Nyheter.

2021-01-28 14:17
Socialnämnde i sydvästra Göteborg begär 62 miljoner extra av kommunstyrelsen. Bild: Shutterstock
Socialnämnde i sydvästra Göteborg begär 62 miljoner extra av kommunstyrelsen.
Puffetikett
ETC Göteborg

Enig nämnd i sydväst kräver mer pengar

Politikerna i sydväst vänder sig till kommunstyrelsen för att rätta till den mångmiljonskeva budgeten. Orosanmälningar gällande barn ska också kontrolleras för att säkerställa att medborgarna får den hjälp de behöver.

Som ETC Göteborg rapporterat om stod den nya socialnämnden i sydväst med ett budgetförslag kort på ungefär 70 miljoner kronor. På onsdagskvällen beslutade en enig nämnd att begära 62 extra miljoner från kommunstyrelsen.

Inför beslutet föreslog Socialdemokraterna en utredning i vilken förvaltningen skulle återkomma med konsekvensbeskrivningar av de besparingsåtgärder som budgeten innebar. Det förslaget gick inte igenom, men värt att notera är att även de partier som röstat igenom den övergripande budgeten i kommunfullmäktige ställer sig bakom begäran av mer pengar.

Att man begär just 62 miljoner har att göra med att det är det man kunnat visa slagit särskilt snett på grund av modellen som budgeten byggdes på. Modellen baserades på uppgifter från 2019 och detta sedan dess har sydväst haft stor befolkningstillväxt.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet valde att inte delta i budgetbeslutet, men ställer sig bakom den så kallade hemställan som görs om mer pengar.

– Vi fick till exempel igenom i går att vi ska titta på hur stor andel av de orosanmälningar som kommer in för barn i området som leder till en utredning. Vi gör en sådan koll i dag och följer det under tid så att det nu under en tid när det saknas pengar inte leder till att den andelen minskar väldigt snabbt för då är det inte på professionell grund utan då är det ekonomiska faktorer som spelar in i vilken hjälp man får, säger Christian Larsson (V).