Nyheter.

2017-03-24 05:44
  • Konkret handlar Hamnarbetarförbundets krav om sex punkter som spänner över fackliga friheter till att gällande lagar och regler om semester och föräldraledighet ska efterföljas.  Bild: Göteborgs Hamn
    Konkret handlar Hamnarbetarförbundets krav om sex punkter som spänner över fackliga friheter till att gällande lagar och regler om semester och föräldraledighet ska efterföljas.
  • Peter Annerback är avdelningsordförande i Hamnarbetarförbundet. Deras konflikt med arbetsgivaren APM är i helt låst läge.   Bild: Christian Egefur
    Peter Annerback är avdelningsordförande i Hamnarbetarförbundet. Deras konflikt med arbetsgivaren APM är i helt låst läge.

Djupt gående hamnkonflikt

Hamnkonflikten i Göteborg står i ett helt låst läge utan någon förändring i sikte. Men enligt Hamnarbetarförbundet är det inte konflikten som gör att arbetet går på sparlåga. De har inte ens gjort verklighet av de konfliktåtgärder de har mandat till.

”Det vore inte ens någon idé. Själva maskineriet fungerar inte och det står still ändå”, säger Peter Annerback, avdelningsordförande.

Konflikten i hamnen har pågått i snart ett år nu, och läget är enligt alla rapporter precis lika låst som innan. Få oinvigda vet exakt vad bråken handlar om eller vilka effekter de får. Peter Annerback drar tungt efter andan när han ombeds att förklara det grundligt och från början.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– I grund och botten handlar det om företagets, APM:s, förhållningssätt gentemot de anställda. Man ser oss inte som en tillgång utan pekar med hela handen och så ska vi fatta att vi bara är anställda för att lyda, säger han.

Konkret handlar Hamnarbetarförbundets krav om sex punkter som spänner över fackliga friheter till att gällande lagar och regler om semester och föräldraledighet ska efterföljas.

– Det är många bäckar små kan man säga. Ett och ett kan våra krav säkert låta lite bagatellartade, men vi har arbetsgivare som helt vägrar att ens diskutera saker med oss.

Peter Annerback exemplifierar med det nya datasystemet som har införts. Det innebär stora förändringar i arbetssätt för de anställda, men föregicks inte av någon diskussion. Eller när systemet med arbetskläder ändrades. I den gamla modellen hämtade arbetarna ut de kläder de behövde på plats, men det ersattes med en webbservice där de fick beställa. Pensionsavtackningar och systemet för 25-årsjubilerande arbetare som har varit väldigt uppskattat ändrades också om utan kommunikation.

– Det är småsnåla grejer som är svåra för oss att driva på fackligt om. Men det rör upp stämningen här och understryker deras inställning att de inte anser att de behöver diskutera sina beslut med oss som berörs.

I listan finns en hel del större övertramp också. När förbundet utlyste fyra dygnslånga strejker på containerterminalen i april gällde det föräldraledighet och övertid.

– Företaget hade jättepanik inför sommaren och de anställda fick inte ta ut föräldraledighet. Dessutom fick vi inte ta ut övertid i ledighet utan bara i pengar. Till det hade APM även gjort sig ovänner med tjänstemännen så hälften hade slutat och de nya kom till en situation de inte hade skapat själva. 

Det hela blev en ohållbar situation och gubbarna här ville att vi skulle ut i konflikt.

Under sommaren låg sedan konflikten nere. Enligt Peter Annerback försökte man bara ta sig igenom semestertiderna. När allting startade upp igen försökte företaget ta kontroll över situationen genom att slänga bensin i brasan.

– När vi kom tillbaka så var våra skyddsombud inte skyddsombud längre utan skulle kallas något annat. Det skulle betyda att de inte har befogenhet att lägga stopp i arbetet. Dessutom ville de bestämma att vi bara får ha en representant på förhandlingar. 

I november inledde förbundet en blockad mot övertid och nyanställningar för att få igenom de sex kravpunkterna. Efter två veckors förhandlingar skulle APM presentera sitt utlovade skriftliga motbud till förbundet. Något sådant kom aldrig, utan i stället sade man nej till samtliga av fackföreningens förslag.

Läs vidare på nästa sida: Hängavtal inte aktuellt

Hamnarbetarnas krav

Garantera fackliga fri- och rättigheter 

Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att de fackliga organisationernas medlemmar framledes fritt ska kunna utse förhandlingsdelegationer och att valda representanter tillåts informera berörda medlemmar om pågående förhandlingar. Inga fler sanktioner mot fackliga företrädare eller angrepp på fackföreningarnas interndemokrati.

Respektera rätten till våra jobb

Hamnarbetarförbundet kräver ett omedelbart stopp på företagets godtyckliga delegering av hamnarbetar- och båtsmannajobb, som hantering av kylcontainrar eller förtöjning av fartyg, till andra yrkesgrupper och avtalsområden.

Respektera ingångna överenskommelser

Hamnarbetarförbundet kräver att de hamnarbetare som utlovats kompensation då de arbetade extraskift vid den senaste schemaomläggningen omedelbart får betalt.

Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet 

Hamnarbetarförbundet kräver att vår 60-åriga medlem, i enlighet med tidigare utfästelser från företaget, omedelbart utbildas för fysiskt lättare arbetsuppgifter. Alla cyniska motkrav på fredsplikt utan kollektivavtal eller försämrade arbetsvillkor för hamnarbetarkollektivet måste upphöra.

Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att fackföreningens valda skyddsombud framledes kallas till alla riskanalyser och haveriutredningar som inbegriper arbetarkollektivet.

Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om kompledighet

Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att APM framledes kommer att hålla sig till gällande tidsgränser och regler i Semesterlagen, Föräldraledighetslagen samt det lokala kollektivavtalet avseende tidbanksavtalet. Den stress som åsamkats hamnarbetarfamiljer det senaste halvåret till följd av försenade besked och lagstridiga avslagsbeslut är oacceptabel.