Nyheter.

2019-07-03 08:17
40 procent av världens pollinatörer är på väg att dö ut – samtidigt som matproduktion för 2 000 miljarder dollar beroende av dem, enligt Ipbes.  Bild: Audun Braastad/NTB SCANPIX/TT
40 procent av världens pollinatörer är på väg att dö ut – samtidigt som matproduktion för 2 000 miljarder dollar beroende av dem, enligt Ipbes.
Puffetikett
ETC Göteborg

Brist på föda och boplatser

En tredjedel av våra 270 vilda biarter är på väg att försvinna. Konsekvenserna kan bli stora då en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av just vildbin.

Den globala plattformen Ipbes för ekosystemtjänster och biologisk mångfald presenterade 2016 en rapport som visar att läget är akut. 40 procent av världens bin, fjärilar och andra pollinatörer är på väg att dö ut. Samtidigt slår rapporten fast att matproduktion för 2 000 miljarder dollar är beroende av pollinatörer. Stora insatser behövs alltså.

Naturskyddsföreningen drog förra året igång operation Rädda bina och gensvaret blev enormt från företag och privatpersoner som ville göra en insats. Flera andra organisationer har haft liknande kampanjer.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Naturvårdverket har på uppdrag av regeringen analyserat situationen för pollinatörer i Sverige och föreslagit åtgärder. Den rapporten kom förra hösten.

Bristen på föda och boplatser är två orsaker till att bina blivit färre. En annan det moderna jordbruket. Maskiner mosar sönder gräset och försvårar fröspridning, samtidigt som användandet av bekämpningsmedel tar död på bin och insekter. Ytterligare en försvårande faktor är att vi asfalterar allt fler ytor. Blommande växter som ger föda försvinner, liksom naturliga boplatser som stenrösen och gamla träd.

Efterlyser stöd

Enligt Karin Lexén, general­sekreterare för Naturskyddsföreningen, fattas fortfarande de skarpa politiska besluten.

– Det behövs mer stöd för ekologisk odling och starkare styrmedel mot bekämpningsmedel i jordbruket, säger hon och tillägger att föreningen nyligen överklagade en dispens till sockerbetsodlare för användning av Nenonikotinoid, ett bekämpningsmedel som är förbjudet i EU, och fick rätt i domstol.

Bristen på vilda blommor är en viktig orsak till att bin, fjärilar och andra insekter nu minskar drastiskt. Mindre än en procent av de ängsmarker som fanns för hundra år sedan finns kvar idag.

Binas drömblommor

Genom att omvandla en bit av gräsmattan till äng gör du en stor insats för bin och andra pollinatörer som humlor och fjärilar. Du kan också plantera bivänliga blommor i kruka eller i trädgårdsrabatten.

Rölleka, käringtand och vitklöver finns alla i gräsmattan och är omtyckta av bin.

Gråfibblan, namnet till trots är gula solar i gräsmattan. Bevara dessa.

Stora blåklockor är bra sovplatser.

Backtimjan är värdväxt för 18 rödlistade arter av fjärilar.

Prästkragar är lätta att landa på för bin.

Källa: Naturskyddsföreningen

Relaterade artiklar