Nyheter.

2020-12-18 10:58
Åtalade NMR-anknutna i Göteborgs tingsrätt – där de friades för hets mot folkgrupp. Bild: Adam Ihse/TT
Åtalade NMR-anknutna i Göteborgs tingsrätt – där de friades för hets mot folkgrupp.
Puffetikett
ETC Göteborg

Hovrätten friar NMR-nazister för hets mot folkgrupp

14 personer med koppling till nazistiska NMR har stått åtalade för hets mot folkgrupp efter demonstrationen i Göteborg i september 2017. Hovrätten ogillar åtalet.

De händelser som enligt åtalet rubriceras som våldsamt upplopp, som sju personer står åtalade och dömdes i tingsrätten för, skedde vid Lisebergs station. Hets mot folkgrupp, som fjorton personer misstänks för, pågick enligt åklagaren under en längre tid på demonstrationsdagen.

Göteborgs tingsrätt ogillade åtalet om hets mot folkgrupp – fem av de sju misstänkta dömdes däremot för våldsamt upplopp.

Hovrätten har nu prövat hets mot folkgrupp-domarna och även de ogillar åtalet när det gäller brottet hets mot folkgrupp och friar samtliga.

I sitt beslut skriver hovrätten bland annat att det delvis rör sig om tryckta budskap, bland annat jackor där tyrrunan finns med. I de fallen anser hovrätten att det rör sig om tryckfrihetsmål och att det är Justitiekanslern som ska besluta om eventuella åtal – de delarna av åtalet ogillas. Även i övrigt frias NMR-aktivisterna för hets mot folkgrupp.

”Vid bedömningen av återstående omständigheter anser hovrätten bl.a. att det inte är visat att tyrrunans närmare koppling till den nationalsocialistiska rörelsen under 1930- och 1940-talen var allmänt känd vid tidpunkten för demonstrationen. Användningen av träsköldar med målad tyrruna når enligt hovrätten inte heller tillsammans med övriga omständigheter upp till den nivå av missaktning som krävs för att det ska vara fråga om hets mot folkgrupp”, skriver rätten i sitt beslut.

Ville fälla för tal

Två av rättens ledamöter ville däremot fälla en person för hets mot folkgrupp – det ska då röra sig om en person som höll ett tal i samband med händelserna i Göteborg. 

Hovrätten fastställer däremot de fällande domarna för våldsamt upplopp och fäller – till skillnad från tingsrätten – ytterligare en person för det brottet.

Professorn: Tycker HD ska ta upp fallet

Till Sveriges Radio säger Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, att domen bör prövas av Högsta domstolen.

 

– Det är för mig något helt nytt att jackor och fanor skulle vara tryckta skrifter. Jag är inte helt bekant med de specifika omständigheterna, men det framstår som ganska uppseendeväckande. Det framstår för mig som en ny definition av vad som är en tryckt skrift, säger han.

– Jag kan säga så mycket som att jag tycker så mycket som att Högsta domstolen ska pröva detta ganska så omgående.

De åtalade nazisterna nekar till brott.

Texten uppdateras.