Nyheter.

2017-11-14 12:55
Berenice Brovik van Heesch valde Wästerläkarnas BVC på rekommendation från sina kompisar. Foto: Sanna Arbman Hansing
Berenice Brovik van Heesch valde Wästerläkarnas BVC på rekommendation från sina kompisar.

De bästa vårdcentralerna – och de sämsta

Klyftorna mellan Göteborgs bästa och sämsta vårdcentraler är stora. Wästerläkarna har stadens nöjdaste patienter och varje månad lockar de till sig 150 nya patienter. Verksamhetschefen Henrik von Sydow tror att det beror på hög tillgänglighet och bra personal.

På Wästerläkarnas vårdcentral i Hagen är 95 procent av besökarna nöjda. Det gör vårdcentralen till den mest populära i Göteborg och läkaren och verksamhetschefen Henrik von Sydow tror att det huvudsakligen beror på personalen som jobbar där.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Vår framgång är att vi har bra personal som brinner för att ge patienterna den bästa vården. Vi har gemensamma morgonmöten varje dag och satsar mycket på intern fortbildning. Jag tror också att patienterna uppskattar att vi har en stabil arbetsgrupp och inte tar in några stafettläkare, säger han.

Ett annat framgångsrecept är ha en hög tillgänglighet – alltså att svara snabbt i telefon och erbjuda generösa drop in-tider så att de som behöver träffa en läkare får göra det samma dag. Henrik von Sydow tror också att företagets platta organisation gör vårdcentralen uppskattad.

– Cheferna och ägarna jobbar själva som läkare. Det gör att man alltid har nära till chefen och att vi har kortare besluts-vägar än många andra, säger han.

Wästerläkarnas verksamhetschef Henrik von Sydow tror att medarbetarna uppskattar att cheferna och ägarna också är läkare. Foto: Sanna Arbman Hansing
Wästerläkarnas verksamhetschef Henrik von Sydow tror att medarbetarna uppskattar att cheferna och ägarna också är läkare.

Wästerläkarna har varit verksamma i två decennier men startade vårdcentralen i sin nuvarande form för åtta år sedan. Sedan dess har patienterna strömmat till och varje månad får de uppe-mot 150 nya listade personer. Nu är de en av Göteborgs största vårdcentraler och den ökade populariteten ställer också till med problem. De är ständigt på jakt efter mer personal och eftersom lokalerna inte längre räckte till öppnade de nyligen ytterligare en vårdcentral kombinerad med rehabmottagning i närområdet.

”Snabba på att återkomma”

En av besökarna på den gamla vårdcentralen är Berenice Brovik van Heesch som är där för att besöka barnavårdscentralen med sin dotter Daisy. Det var hennes kompisar som rekommenderade vårdcentralen när hon fick barn och hon är nöjd med sitt val.

– Det finns vårdcentraler närmare där jag bor men jag tycker den här ligger på en härlig plats och det är fint att promenera hit. Jag gillar att det är en lugn miljö med engagerad personal som är snabba på att återkomma, säger hon och berättar att hon hittills alltid fått en tid samma dag om hon önskat det.

Angered care minst populära

Det varierar kraftigt mellan olika centraler hur nöjda patienterna är med sin vårdcentral. På Angered care – vårdcentralen som nyligen fick sitt avtal indraget eftersom deras vård äventyrade patienternas säkerhet – var inte ens hälften av patienterna nöjda med vården. Även Närhälsans vårdcentraler i Kärra, Tuve och Biskopsgården får låga betyg av besökarna.

Angered care var en av de mindre ­populära vårdcentralerna i Göteborg. När de senast deltog i Nationell patient­enkät 2015 hade endast 48 procent av patienterna ett positivt helhetsintryck. Foto: Sanna Arbman Hansing
Angered care var en av de mindre ­populära vårdcentralerna i Göteborg. När de senast deltog i Nationell patient­enkät 2015 hade endast 48 procent av patienterna ett positivt helhetsintryck.

Hur nöjda patienterna är med sina vårdcentraler framgår av Nationell patientenkät som varje år genomförs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den senaste enkäten skickades ut till ungefär 50 000 personer i Västra Götalandsregionen och knappt hälften svarade. Frågorna handlar om huruvida man får sitt vårdbehov tillgodosett, om man upplever att det är en bra atmosfär och om man skulle rekommendera sin vårdcentral till andra. Resultatet presenteras sedan på Vårdguidens hemsida så att patienterna själva kan jämföra och välja vårdcentral utifrån statistiken. Eva-Charlotta Helgesson är regional kontaktperson för -enkäten och enligt henne tenderar vissa patientgrupper att vara mer nöjda med vården än andra.

– Bakgrundsfaktorer som till viss del är kopplat till en mer positiv patientupplevelse är att patienten besökt en privat vårdcentral, studerar eller är äldre än 50 år. Generellt sett kan man också se att ju bättre man mår, desto mer nöjd är man med vården, säger hon.

Ska lära av de bästa

I den senaste mätningen var 76 procent av de tillfrågade patienterna i VG-regionen nöjda med sin vårdcentral och det är lite under riksgenomsnittet.

– Stora landsting och regioner har likartade resultat och det beror troligtvis på en större komplexitet i organisationerna, en större vårdapparat och snårigare väg till vård, säger Eva-Charlotta Helgesson.

Håkan Linnarsson är social-demokratisk ledamot i regionstyrelsen och är engagerad i frågan om jämlik vård. Han tycker att landstingets vårdcentraler behöver bli bättre på att lära sig av varandra.

– Det är tråkigt att det är så stora skillnader och för att utjämna dem måste vi börja fråga oss vad de vårdcentraler som har nöjda patienter gör som är så bra. Är de duktiga på bemötande eller är patienterna nöjda med öppettiderna? Det finns varianter med att ge mer pengar till vårdcentraler som har nöjda patienter men det är ett typiskt marknadsekonomiskt synsätt som jag har svårt för. Pengarna ska gå till så bra vård som möjligt, säger han.

Han upplever att det nuvarande vårdvalssystemet begränsar vad politikerna kan göra för riktade insatser men en sak de gör är att ge vårdcentraler i socioekonomiskt svagare områden mer resurser.

– Det är svårare att rekrytera personal till de områdena så vi ger dem resurser så att de kan ha högre personaltäthet och att personalen kan få möjlighet att forska på arbetstid. Flera av de vårdcentraler som får låga patient-omdömen har bemanningssvårigheter och då är det svårt att göra patienterna nöjda, säger Håkan Linnarsson.

Här är Göteborgs bästa vårdcentraler

Siffrorna anger hur många procent av patienterna som hade ett positivt helhetsintryck av sin vårdcentral i den senaste nationella patientenkäten. Den genomfördes under 2016 och drygt 16 000 patienter på 65 vårdcentraler i Göteborg deltog.

Wästerläkarna: 95

Capio vårdcentral Billdal: 91

Närhälsan Styrsö: 91

Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC: 89

Västerleden vårdcentral Grimmered: 88

 ...  och här är de fem minst populära vårdcentralerna

Angered care: 48*

Närhälsan Kärra: 51

Närhälsan Tuve: 54

Närhälsan Kungshöjd: 55

Närhälsan Biskopsgården: 55

    *Siffra från 201