Nyheter.

2020-01-31 08:45
Under Västlänkenbygget i Haga har Trafikverket fått leda om trafiken. Det syns nu i miljöförvaltningens luftmätningar. Bild: Annelie Moran
Under Västlänkenbygget i Haga har Trafikverket fått leda om trafiken. Det syns nu i miljöförvaltningens luftmätningar.
Puffetikett
ETC Göteborg

Höjda partikelhalter i Haga – kan vara tecken på påverkan från bygget

Kvävedioxiden har sjunkit kraftigt men partikelhalten ökat vid Västlänkenbygget i Haga.

”Det skulle kunna antyda att det faktiskt har kommit ett bidrag från själva byggverksamheten för Hagastationen”, säger Erik Svensson, utredare på miljöförvaltningen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Halterna av hälsovådlig kvävedioxid har dykt i Haga enligt miljöförvaltningens statistik, de var ungefär en tredjedel lägre 2019 än året innan. Anledningen tros vara att trafiken mellan allén och Sprängkullsgatan lagts om på grund av bygget av Västlänkens station.

– Kvävedioxidhalterna i Haga har sjunkit drastiskt. Partikelhalterna har stigit litegrann, men inte på något sätt som är anmärkningsvärt, säger Erik Svensson, miljöutredare på Miljö­förvaltningen.

Att partikelhalten legat kvar på samma nivå, trots att trafiken förbi kommunens mätstation minskat, kan betyda att nya partiklar kommer från något annat än just bilar och lastbilar som passerar.

– Det skulle kunna antyda att det faktiskt har kommit ett bidrag från själva byggverksamheten för Hagastationen. Men det är inget vi har bevis för, säger Erik Svensson och tillägger att det är svårt att dra några generella slutsatser från just de här värdena eftersom de är så specifika för just Haga.

Vad förväntar ni er under byggtiden?

– Det finns alltid en risk kring byggverksamhet, att när det blir torrt så blir det väldigt dammigt. Då är det inte asfalterade ytor, utan grusiga och sandiga ytor. Sen är det jättesvårt att gissa hur mycket det påverkar.

Är det främst partiklar ni tittar på?

– Ja, sen släpper arbetsmaskinerna också ut kväveoxider. Det är lite mer förutsägbart, samtidigt beror det mycket på vilken maskinpark som används, säger Erik Svensson.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Många år kvar

Det är många byggår kvar tills tågtunneln ska stå klar och till dess måste Trafikverket hålla koll på Göteborgsluften. Deras första årsrapport över miljöpåverkan är inte klar, men enligt en tillståndsdom i mark- och miljödomstolen ska Trafikverket göra tillräckligt med åtgärder så att ”luftkvaliteten inte försämras mot dagens situation (år 2015) och att miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids.” Det sistnämnda kan visa sig vara ett tufft krav, eftersom staden redan sedan tidigare har problem med att komma ner till de svenska miljökvalitetsnormerna när det gäller kväveoxid.

Trafikverket har satt upp en mätstation vid Korsvägen för att kontrollera luftkvaliteten i området. Myndigheten kommer också ha tillgång till värden som trillar in flera gånger dagligen från kommunens andra mätstationer – i Haga och ovanpå Femmanhuset.

Väder påverkar mycket

Enligt Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig för Västlänken, är det fortfarande för tidigt att säga hur bygget påverkar luftkvaliteten i centrala stan.

– Vi kan inte se några skillnader. Men det är klart om det blir mindre trafik, som det är i Haga, så kanske man just nu kan se en skillnad. Men vi kan varken säga till eller från, om det har med bygget att göra.

Hon tillägger att vädret har stor påverkan på luftföroreningarna och att det därför krävs mätningar under en längre tid för se några mönster.

Utöver kväveoxider och partiklar så ska också Trafikverket hålla koll på om det blir dammigt omkring byggarbetsplatserna. För att undvika att damm eller gegga kommer ut på vägbanorna ska de städa upp och under extra torra perioder vattna områden där det finns risk för dammspridning.

– Det är väldigt viktigt att vi håller rent. Där har vi krav på våra entreprenörer att göra det. Men är det riktigt torra perioder så kan det blir problematiskt.

Risken för partiklar och damm kan minska under byggets gång, eftersom arbetsmaskinerna kommer djupare ner i marken eller omges av plank.

Om det blir en akut situation, vad har ni för verktyg att ta till?

– Vi måste göra en snabb analys, är det vårt bygge? Har vi gjort någonting? Kan vi göra något annorlunda för att undvika detta igen. Så måste vi jobba med alla avvikelser. Skulle det vara något utsläpp till vatten eller högt buller så måste vi gå in om kanske stoppa jobben.

Partiklar

Partiklar kan vara exempelvis jord och salt, men även sot och kemiska produkter, som exempelvis fragment av dubbdäck. När vi andas in dem kan de orsaka exempelvis till astma, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Kväveoxider

Kväveoxider bildas vid förbränning, främst från transportsektorn, samt kan bidra till att marknära ozon bildas. Kväveoxider, som också kan refereras till som Nox:er eller delas upp i grupperna kvävemonoxider och kvävedioxider, är giftiga och kan irritera luftvägar och slemhinnor.

Källa: Naturvårdsverket