Nyheter.

2017-09-12 09:09
Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn. Foto: Göteborgs Hamn.
Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn.

Elfärjor skulle gynna stadsmiljön

Om älvens kollektivtrafik och Danmarksfärjor började gå på el så skulle det bli skillnad på halterna av kvävedioxid i stadsmiljön. Hamnen arbetar för att fler stora fartyg ska kunna koppla upp sig när de ligger vid kaj.

Göteborg hamns miljöchef Edvard Molitor ser att det skulle bli en väsentlig skillnad i stadsmiljön runt älven om Stena och Västtrafiks färjor skulle minska sina utsläpp.

– I miljöförvaltningens modelleringar av framförallt kvävedioxidutsläpp syns en påverkan framförallt från Älvsnabben. Påverkan på stadsmiljön är begränsad från den större trafiken, eftersom den i huvudsak går i ytterhamnsområdet, säger Edvard Molitor.

Han tycker att det är olyckligt att Västtrafik inte ännu börjat köra de anpassade skyttelfärjorna på el mellan Lindholmen och Stenpiren.

I ytterhamnarna, som Ryahamnen och Energihamnen, kommer utsläppen huvudsakligen från de större container- och fraktfartygen, och där handlar det om att minska utsläppen för att minska miljöpåverkan, som försurning och övergödning. Hamnen arbetar med att få fler fartyg att koppla upp sig till land för att minska utsläppen. Edvard Molitor berättar att det inte bara handlar om koldioxidens påverkan på klimatet, utan att de i första läget fokuserar på kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.

– Det är lokala miljöproblem, som får en direkt effekt på miljön och hälsan för invånarna i Göteborgs stad. Då tycker vi dels att det är intressant med elanslutning vid kaj som är kopplat till eldrift av fartyg. Vi kopplar in fartygen direkt till elnätet, då kan de stänga av hjälpmotorerna som de annars har för elförsörjning, säger han och förklarar att det inte är helt enkelt för fartygen att koppla upp sig eftersom de kommer från många olika länder och att utrustningen både kan bli dyr och variera mellan olika hamnar.

Flera sorters bränsle

Edvard Molitor berättar att det för ett antal år sedan fanns en osäkerhet i branschen om vad rederierna skulle gå över till när oljan inte längre är ett alternativ. För tre eller fyra år sedan var det flytande gas som lyftes som huvudalternativ, den finns fortfarande med som ett viktigt alternativ men lämnar en del att önska med tanke på klimatpåverkan.

– Det vi sett de senaste åren är att vi inte kan urskilja någon form av bränsle som kommer att vara i särklass störst. Vi kommer att ha en palett av olika lösningar för olika redare. Vi kommer nog aldrig igen att nästintill alla använder samma typ av bränsle, säger Edvard Molitor.

Sjöfartsverket har också tre projekt som rör eldrivna fartyg på gång. Det handlar om arbetsfartyg i Trollhättekanal och Vänern, konvertering av Östersjöisbrytare och nybygge av isbrytare. Men inget av dem inom Göteborgs kommun.