Nyheter.

2019-08-07 09:45
  • ”Människor som arbetar under negativ stress dör tidigare än andra. Så är det”, säger  Bengt Järvholm, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet.  Bild: Eirill Wiik/NTB/TT
    ”Människor som arbetar under negativ stress dör tidigare än andra. Så är det”, säger Bengt Järvholm, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet. 
  • Bengt Järvholm.
    Bengt Järvholm.
Puffetikett
ETC Göteborg

Fler dör av stress än av olyckor på jobbet

Av alla dödsfall som orsakas av arbete är det få som beror på olyckor. De allra flesta, flera tusen människor, dör i arbets­relaterade sjukdomar i Sverige varje år. Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket.

Kan man dö av stress? Enligt rapporten ”Arbetsrelaterad dödlighet i Sverige”, som har tagits fram av tre forskare för Arbetsmiljöverket, är svaret ja.

– Människor som arbetar under negativ stress dör tidigare än andra. Så är det, säger Bengt Järvholm, en av forskarna bakom rapporten och professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Genom att jämföra grupper av människor som utsätts för stress på sina arbetsplatser och andra som inte gör det, har forskarna kunnat se samband mellan risker i arbetsmiljön och sjukdomar. Utifrån dessa studier har man kartlagt hur många som beräknas dö på grund av sitt arbete i stort varje år. Det rör sig om 3 000 personer, där 50 av dem omkommer i arbetsplatsrelaterade olyckor. Resten av dödsfallen sker på grund av arbetsrelaterade sjukdomar till följd av stress, natt­arbete, buller, avgaser, damm och fysiskt tungt arbete.

Negativ stress

Rapporten visar att förekomsten av arbetsrelaterad stress har ökat från 13 procent till 22 procent sedan början av 1980-­talet. Framförallt sker ökningen av stress inom omsorgs- och serviceyrken: handel, hotell, resturang och vård, omsorg och skola är grupper som upplever hög nivå av negativ stress. Negativ stress innebär en långvarig sådan där den anställde upplever stor arbetsbörda och liten eller ingen kontroll alls att påverka sin situation.

Trots att dödsfallen är fler och att forskningen kring arbetsrelaterade sjukdomar finns, rapporteras det lite om just den här typen av dödsfall. Anledningarna kan vara flera, men enligt Bengt Järvholm handlar det främst om ett politiskt fokus.

– Det är lättare att prata om de som dör i olyckor, för sambandet är uppenbart. Det är tydligt kopplat till arbetet. Inom politiken har man har fokuserat på just dödsolyckor, för man tittar gärna på saker som man enkelt kan göra något åt, säger han.

Kräver insatser

Runt 700 personer omkommer årligen i sjukdomar till följd av just negativ stress på arbetsplatsen. Enligt Bengt Järvholm går det att förändra men det kräver insatser. En mindre kontrollerad arbetsmiljö och lättare arbetsbörda är två åtgärder som skulle betyda mycket för att i framtiden förhindra dödsfall. Dessutom behövs det en komplettering i chefsutbildningen, säger han.

– I dag kan du utbilda dig och bli chef utan att någonsin lära dig vad negativ stress egentligen är. I stället lär man ut hur man styr grupper, går med vinst, ritar organisationsscheman och gud vet vad. Hur man får folk att arbeta hållbart, det tränar man inte alls.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev