Nyheter.

2019-05-20 10:40
Väntetiden på BB kan vara uppemot 18 timmar. Bild: Shutterstock och Thomas Johansson/TT
Väntetiden på BB kan vara uppemot 18 timmar.
Puffetikett
ETC Göteborg

Fackets BB-larm: Nyförlösta pressas att gå hem mot sin vilja

Det råder platsbrist på BB och nyförlösta kvinnor kan tvingas vänta uppemot 18 timmar på att få en plats. En av lösningarna på problemet är skicka hem nyförlösta kvinnor efter bara några timmar. Men barnmorskeförbundet är kritiska till hur modellen sjösatts i Göteborg.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Tidig hemgång innebär att friska omföderskor med normal förlossning och ett friskt barn lämnar sjukhuset 6–8 timmar efter förlossningen. Sahlgrenska sjukhuset började jobba efter modellen för två år sedan, i februari 2017.

Det handlar dels om att skapa en organisation med extra kontroller av barnet, och stöd för omföderskor som vill gå hem snabbt. Men i en hårt belastad förlossningsvård är tidig hemgång också ett sätt att frigöra platser på BB.

På pappret är tidig hemgång frivilligt. Men Marianne Weichselbraun, ledamot i Barnmorskeförbundets styrelse och barnmorska på Sahlgrenska sjukhuset, upplever att dagens situation är ett sätt att pressa fram tidiga hemgångar.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Det man gör nu är att pressa kvinnor som vill vara kvar att gå hem genom att minska BB-platserna, istället för att ta diskussionen och ge information. Man skulle kunna lägga ribban på att ge så mycket info till födande så att de förstår och känner sig trygga med tidig hemgång innan man tar bort vårdplatserna, säger hon.

Men Nils Crona, verksamhetschef för förlossningen och BB, menar tvärtom att modellen införts försiktigt.

– Vi har varit rätt varsamma och byggt upp en fin BB-mottagning som är väldigt välfungerande, säger han.

Vill öka andelen

Till BB-mottagningen kommer barn och mammor som gått hem tidigt för planerade återbesök två dygn efter förlossningen.

– Vi tror att vi på sikt ska kunna öka andelen som är intresserade av att gå hem tidigt, säger Nils Crona.

Men statistiken visar att det har gått trögt hittills. Andelen omföderskor som går hem inom 12 timmar efter att barnet kommit ut har minskat från 17 procent 2017 till 13 procent de tre första månaderna i år.

Personalkris

En annan lösning på platsbristen är att öppna fler BB-platser. Men det kräver mer personal. Som ETC Göteborg berättade förra veckan har förlossningen redan nu 500 obemannade pass i sommarens schema och i början av maj beslutades att låta en hel BB-avdelning stå tom för att arbetsbelastningen var för stor.

Regionen styrs av allianspartierna i samarbete med Miljöpartiet. Henrik Ripa (M), ordförande i Sahlgrenskas styrelse kan inte svara på om den nu stängda BB-avdelningen skulle ha öppnat om det funnits tillräckligt med personal.

– Men de säger att de kommer att klara sig utan överbeläggning, så jag antar att det inte är aktuellt, säger han.

Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande i sjukhusets styrelse delar inte den bilden.

– Sjukhuset är byggt för att alla avdelningar ska vara öppna. Jag tycker att det är riktigt illa att man behöver stänga den nyaste finaste BB-avdelningen för att det inte finns resurser. Samtidigt har jag respekt för att man gör allt man kan får att få till en arbetsmiljö som är så bra som möjligt, säger hon.

Vårtider minskar generellt

Samtidigt säger Marianne Weichselbraun att frågan om tidigt hemgång har flera dimensioner. Sverige har en åldrande befolkning och fler kommer att behöva vård. Vårdtiderna minskar generellt, och det gäller även förlossningsvården. För 40 år sedan var den genomsnittliga vårdtiden för en omföderska i Västra Götaland drygt 5 dygn. 20 år senare hade den minskar till drygt 3 dygn och 2017, det senaste året som finns i statistiken, var vårdtiden för omföderskor i snitt 1,4 dygn.

Hon menar att man måste fråga sig om det är motiverat att vårda friska mammor och barn på sjukhus. Om patienter tvingades hem tror hon å andra sidan att det snabbt skulle öppna för en ny marknad.

– Då är risken att det att skapas möjlighet att betala för det som inte räkans till basvården. Det blir väldigt ojämlik vård, säger hon.

Henrik Ripa säger att han tror att tidig hemgång kommer att bli vanligare. Men ingen ska tvingas hem från BB mot sin vilja.

– Det viktigaste är som alltid att man tittar på personen och ser vilka förutsättningar som finns. Det är bara att konstatera att en förstföderskas behov kan se väldigt olika ut jämfört med behoven hos någon som fött sitt fjärde barn. Det är viktigt att ha en bra dialog så att man möter kvinnan på bästa sätt. Men i slutänden handlar det också om hur man använder resurser på rätt sätt, säger han.

Avgöras från fall till fall

Även Cecilia Dalman Eek menar att frågan om tidig hemgång måste avgöras från fall till fall. Men hon säger också att rutinerna måste bli bättre, för att tillmötesgå dem som önskar gå hem. I dag får många vänta länge på den barnläkarundersökningen som måste göras innan barnet får åka hem.

– Det skulle kunna lösas med att BB får en egen barnläkare, men det finns inte budget för det i dag, säger hon.

Henrik Ripa säger att organisationen behöver ses över, men att det kan finnas andra lösningar än att anställa en extra barnläkare. Det kan handla om saker som schemaläggning eller vilka it-system som används.

– Om vi har en trend att gå mot tidig hemgång så måste vi rigga systemet efter det. Där måste vi bli bättre, säger han.

Detta har hänt

ETC Göteborg berättade förra veckan om krisen på förlossningen och BB på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

I början av maj beslutade arbetsgivaren att stänga den helt nybyggda BB-avdelningen BB1 på grund av ständigt hög arbetsbelastning. Merparten av de 14 platserna flyttade till en annan avdelning, men beslutet innebar att det blir totalt två platser mindre än tidigare.

I ett pressat läge är två platser mycket, enligt personal som ETC Göteborg pratat med.

Krisen på BB leder i sin tur till problem på förlossningen. När det saknas BB-platser har patienter i vissa fall blivit liggande på förlossningen i uppemot 18 timmar i väntan på plats.