Nyheter.

2021-02-17 10:28
I stadsdelarna i nordost har coronasmittan slagit hårdast. ”En åtgärd är att man ökat kollektivtrafiken i de områdena som är drabbade och det görs nu”, säger biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall. Bild: Sao-Mai Dau, TT/Björn Larsson Rosvall
I stadsdelarna i nordost har coronasmittan slagit hårdast. ”En åtgärd är att man ökat kollektivtrafiken i de områdena som är drabbade och det görs nu”, säger biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.
Puffetikett
ETC Göteborg

Här slog coviddöden hårdast i Göteborg

Nästan var femte dödsfall i nordöstra Göteborg förra året var covidfall, vilket är betydligt fler än andra delar av Göteborg. 

En orsak tros vara trångboddhet.

Det är P4 Göteborg som har jämfört antalet avlidna i covid-19 förra året i de fyra stadsdelsområdena i Göteborg utifrån Socialstyrelsens dödsorsaksregister. I Nordost var andelen störst, där var covid-19 dödsorsaken i nästan 20 procent av dödsfallen. Resterande stadsdelsområden – Sydväst, Centrum och Hisingen – låg andelen på mellan 11-12 procent. Nordöstra Göteborg, där bland annat Angered och Hammarkullen ligger, är ett av de mest tätbebodda områdena i Sverige.

– Det behöver ännu identifieras ännu tydligare att smittspridningen sker snabbare ju tätare man bor, ju tätare man reser, desto mer serviceyrken man har, de som har kunnat jobbat hemma var naturligtvis mer skyddade, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, till P4 Göteborg.

Trångboddhet har tidigare pekats ut som en möjlig orsak till att bland annat Järvaområdet i Stockholm drabbades hårt av covid-19. På P4 Göteborgs fråga om vilka åtgärder som man hade kunnat gjort för att hindra smittan i tätbebodda områden i Göteborg svarar Leif Dotevall att man bland annat kunnat försöka minska trängseln i kollektivtrafiken.

– En åtgärd är att man ökat kollektivtrafiken i de områdena som är drabbade och det görs nu. Ett annat område är att vi behövde särskilda resurser till de äldreboendena som är drabbade, säger han.

Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister finns 575 avlidna i Göteborg 2020. 59 procent av dem dog på ett äldreboende. Det har tidigare konstaterats att flera äldreboenden i nordost, bland annat i Bergsjön, drabbades hårt av covid-19-smitta förra året.

– En stor del som drabbades där när äldreboenden drabbades var också anhöriga som arbetade inom hälso- och sjukvården och inom serviceyrken där det spreds i familjen och sedan vidare till äldreboendena, säger Leif Dotevall till P4 Göteborg.

Socialstyrelsens statistik över döda i Covid-19 är de som enligt dödsattesten har dött av covid-19, men till skillnad från Folkhälsomyndighetens statstik behöver de inte betyda att de har testats positivt för sjukdomen.