Nyheter.

2017-03-24 05:44
  • Konkret handlar Hamnarbetarförbundets krav om sex punkter som spänner över fackliga friheter till att gällande lagar och regler om semester och föräldraledighet ska efterföljas.  Bild: Göteborgs Hamn
    Konkret handlar Hamnarbetarförbundets krav om sex punkter som spänner över fackliga friheter till att gällande lagar och regler om semester och föräldraledighet ska efterföljas.
  • Peter Annerback är avdelningsordförande i Hamnarbetarförbundet. Deras konflikt med arbetsgivaren APM är i helt låst läge.   Bild: Christian Egefur
    Peter Annerback är avdelningsordförande i Hamnarbetarförbundet. Deras konflikt med arbetsgivaren APM är i helt låst läge.

Djupt gående hamnkonflikt

Hängavtal inte aktuellt

I hela den här rätt snåriga härvan tillkommer ytterligare en dimension, och det är Hamnarbetarförbundets historia och dess förhållande till Transportarbetareförbundet. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Hamnarbetarförbundet bildades när flera avdelningar uteslöts ur Transport 1972. Från 1950-talet och framåt centraliserades flera LO-förbund, och särskilt Transport ska ha varit hårdföra i sin centralisering. Mycket av det lokala inflytandet togs bort i samband med att antalet avdelningar minskade till en fjärdedel inom Transport. När de sista småavdelningarna som främst organiserade hamnarbetare längs Norrlandskusten vägrade ingå i den nya centraliserade ordningen uteslöts de och bildade då ett eget fristående förbund.

I den nutida konflikten har det här relevans då Transport ”äger” kollektivavtalet. Detta trots att Hamnarbetarförbundet organiserar 85 procent av arbetarna i Göteborgs hamn. Alternativet för Hamnarbetarförbundet är att teckna ett hängavtal på Transportarbetareförbundets avtal, eller ett trepartsavtal. Ett hängavtal skulle göra Hamnarbetarförbundet bakbundna och tandlösa, menar Annerback. De skulle i realiteten bara bli en underavdelning till Transport. Och ett trepartsavtal säger Transportarbetareförbundet blankt nej till.

– Vi har företrätt hamnarbetare i 120 år och kommer att fortsätta göra det. Deras medlemmar är välkomna till oss, men ett trepartsavtal är inte aktuellt för oss, säger Peter Winsten som är central ombudsman på Transportarbetareförbundet till Dagens ETC.

Enligt Peter Annerback så skulle den nuvarande konflikten ändå vara svår att lösa på avtalsväg, och de skulle vara tillfreds med att få igenom sina punkter.

– Vi kan tänka oss en nöjbar lösning på de här sex punkterna. Vi är inte tvungna att skriva på ett avtal. Det hade varit bäst, men det är inte primärt. Primärt är att lösa problemen här.

Sjunkande volymer

Avdelning 4 på Hamnarbetarförbundet, eller Hamnfyran som den kallas, har mandat av sina medlemmar att lägga ytterligare konfliktvarsel. Men det är enligt Annerback ingen mening just nu.

– Maskineriet här fungerar inte och vi har haft sjunkande volymer under hela 2016 vilket har gjort att företaget har börjat höja priserna för sina kunder. De är nästan de dubbla sedan det var kommunalt.

Enligt Annerback är det inköp av nya kranar som går långsammare och hur APM har skött sin verksamhet som gör att färre containrar passerar i hamnen.

– Alla tror att det handlar om konflikten, men så är det inte.  Vi har mandat till att lägga ytterligare stridsåtgärd, men det vore inte ens någon mening. Det är samma med övertidsblockaden som redan ligger. Det finns ju ingen som behöver arbeta övertid när det pratas om att varsla folk.

”Vill ha långsiktig lösning”

ETC Göteborg har sökt APM Terminals vd Henrik Kristensen utan framgång. Men i januari gav han sin syn till tidningen Arbetet.

– Vi vill ha en långsiktig lösning. Vi respekterar fackföreningar, men vi måste också respektera att vi har ett kollektivavtal med Transport som gäller i alla svenska hamnar.

Han menar att konflikten drabbar alla.

– Vi vill säkra att kunderna kommer hit till Göteborg. Vi bör lugna oss och Hamnfyran bör lägga ner sin blockad. De borde gå till förhandlingsbordet och ta det hängavtal vi erbjudit.

Då Hamnarbetarförbundet är fristående och inte bundna av kollektivavtal har de därmed heller ingen fredsplikt utan kan gå i strejker när de egna medlemmarna röstar igenom det.

Hamnarbetarnas krav

Garantera fackliga fri- och rättigheter 

Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att de fackliga organisationernas medlemmar framledes fritt ska kunna utse förhandlingsdelegationer och att valda representanter tillåts informera berörda medlemmar om pågående förhandlingar. Inga fler sanktioner mot fackliga företrädare eller angrepp på fackföreningarnas interndemokrati.

Respektera rätten till våra jobb

Hamnarbetarförbundet kräver ett omedelbart stopp på företagets godtyckliga delegering av hamnarbetar- och båtsmannajobb, som hantering av kylcontainrar eller förtöjning av fartyg, till andra yrkesgrupper och avtalsområden.

Respektera ingångna överenskommelser

Hamnarbetarförbundet kräver att de hamnarbetare som utlovats kompensation då de arbetade extraskift vid den senaste schemaomläggningen omedelbart får betalt.

Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet 

Hamnarbetarförbundet kräver att vår 60-åriga medlem, i enlighet med tidigare utfästelser från företaget, omedelbart utbildas för fysiskt lättare arbetsuppgifter. Alla cyniska motkrav på fredsplikt utan kollektivavtal eller försämrade arbetsvillkor för hamnarbetarkollektivet måste upphöra.

Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att fackföreningens valda skyddsombud framledes kallas till alla riskanalyser och haveriutredningar som inbegriper arbetarkollektivet.

Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om kompledighet

Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att APM framledes kommer att hålla sig till gällande tidsgränser och regler i Semesterlagen, Föräldraledighetslagen samt det lokala kollektivavtalet avseende tidbanksavtalet. Den stress som åsamkats hamnarbetarfamiljer det senaste halvåret till följd av försenade besked och lagstridiga avslagsbeslut är oacceptabel.