Nyheter.

2020-05-15 02:58
 • Birgitta Brandin, Pernilla Schele, Malin Flood, MagdalenaWiberg och Karin Sandström, personal på Kompassgatans förskola är upprörda över att hälften av personalen ska bytas ut. Bild: Julia Sandstén Vikberg
  Birgitta Brandin, Pernilla Schele, Malin Flood, MagdalenaWiberg och Karin Sandström, personal på Kompassgatans förskola är upprörda över att hälften av personalen ska bytas ut.
 • För att spara pengar och göra förskolorna i Göteborg mer jämlika ska personalen flyttas om. Bild: Julia Sandstén Vikberg
  För att spara pengar och göra förskolorna i Göteborg mer jämlika ska personalen flyttas om.
 • Andrea Meiling, Lärarförbundets ordförande i Göteborg. Bild: Privat
  Andrea Meiling, Lärarförbundets ordförande i Göteborg. 
 • Marianne Nikitidis Claesson, avdelningschef för HR på förskoleförvaltningen. Bild: Privat
  Marianne Nikitidis Claesson, avdelningschef för HR på förskoleförvaltningen.
Puffetikett
ETC Göteborg

Förskolelärare tvångsflyttas när budgeten spricker

För att spara pengar och göra förskolorna i Göteborg mer jämlika ska personalen flyttas om. På Kompassgatans förskola, där hälften av personalstyrkan ska bytas ut, har förskolelärare börjat söka jobb utanför kommungränsen.

”Många av oss känner inget förtroende för Göteborg stad som arbetsgivare längre”, säger förskoleläraren Karin Sandström.

Det är en upprörd stämning på Kompassgatans förskola i Masthugget. Åtta av nio som jobbar där är legitimerad förskolelärare, men i augusti kommer bara fyra av dem att jobba kvar.

– Hälften ska ersättas av billig personal. Det innebär en väldigt stor förändring i verksamheten som vi har byggt upp här. Man tar inte hänsyn till personalen eller barnen, som förlorar personer som de fått en anknytning till, säger förskoleläraren Malin Flood.

De vet inte ännu vilka av personalen som kommer att flyttas till andra förskolor, men enligt kollegan Karin Sandström kommer både de som byter arbetsplats och de som blir kvar att påverkas.

– Personal känner sig tvingade att byta till en förskola där de kanske inte kommer att trivas lika bra. De som blir kvar kommer behöva ta mer ansvar och fungera som arbetsledare för den nya personalen, säger hon.

Omställning genomförs

Bakgrunden är att det i Göteborg stad genomförs en omställning där omkring 100 av förskolepersonalen ska flyttas till andra enheter. Enligt Marianne Nikitidis Claesson, avdelningschef för HR på förskoleförvaltningen, finns det två orsaker.

– Dels handlar det om att vi försöker ha en jämlik stad. Alla barn i Göteborg ska få träffa förskolelärare, det får man inte i dag. Det andra skälet är att alla förskolor inte får ihop sin budget och måste därför se över sin bemanning. Det kan handla om att man minskar antal personal eller ser över kombinationen av personal, säger hon.

Brist på legitimerade

Enligt henne råder brist på legitimerad förskolepersonal i Göteborg och personalen som finns är ojämnt fördelade över staden.

–Vi har en koncentration av förskolelärare till vissa delar av staden och nästan inga i andra delar av staden, säger hon.

Andrea Meiling är Lärarförbundets ordförande i Göteborg. Enligt henne är fackförbundets bild att det här främst handlar om ekonomi, och inte om att skapa jämlika förskolor.

– Man använder sig av likvärdighet som svepskäl, men det är för att förskolor inte har råd att ha kvar förskolelärarna. De är den gruppen som har högst lön. Det är för att ekonomin är dålig som det nu är läge för en omställning, säger hon

Många reaktioner

Hon berättar att fackförbundet har fått många reaktioner från upprörd personal.

– Vissa har till och med sagt att de känner sig hotade att förlora jobbet om de inte går med på att flytta.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Hon tror att det här i slutändan kommer leda till att kompetensen inom förskolan minskar och menar att arbetsgivaren kunde ha undvikit detta genom att hantera situationen på annat sätt.

– De kunde ha jobbat med frivillighet och lockat personal att byta arbetsplats genom att erbjuda högre lön, mer planeringstid eller något liknande. Nu kommer personal söka jobb i andra kommuner och de som jobbar kvar kommer att vara missnöjda, säger Andrea Meiling.

Marianne Nikitidis Claesson på förskoleförvaltningen:

– Det bästa hade varit om det var på frivillig basis, men det hade inte fungerat i den takt vi behöver göra det här. Vi kommer utveckla det här med frivillighet och skapa möjligheter längre fram.

Hon förstår varför personalen reagerar, men menar att omställningen var nödvändig.

– De blir missnöjda eftersom inte får jobba kvar på stället de jobbar på i dag och det beklagar vi. Men vi behöver förskolelärare till alla barn. Vi måste titta på barnens förutsättningar för ett gott liv, säger Marianne Nikitidis Claesson.

Föräldrarna upprörda

Flera föräldrar till barn som går på Kompassgatans förskola är upprörda över det som sker och har gått samman för att försöka påverka politiker. Bland annat har de skrivit ett Göteborgsförslag om att stoppa tvångsförflyttningen som redan efter att det legat ute ett dygn hade samlat över 300 röster.

– Som förälder och kommuninvånare är jag förvånad över att de behandlar sina anställda på det här sättet. De har inte med sig personalen. Om man redan nu har en brist på förskoleanställda ska man inte skrämma bort personal på det här sättet, säger mamman Hanna Uddenberg.

Flera föräldrar anser också att kvalitén på Kompassgatans förskola kommer att försämras när hälften av förskolelärarna ska bytas ut.

– De är en oerhörd kvalitetssänkningen. Vår förskola är den som drabbas värst eftersom vi har många pedagoger, vilket är dyrt. Jag förstår att man vill att förskolorna ska vara jämlika, men varför sneglar man inte på Kompassgatans och har den som måttstock för andra förskolor istället för att försämra den som fungerar bra. Nu ska hälften av lärarna bytas ut. Vi vet inte vilka som kommer möta våra barn efter sommaren, säger My Andrén Rosenlind.

Saknar förtroende

Förskolelärarna Malin Flood och Karin Sandström känner inte längre förtroende för sin arbetsgivare och har börjat söka jobb i andra kommunen.

– Jag har börjar kolla efter jobb i kranskommunerna. Det är många som inte vill jobba för Göteborg stad längre, säger Karin Sandström.

De känner inte att de har den trygghet som de som medarbetare skulle vilja ha.

– Vi har jobbat upp en verksamhet under många år med kollegor, och nu kanske man får börja från noll på ett annat ställe. Sedan kanske de flyttar på en igen. Vi vill ha en långsiktighet, inte släcka bränder här och där, säger Malin Flood.