Både titta på tekniken, hur rent det blir, men också väga in vad våra kunder säger. Än så länge är deras upplevelse positiv, säger Niklas Derunger.

Sneglat på MKB

Familjebostäder har sneglat mot Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, som genomförde ett försöksprojekt med kalltvättmaskiner i ett hyreshus på Nydala från hösten 2016 till hösten 2017. Sedan i våras pågår också ett försök på studentboendet Rönnen. Även MKB har utlovat utvärderingar men trots att det är över två år sedan bolaget började testa tekniken finns ännu ingen sådan som visar hur hyresgästerna upplevt systemet. Projektet på Nydala skulle mäta just kundnöjdhet. Men enligt MKB går det inte att dra några generella slutsatser då allt för få svarade på en utskickad enkät och vid dörrknackning. I utvärderingen beskrivs istället att de enskilda reaktionerna varit ”blandade”. Ändå valde MKB att gå vidare  med projektet. De har i dagsläget satsat cirka 340 000 kronor och testat tekniken i fyra tvättstugor.

– Det vi såg utifrån vår information i projektet i Nydala var att det fanns en stor miljöpotential i denna teknik, men vi såg att vi inte hade fullständigt underlag avseende kunderna, säger Jenny Holmquist, miljöstrateg på MKB. 

Inga oberoende tester

Enligt henne kommer bolaget att presentera resultatet av vad hyresgästerna på Rönnen tycker efter att projektet avslutats i slutet av 2019. MKB lät inga oberoende experter granska de tvättresultat Swatab beställt från testinstitutet Swerea IVF och som de visade upp inför projektet på Nydala 2016.

– Vi fick ta del av ett test som de presenterade som de inte utfört själva med en egen testmetod, utan enligt en testmetod som är märkt med EU-blomman. Men detta test har de beställt själva.

Ni gick aldrig i tankarna att låta någon oberoende testa innan ni drog igång?

– Vi upplever EU-blomman som en märkning som är välkänd och spridd, så vi kände oss trygga med att det fanns en trovärdighet i det, säger Jenny Holmquist. 

Stora förhoppningar

Hos Familjebostäder är förhoppningarna på den nya tekniken stora även om Anna Hultsbo understryker att bolaget kan ställa om till vanlig tvätteknik igen om Swatabs filter inte visar sig fungera. Niklas Derunger pekar på att det ligger i bolagets uppdrag att testa nya innovationer, med forskning i botten, och menar att det finns olika åsikter när det gäller om tekniken fungerar.

I det här fallet, vilken forskning ligger i botten?

– Det kan jag inte svara på. Jag tänker i generella termer, säger Niklas Derunger.

Han tillägger:
– I all typ av teknikutveckling så bygger det på att någon prövar. Det är vad forskning innebär iminvärld. Om du är i ett labb på Astra Zeneca så provar du massa saker. Vi har varit tydliga med att Familjebostäder inte har valt sida i detta, att det nu är ett paradigmskifte. Vi kommer att testa detta och vi kommer att bry oss om vad hyresgästerna tycker.

Läs vidare på nästa sida: Forskning talar emot tvättekniken