Nyheter.

2017-01-27 05:33
  • Uttjänta bildäck mals ner till små korn och strös över konstgräsplaner. Det är billigt, bollen rullar bra och det är gynnsamt för fotbollen. Nackdelen är att det spårlöst försvinner flera tusen ton mikroplaster varje år från planerna. Bild: Mirja Mattsson
    Uttjänta bildäck mals ner till små korn och strös över konstgräsplaner. Det är billigt, bollen rullar bra och det är gynnsamt för fotbollen. Nackdelen är att det spårlöst försvinner flera tusen ton mikroplaster varje år från planerna.
  • Bild: Mirja Mattsson

Däck och fotbollsplaner ger hundratals ton mikroplast

Däckslitage och fotbollsplaner med konstgräs släpper ut enorma mängder mikroplaster i miljön. I Göteborg handlar det om hundratals ton plast som för det mesta spolas ut i havet. Därför ska hastigheten för bilar nu sänkas och från och med årsskiftet läggs inga fotbollsplaner med gummigranulat av kommunen.

Mikroplaster finns i alla våra sjöar, vatten, vattendrag och hav. Det handlar om bitar av plast som är mindre än 5 millimeter stora och som dels ofta är giftiga i sig själva men även binder till sig andra miljögifter. Gifterna tas upp av fiskar och bottendjur, och når till slut tillbaka till oss människor. Bara däckslitagen i Göteborg leder till utsläpp av kring 520 ton mikroplaster per år. Men hur många ton det sammantaget kan handla om är det ingen som vet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


–Mängden mikroplaster totalt är underdriven då vi inte har siffror på det vanliga plastskräpet. Den främsta orsaken till mikroplaster i havet kommer från produkter som slits ner. Så plastgrejer som slängs och flyter i land är en jättekälla, men som ingen har räknat på. Så vi vet inte hur mycket det är egentligen, säger Ulf Kamne (MP) miljökommunalråd och ansvarig för stadsutvecklingen i Göteborg.

Det är Miljöförvaltningen i Göteborg som tagit fram en ny rapport som är en sammanställning av kunskapsläget när det gäller både källor till och spridning av mikroplaster i staden.

Flera åtgårder på gång

För att minska nedskräpningen har kommunen klubbat en rad åtgärder.

– Dels är det ett övergripande och generellt uppdrag som den här kartläggningen är en del av. Att leta källor och åtgärder. Sedan är det olika konkreta åtgärder. Den ena stora handlar om hastighetssänkning på vägarna.Vi tänkte göra det i ett stort grepp och ta ungefär 70 procent av alla kommunens vägar och sänka till 30 eller 40 kilometer i timmen, där 40 är den större andelen, säger Ulf Kamne.

Generellt sätt kan man säga att 50-vägarna är på väg bort och kommer bli 30 eller 40 istället. Det kan vara lätt att tänka att de snabba vägarna är de som sliter mest på däcken, och att skillnaden mellan 30 och 40 vad gäller friktion på däcken inte gör så stor skillnad.

– Det är riktigt att det sliter mer i högre hastigheter. Men samtidigt så är det rätt stor skillnad procentuellt mellan 30 och 50 men inte så stor mellan 100 och 110. Så därför blir det större effekt med skillnader i de lägre hastigheterna, säger Ulf Kamne.

Mikroplasterna skapas av slitaget på däcken. Men även slitaget på själva asfalten ger stora, andra hälsoeffekter. Att sänka hastigheterna skulle dessutom ge en jämnare trafik har olika studier visat, som i sig självt ger effekt när det gäller slitage, menar Kamne.

Läs vidare på nästa sida: 69 konstgräsplaner i Göteborg

Fakta

En första nationell kunskapssammanställning över källor och spridningsvägar för mikroplaster från samhället till havet har tagits fram av IVL på uppdrag av Naturvårdsverket. Denna rapport har utgjort en utgångspunkt för Miljöförvaltningens uppdrag. Rapporten är dock inte heltäckande. För flera av de källor som kan misstänkas bidra med betydande mängder mikroplast till havet finns det så lite data att det inte går att kvantifiera vilka mängder det rör sig om. Detta gäller till exempel områden relaterade till avfallshantering, återvinning och nedskräpning.

De största källorna till mikroplast har i IVL:s rapport bedömts vara slitagepartiklar från däck och vägar samt konstgräsplaner. I Miljöförvaltningens kunskapssammanställning har de beräknat utsläppen av dessa källor lokalt, vilket har resulterat i följande uppskattningar: Slitage av bildäck ger upphov till 520 ton mikroplaster per år i Göteborg. Till det kommer 20 ton mikroplaster från slitage av vägmarkering och 0,6 ton mikroplaster från polymermodifierad bitumen. Totalt finns 69 fotbollsplaner med konstgräs i Göteborg. Uppskattningsvis sprids cirka 0,5 ton gummigranulat per plan och år vidare, det blir totalt cirka 35 ton granulat per år i Göteborg.