Nyheter.

2018-10-31 16:00
Andreas Johnsson är en av forskarna bakom studien, som bland annat har upptäckt en ny landform på Mars – ett kraterlandskap.  Bild: Nasa och pressbild
Andreas Johnsson är en av forskarna bakom studien, som bland annat har upptäckt en ny landform på Mars – ett kraterlandskap. 
Puffetikett
ETC Göteborg

GU-forskare gör ny kartläggning av Mars yta

Under en dramatisk period sprutade gas ut från planeten Mars och bildade ett kraterlandskap – den hittills okända landformen på vår grannplanet har kunnat visas med hjälp av nya metoder som forskare från Göteborgsuniversitet tagit fram.

Egentligen är det en på pappret ganska enkel metod som använts – forskarna har delat upp planetens yta i ett rutmönster som hjälper dem att studera bilder av planetens yta mer i detalj.

– Man har brutit upp ett område i kartrutor, eller pixlar, där man fokuserat på ett antal olika landformer. På så sätt har man snabbt fått koll på olika landformer och geologiska egenheter i landskapet, säger Andreas Johnsson vid Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, som är en av forskarna bakom studien.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Koppling till Marsresor

Grundmaterialet kommer från två kameror ombord på Nasas rymdsond Mars Reconnaisance Orbiter. En kamera ger mycket detaljerat material, men sämre översikt. En annan kamera ger sämre detaljer, men bättre översikt. Med rutmetoden kan bilderna kombineras och hjälpa med kartläggningen.

– Det ger en bättre helhetsbild och en mer detaljerad bild för helhetsstudier, säger Andreas Johnsson.

Det är den första studien som genomförts med metoden, men redan har fler studier presenterats som använt metoden.

– Det finns en koppling till bemannade resor på lång sikt. Dataunderlaget blir en viktig ingång till att lokalisera om­råden där det finns marknära is, säger Andreas Johnsson.

Fokus har varit just isen på planeten – det frusna vattnet skulle kunna bli en viktig resurs om människor i framtiden skulle resa dit.

– Det knyter också an till astrobiologi (forskning om liv i rymden, reds. anm). När vi tittar på Mars är det intressant var is förekommer idag och var vatten kan ha förekommit i flytande form. I och med att Mars klimat fluktuerat genom tiden kan man se vilka landskap som tillåter flytande vatten och indikerar detta, säger Andreas Johnsson.

Tidigare okänd landform

Och det finns mycket fruset vatten på mars påpekar han.

– Sammantaget, om vi skulle smälta ut den observerbara isen så skulle det bli en global ocean på Mars, säger han.

Ett annat spektakulärt fynd är en tidigare okänd landform på planeten – ett slags kraterlandskap som bildats genom att gas trängt upp från marken under explosiva former.

– Studerar man former i landskapet så sticker de ut. Att det är någon form av flyktigt ämne som frigjorts under väldigt dramatiska förhållanden verkar rimligt, säger Andreas Johnsson.