Nyheter.

2019-04-09 08:24
 • De tillfälliga studentbostäderna i Lindholmen består av staplade containrar från Kina. De levererades i slutet av 2016 och har ett bygglov på max 15 år. Bild: Sanna Arbman Hansing
  De tillfälliga studentbostäderna i Lindholmen består av staplade containrar från Kina. De levererades i slutet av 2016 och har ett bygglov på max 15 år.
 • Miljöpartisten Emmali Jansson är engagerad i stadsbyggnadsfrågor och sitter som andra vice ordförande i fastighetsnämnden. Bild: Lucas de Vivo
  Miljöpartisten Emmali Jansson är engagerad i stadsbyggnadsfrågor och sitter som andra vice ordförande i fastighetsnämnden.
 • Byggaktören Tempohousings skiss på hur några av de tillfälliga bostäderna på Kvillepiren ska se ut. Bild: Tempohousing
  Byggaktören Tempohousings skiss på hur några av de tillfälliga bostäderna på Kvillepiren ska se ut.
 • Det planerade parkeringshuset är en tillfällig lösning tills politikerna bestämt vad de ska göra med idrottsfältet i framtiden. Bild: Göteborgs stad parkering
  Det planerade parkeringshuset är en tillfällig lösning tills politikerna bestämt vad de ska göra med idrottsfältet i framtiden.
Puffetikett
ETC Göteborg

Flera nybyggen får kort livslängd

Temporära lösningar används allt oftare när man planerar staden. Parkeringshuset på Heden ska bara stå där i sex år och de nya bostäderna i Frihamnen har en livslängd på femton år.

Efter sommaren kan de första hyresgästerna flytta in i de temporära bostäderna på Kvillepiren i Frihamnen. Totalt blir det 800 små lägenheter som studenter, företag och allmänhet får hyra några år i taget. De två företagen som ska bygga modulbostäderna har sökt om tillfälliga bygglov så husen får som längst stå till 2035. Sedan måste de rivas eller flyttas från platsen.

På lång sikt ska Frihamnen gå från att vara industriområde till ett stadskvarter med tusentals bostäder och kontor. Men planeringen och detaljplanearbetet tar tid. Enligt Ida Fossenstrand, projektledare på det kommunala bolaget Älvstranden utveckling, är de tillfälliga bostäderna ett sätt att utnyttja betongpiren tills att den får mer permanent bebyggelse.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– I och med att området är så stort måste det delas in i etapper. På Kvillepiren tror vi inte att vi kommer att bygga något permanent förrän år 2035. I stället för att låta området stå tomt tyckte vi att det är bättre att det används, säger hon.

Många får korta bygglov

De senaste åren har flera byggen fått tillfälliga bygglov i Göteborg. Det senaste i raden var ett parkeringshus på Heden med läktare, butiker och löparbana på taket. Om allt går som planerat ska huset vara färdigt år 2022 och bygglovet gäller bara till 2028. För ett drygt år sedan flyttade de första nyanlända personerna in i tillfälliga bostadsmoduler i Askimsviken och sedan två år tilllbaka finns ett containerhem för studenter vid Lindholmen.

Miljöpartisten Emmali Jansson är engagerad i stadsbyggnadsfrågor och sitter som andra vice ordförande i fastighetsnämnden. Hon säger att riktiga permanenta hus alltid ska vara huvudalternativet, men att man måste kunna bygga kortsiktigt när det behövs.

– Det är precis som om man bygger sitt eget hus. Man kanske ordnar några temporära boendelösningar medan man fixar med sina långsiktiga lösningar. Vi har så mycket på gång i Göteborg just nu och alla byggen tar lång tid. Då tycker jag att det är bättre att bygga tillfälliga bostäder än inga alls.

”Ett test”

Hon tycker också att det kan bra att sätta upp tillfälliga hus för att se vad som fungerar på platsen.

– Husen i Frihamnen kan bli ett test inför byggandet av de permanenta bostäderna. Man kan också använda tillfälliga och mindre byggnader för att ha som underlag för samtal med invånarna. Kanske bygger man en butikslokal som man flyttar efter ett eller två år om det inte fungerar, säger hon.

