Nyheter.

2017-07-13 09:10
Migrationsverkets förvar i Kållered.  Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
Migrationsverkets förvar i Kållered.

Förvaret anmält till JO för jäv

De som författat den senaste JO-anmälan befarar jäv. 

I den senaste JO-anmälan mot Förvaret i Kållered står följande:

"Systematiska provokationer mot förvarstagna har pågått under flera års tid med syfte att få förvarstagna säkerhetsplacerade i kriminalvårdens häkten".


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 

Det står också: 

"Resultaten från den interna utredningen kommer att rapporteras tillbaka till den som är ytterst ansvarig för de missförhållanden som försiggått på enheten, d.v.s. avdelningschef Torbjörn Nyberg. Det är uppenbart jäv att den som är ytterst ansvarig för verksamheten tillika part i målet ska vara med och besluta om ärendet ska föras vidare till personalansvarsnämnden, vilken i sin tur kan besluta om vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med det uppdagade maktmissbruket".

 

Följer rutiner

På detta svarar Migrationsverkets presskommunikatör Johanna Måhlén att verket följer fastlagda arbetsrutiner.

– Tillsynsfunktionen lämnar över till den chef som är högst i ordningen. Det brukar vara regionchefen men eftersom Förvaret inte ligger under en region är det högsta förvarschefen som ska ta beslut om ärendet ska vidare till personalansvarsnämnden eller inte, säger hon.

Johanna Måhlén förklarar att om en tjänsteman (som Torbjörn Nyberg) upplever sig jävig så ska hen flagga för det själv. Tillsynsfunktionen kan också välja att lämna över beslutet om åtgärder efter en utredning till annan chef om de anser att jäv skulle kunna föreligga.

Utdrag ur utlännings-lagen

11 kap. 1 § En utlänning som hålls i förvar ska behandlas humant och hans eller hennes värdighet ska respekteras.