Nyheter.

2020-10-06 15:29
 • Carin Apelmo tycker att arbetet går för långsamt. Bild: Privat
  Carin Apelmo tycker att arbetet går för långsamt.
 • Andreas Hernbo tycker att budgeten inte prioriterat hbtq-planen. Bild: Privat
  Andreas Hernbo tycker att budgeten inte prioriterat hbtq-planen.
 • Grith Fjeldmose (V), kommunalråd. Bild: Sanna Arbman Hansing
  Grith Fjeldmose (V), kommunalråd.
 • Helene Odenjung (L) , kommunalråd. Bild: Ylva Bowes
  Helene Odenjung (L) , kommunalråd.
Puffetikett
ETC Göteborg

Göteborg misslyckas med löftena till hbtq-samhället – nu förlängs planen

Göteborg stad, som var föregångare med att införa en hbtq-plan, har misslyckats med att implementera den i praktiken. Därför förlängs den nu ännu ett år. Men det finns en oro både bland politiker och hbtq-Göteborg om att löftena är tomma ord.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

När Göteborgs stad antog planen i kommunfullmäktige 2017 hade ingen annan kommun gjort något liknande förut. I planen ingick 33 åtgärder för att förbättra hbtq-personers livsvillkor som skulle genomföras i staden under en fyraårsperiod. Redan när en halvtidsuppföljning gjordes konstaterades det att arbetet med att genomföra planen gått trögt. Då hade bara fyra av de 33 åtgärderna infriats. Sedan dess har genomförandetakten varit fortsatt långsam. I september beslutade kommunfullmäktige att förlänga planen ett år, till december 2021. Det var MP, V och S som yrkade på det eftersom partierna ansåg det omöjligt att genomföra den innan det egentliga slutdatumet i januari 2021.

– Jag tycker att det är ett misslyckande av Alliansstyret, de har i alla fall misslyckats med det staden beslutat om, säger Grith Fjeldmose (V), kommunalråd.

Helene Odenjung (L) ska avgå vid årsskiftet, men är fram till dess kommunalråd och i Alliansen ansvarig för hbtq- och hedersfrågor. Hon var en av dem som var drivande till initiativet om att upprätta planen.

– Det har inte gått i den takt vi hade velat, så det är ett misslyckande. Samtidigt är jag väldigt nöjd över att vi har en bred samstämmighet i att de här frågorna ska vara i fokus, säger hon.

”Inte kommit halvvägs”

Carin Apelmo och Andreas Hernbo är representanter för hbtq-Göteborg i Hbtq-rådet. De tycker att planen har bortprioriteras.

– Bevisligen. Det stora problemet har varit att man inte har prioriterat det i budgeten, säger Andreas Hernbo.

– Det har gått tre år sedan planen beslutades och vi har inte ens kommit halvvägs. Det är jättetråkigt att det ska gå så långsamt, säger Carin Apelmo.

Bland annat har inte de punkter implementerats som representanter som inte är politiker pekat ut som de viktigaste. Det gäller ett skyddat boende och jourverksamhet för våldsutsatta och ett regnbågshus som ska vara en samlingsplats för hbtq-Göteborg. Vid kommunfullmäktige beslutades att man ska utreda hur dessa ska kunna verkställas senast under 2022.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Det som man har misslyckats helt med är de åtgärder som är mest angelägna för hbtq-communityt. När det gäller regnbågshuset har man inte ens lyckats få en samlad idé om vad det ska vara. Personligen är jag mest stressad över att jourverksamheten inte har påbörjats, det är tragiskt att man inte kommit längre med den, säger Andreas Hernbo.

”Behövs mer resurser”

Enligt Vänsterpartiets Grith Fjeldmose är det på grund av besparingar som Alliansen gjort som man inte lyckats genom­föra planen.

– Det behövs mer resurser för att genomföra åtgärderna. Vi tror också att det behövs en drivande central samordning, som har kompetens i frågan och som ser till att besluten genomförs. Även om frågan såklart också ska genomsyra arbetet i alla verksamheter, säger hon.

Liberalernas Helene Odenjung håller inte med om att det är nedskärningar som är orsaken.

– Den uppfattningen delar inte jag. Det var en väldigt ambitiös plan och man har inte hunnit med allt. Möjligtvis hänger de upp sig på att regnbågshuset inte kommit längre, det förstår jag för det är även jag besviken över, säger hon.

Kommer planen att genomföras?

– En plan innebär inte alltid att man måste lyckas genomföra allt det tänkta året, men att ambitionen är det. Man ska ha med sig att ibland får man skjuta på insatser och att ibland måste vissa saker omprövas, nu kan jag inte peka på något i just den här planen, säger Helene Odenjung.

Hoppas löftena hålls

Grith Fjeldmose är orolig för frågan kommer falla mellan stolarna eftersom förvaltningarna som i dag har ansvarar för planen ingår i stadens omorganisering.

– Jag är lite orolig över att planen inte kommer att genomföras på grund av omorganiseringen inom staden och då det finns risk för att man inte fokuserar på att ge resurser till dessa frågor. Men vi hoppas att den genomförs, säger hon.

Hos Hbtq-rådet hoppas man att politikerna håller sina löften.    

– Jag hoppas verkligen att de politiska partierna vaknar upp och inser att man gjort det här åtagandet, gör de inte det blir det problematiskt, säger Anders Hernbo.

HBTQ-planen

Göteborg stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor antogs 2017 och skulle gälla till januari 2021, men har nu blivit förlängd till december 2021.

Planen sträcker sig över fem områden: utsatthet och diskriminering, mötesplatser och inkluderande rum, föreningsliv, kommunikation, samt HR och kompetens.

Två viktiga punkter som hbtq-rådet har pekat ut är skyddat boende, jour- och stöd och en mötesplats, Regnbågs hus.