Har lägre krav

Kraven för tillfälliga bygglov är lägre än för permanenta. Processen går snabbare och bygget behöver inte uppfylla alla förutsättningar som de permanenta måste. År 2017 införde regeringen en tillfällig lagändring som gör det ännu lättare att få tillfälliga bygglov för bostäder. Lagen slog också fast att bostaden måste vara flyttbar och att marken ska kunna återställas när bygglovet gått ut. I Göteborg finns flera exempel på byggnader som uppförts som tillfälliga, men som sedan blivit kvar. Emmali Jansson tycker att det är viktigt att byggnaderna verkligen är temporära.

– Det negativa med tillfälliga bygglov är om de används som ett sätt att smyga fram en exploatering. Kanske vill man bygga på en plats som egentligen inte är lämplig och så gör man en tillfällig lösning som blir permanent. Nu har lagstiftningen blivit tydligare med att man inte får omvandla tillfälliga bygglov till permanenta, säger hon.

Kan gå i strid med miljömål

När regeringen utredde den tillfälliga lagändringen så konstaterade de att det inte skulle ge några långsiktiga konsekvenser för miljön. Däremot påpekade några remissinstanser att tillfälliga bostäder kan gå i strid mot riksdagens egna miljökvalitetsmål om att byggnader ska utformas på ett miljöanpassat sätt och att man ska hushålla med mark, vatten och andra resurser. År 2015 fick byggandet av tillfälliga modulbostäder också kritik i en rapport från analysföretaget Evidens. Rapporten visade att tillfälliga hus varken är billigare eller går snabbare att bygga. Analysen visade också att investeringen är orimlig i ett miljömässigt perspektiv.

– Pengarna bör användas på ett mer kostnadseffektivt, långsiktigt och hållbart sätt än att förbruka resurserna medan problemen kvarstår, kommenterade Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier, rapporten.

Ida Fossenstrand på Älvstranden utveckling säger att de försöker planera bostäderna i Frihamnen på ett så miljömässigt sätt som möjligt.

– Vi försöker planera för effektiva bostäder med låg förbrukning av el och vatten. Men jag har själv inte tittat på någon jämförelse mellan tillfällig och permanent byggnation, säger hon.

Ska öronmärkas

En del av lägenheterna i Frihamnen ska öronmärkas till företag som kan använda dem till sina anställda. Det kan också vara ett sätt att minska miljöpåverkan, enligt Ida Fossenstrand.

– Jag pratade med en person som jobbar i en av de stora anläggningarna som berättade att de anställda pendlar en och en halv timme till Göteborg varje dag eftersom det inte finns några företagsbostäder. Det är ju inte så miljövänligt.

Emmali Jansson har inte heller fokuserat så mycket på miljöaspekten med att bygga bostäder med mycket kort livslängd.

– Miljöpåverkan beror helt på vad man gör med modulerna sedan. Många av dem kan man bara flytta på, men jag har inte sett någon kalkyl på hur det här påverkar miljön.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från ETC Göteborg utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom ETC Göteborg direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Regler kring tillfälliga bygglov

Kommunens byggnadsnämnd kan utfärda tillfälliga bygglov för byggen som ska uppföras under en begränsad tid. Det får ges för högst 15 år. Sedan måste bostäderna rivas eller flyttas och marken måste återställas.

När man söker ett tidsbegränsat bygglov behöver man inte uppfylla lika stränga krav som när man söker temporära. År 2017 infördes en tillfällig lag som gör det enklare att få tidsbegränsade bygglov för bostäder. Den gäller till 2023.

Källa: Boverket

Tillfälliga bygglov i Göteborg

Förra året utfärdade byggnadsnämnden 33 tillfälliga bygglov.

En del gällde mindre projekt som uteserveringar och byggbaracker. Bland de större byggnadsprojekten fanns en förskola, en tandvårdsklinik och flera tillfälliga butiks- och kontorsbyggnader.